• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Contact
 • FAQ
 • Community Discord
 •     Top Lists    
  YouTube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Facebook
  TikTok
  DLive
  Dailymotion
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count

  StoryFire Realtime

  StoryFire Live Sub Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 250 YouTubers Top 500 YouTubers Top 1000 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Made for Kids Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Made For Kids & COPPA - Initial Look At The Yo… The Social Blade Decade Abbreviated Subscriber Counts on YouTube Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification fo…

  Top 250 YouTubers in Singapore sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A-
  Marc TV
  368
  132K
  42,828,515
  2nd
  A-
  YouTube FanFest
  1,042
  4.45M
  503,655,566
  3rd
  A-
  Survival Builder
  163
  4.13M
  642,149,933
  4th
  A-
  iQIYI 爱奇艺
  2,587
  2.01M
  641,902,427
  5th
  A-
  মায়াজাল
  306
  6.25M
  648,472,853
  6th
  A-
  Rose Tv24
  1,343
  1.11M
  622,296,493
  7th
  A-
  Yingze Yin
  1,823
  20K
  243,898,290
  8th
  B+
  JaiPhone
  170
  1.52M
  188,071,302
  9th
  B+
  JianHao Tan
  240
  4.35M
  1,076,914,401
  10th
  B+
  ONE Championship
  4,787
  2.44M
  751,099,105
  11th
  B+
  SIS Media
  401
  1.61M
  474,735,362
  12th
  B+
  iFooder
  289
  690K
  147,085,452
  13th
  B+
  Ekattor TV
  27,988
  2.36M
  574,393,115
  14th
  B+
  Cartoon Network Asia
  2,537
  1.35M
  887,587,935
  15th
  B+
  johannes liong
  843
  950K
  149,433,245
  16th
  B+
  DancingBacons
  284
  1.58M
  550,687,955
  17th
  B+
  感恩
  1,930
  9.09K
  7,041,467
  18th
  B+
  Prank King Entertainment
  156
  2.48M
  242,210,282
  19th
  B+
  Creative Life
  72
  49.5K
  1,707
  20th
  B+
  TVB Drama Channel
  3,388
  293K
  227,335,475
  21st
  B+
  Islamer Rasta
  1,047
  1.1M
  262,991,299
  22nd
  B+
  Pagla Director
  249
  2.4M
  520,798,530
  23rd
  B+
  CNA
  17,125
  1.09M
  425,930,548
  24th
  B+
  Dan Surprise
  1,396
  1.01M
  627,748,840
  25th
  B+
  BanglaVision Entertainment
  1,006
  1.08M
  221,852,306
  26th
  B+
  Grab Official
  1,396
  213K
  935,164,721
  27th
  B+
  FunnyPig
  1,190
  936K
  616,660,364
  28th
  B+
  原木子
  2,909
  36.9K
  32,765,250
  29th
  B+
  Underground Stories
  61
  257K
  11,566,550
  30th
  B+
  Jungle Survival
  130
  4.07M
  452,108,623
  31st
  B+
  Disney Channel Asia
  772
  615K
  393,298,544
  32nd
  B+
  Narong Lyrics Musicツ
  179
  99.7K
  36,570,169
  33rd
  B+
  Jm Nzhl
  53
  122K
  44,874,103
  34th
  B+
  Pok Houen
  120
  152K
  49,820,244
  35th
  B+
  Cat3Horo ដួងរាសីទ…
  760
  50.7K
  5,221,966
  36th
  B+
  Wildlife Kh
  596
  225K
  67,619,998
  37th
  B+
  Primitive Survival Tool
  122
  4.69M
  577,234,092
  38th
  B+
  Cambodia Wilderness Channel
  127
  1.87M
  405,572,172
  39th
  B+
  Mei Mei Entertainment
  104
  240K
  52,563
  40th
  B+
  musselsg
  4,053
  141K
  71,843,830
  41st
  B+
  WaWohhh Qing
  26
  25.3K
  16,936,590
  42nd
  B+
  NakFake OFFICIAL
  25
  596K
  121,967,447
  43rd
  B+
  sum vandorn plengsot
  415
  119K
  51,943,329
  44th
  B+
  Troom Troom CN
  1,383
  436K
  236,357,359
  45th
  B+
  CNA Insider
  2,138
  521K
  156,081,232
  46th
  B+
  Monkey Dody
  539
  21.4K
  10,586,297
  47th
  B+
  MHR BANGLA WAZ
  529
  1.85M
  213,036,115
  48th
  B+
  Asia's Got Talent
  781
  3.28M
  871,912,636
  49th
  B+
  JJ Lin林俊傑
  252
  1.28M
  874,364,602
  50th
  B+
  The Survival
  91
  1.8M
  269,556,173
  51st
  B+
  AGUNG DP
  204
  98.2K
  5,835,259
  52nd
  B+
  ARS Primitive Cooking
  315
  416K
  99,560,890
  53rd
  B+
  TAWHID AFRIDI
  155
  3.58M
  303,496,775
  54th
  B+
  Cambodia Adventure
  73
  689K
  145,737,596
  55th
  B+
  KamruL Media
  126
  632K
  56,147,866
  56th
  B
  Creative Wilderness
  144
  558K
  199,208,612
  57th
  B
  CAMBO LIFESTYLE
  160
  426K
  75,419,467
  58th
  B
  iFunzio
  717
  699K
  370,321,838
  59th
  B
  shineethebestofall
  43
  17.8K
  14,177,375
  60th
  B
  Creative Craft & Art 101
  76
  110K
  155,754,300
  61st
  B
  CD Choice Music
  1,326
  1.08M
  197,161,903
  62nd
  B
  Shopee Singapore
  460
  13.3K
  33,504,440
  63rd
  B
  ANA COLLY & CHERRY SR
  7
  54.5K
  12,197,075
  64th
  B
  Mukbang Asmr Lstk
  1
  8.04K
  16,179
  65th
  B
  MJWE
  102
  286K
  102,990,747
  66th
  B
  Ayeyarwady Entertainment
  244
  154K
  20,678,021
  67th
  B
  Science BD
  194
  925K
  80,692,934
  68th
  B
  绵羊料理
  83
  482K
  56,691,958
  69th
  B
  Sorphea Tepy Official
  130
  252K
  110,270,191
  70th
  B
  Viu Singapore
  829
  129K
  110,664,915
  71st
  B
  Old Tamil Shows
  196
  15.2K
  5,387,004
  72nd
  B
  Sunday Journal
  12,401
  416K
  232,636,596
  73rd
  B
  HP Asia
  282
  25.2K
  103,538,040
  74th
  B
  Rob The Robot - Learning Videos Fo…
  227
  289K
  138,237,164
  75th
  B
  Real Wilderness
  60
  143K
  37,226,558
  76th
  B
  Sony Electronics Asia Pacific
  1,177
  91.2K
  236,618,577
  77th
  B
  Thamizha Addictions
  148
  21.5K
  3,819,207
  78th
  B
  Baby Timoo
  1,115
  160K
  84,203,035
  79th
  B
  Ka Houy Fairy Tales
  30
  33.4K
  6,647,657
  80th
  B
  ɲakedsins
  445
  220K
  154,373,792
  81st
  B
  Common Sense
  261
  230K
  81,336,656
  82nd
  B
  Home of Music
  466
  354K
  134,104,253
  83rd
  B
  Jason
  42
  4.39K
  2,236,468
  84th
  B
  Leo the Wildlife Ranger
  278
  140K
  99,923,269
  85th
  B
  Lenovo
  1,847
  243K
  203,184,325
  86th
  B
  Arom Music
  18
  38K
  5,835,053
  87th
  B
  Arr Mann Entertainment
  184
  92K
  12,422,965
  88th
  B
  Garena Call of Duty Mobile
  216
  277K
  37,058,042
  89th
  B
  BrandonTan91
  500
  340K
  48,625,078
  90th
  B
  WooHoo CN
  286
  101K
  56,959,894
  91st
  B
  NCHProductions
  184
  789K
  174,707,845
  92nd
  B
  Simple Life Daily
  156
  142K
  22,997,387
  93rd
  B
  S&T Voice Channel
  200
  27.9K
  2,618,476
  94th
  B
  ម្អម Maorm
  73
  149K
  9,854,414
  95th
  B
  ကြယ်တံခွန် - K…
  109
  82K
  15,202,895
  96th
  B
  DBS
  1,542
  27.8K
  60,371,799
  97th
  B
  Sao Sinoeurn
  440
  74K
  95,099,428
  98th
  B
  govsg
  4,615
  152K
  189,560,833
  99th
  B
  SNS Kh
  521
  18.2K
  55,669,769
  100th
  B
  Official ITTF Channel
  12,425
  483K
  384,057,957
  101st
  B
  Pet Family
  27
  128K
  30,189,184
  102nd
  B
  Kun Khmer Super Fights
  2,296
  148K
  49,589,989
  103rd
  B
  ajith rav
  254
  69.8K
  23,361,210
  104th
  B
  CHHANNA KIDGAMER
  831
  318K
  65,154,608
  105th
  B
  Cplus Tv
  16,191
  801K
  193,666,414
  106th
  B
  Caltex Brand
  427
  14K
  106,518,537
  107th
  B
  APP Cow Breeding
  52
  22.7K
  2,972,671
  108th
  B
  20th Century Studios Singapore
  1,320
  153K
  129,756,548
  109th
  B
  Mechanic Steve
  162
  171K
  32,784,739
  110th
  B
  Chubbybots
  290
  245K
  62,723,263
  111th
  B
  Sally’s Stories
  525
  510K
  149,921,060
  112th
  B
  Khmer Narrated Stories
  142
  483K
  88,465,033
  113th
  B
  冯提莫专属频道 Feng Timo Ch…
  2,906
  732K
  204,826,653
  114th
  B
  Islamic Life
  868
  230K
  123,352,238
  115th
  B
  MengHuy ម៉េងហ៊ុយ
  72
  249K
  13,633,987
  116th
  B
  Dong ASMR
  115
  170K
  16,453,288
  117th
  B
  Banglavision
  1,720
  610K
  77,670,043
  118th
  B
  Nepali Prank Minister
  243
  713K
  74,205,172
  119th
  B
  Smashtube
  34
  24.8K
  12,134,391
  120th
  B
  Kh Skills
  37
  56K
  11,830,671
  121st
  B
  VICE Asia
  748
  746K
  154,946,593
  122nd
  B
  OSR Movies
  184
  242K
  42,791,586
  123rd
  B
  Tay Than Thar
  1,049
  156K
  42,427,455
  124th
  B
  Ryan Sylvia
  484
  1M
  290,797,914
  125th
  B
  ជូគើលាង Jukerleang
  70
  197K
  14,729,343
  126th
  B
  Jilani Media Center
  574
  34.3K
  8,269,562
  127th
  B
  JemiTeen
  123
  317K
  156,797,103
  128th
  B
  Certified Rascals
  82
  152K
  19,692,596
  129th
  B
  Ko Kyaw Oo
  4,567
  150K
  134,232,146
  130th
  B
  Extreme Launch Lover
  730
  280K
  74,050,987
  131st
  B
  XZ Channnel
  5
  281K
  109,343,375
  132nd
  B
  KFCSingapore
  196
  86K
  94,432,680
  133rd
  B
  Quang Cối Tv
  177
  54.5K
  24,186,339
  134th
  B
  Viddsee
  797
  793K
  228,923,397
  135th
  B
  Zepyxl
  89
  178K
  20,157,780
  136th
  B
  KHMER GAMING
  40
  88.8K
  23,577,554
  137th
  B
  yadanar10
  8,310
  379K
  205,092,766
  138th
  B
  Raz Enter10
  391
  994K
  205,668,357
  139th
  B
  keo sopheak
  19
  5.29K
  1,448,758
  140th
  B
  ICE MUSIC BOX
  25
  32.2K
  4,421,998
  141st
  B
  Happy Sunshine Friends
  200
  140K
  82,811,066
  142nd
  B
  Karachi Vynz Official
  256
  967K
  222,632,632
  143rd
  B
  Experiment Tools
  106
  87.8K
  33,020,420
  144th
  B
  Ridy Sheikh
  113
  821K
  126,949,481
  145th
  B
  Vina SkinCare
  124
  4.85K
  4,862,596
  146th
  B
  Star Express
  289
  693K
  57,029,663
  147th
  B
  The Straits Times
  18,670
  222K
  141,155,102
  148th
  B
  ACE Fishing
  154
  33K
  19,918,185
  149th
  B
  wannabitzy
  10
  6.3K
  1,486,868
  150th
  B
  Chayapoth
  321
  746K
  79,486,104
  151st
  B
  Meng Horn NITEAN
  59
  78.6K
  14,486,639
  152nd
  B
  HH8
  459
  233K
  22,497,458
  153rd
  B
  Chai Soon Ang
  939
  16.3K
  10,287,396
  154th
  B
  Mastercard
  1,401
  42K
  71,851,780
  155th
  B
  Pka Kolab Phnom
  468
  173K
  48,732,792
  156th
  B
  KHMER VIDEOS
  244
  406K
  88,653,845
  157th
  B
  Wildlife Cambo
  120
  332K
  74,792,227
  158th
  B
  Jungle Builder
  95
  366K
  74,637,993
  159th
  B
  KHMER NITERN
  263
  228K
  49,743,298
  160th
  B
  Rs Fahim Chowdhury
  376
  392K
  37,172,538
  161st
  B
  Aung Thiri Entertainment
  94
  68.1K
  9,319,389
  162nd
  B
  BUN Top New
  355
  86.9K
  12,978,886
  163rd
  B
  jyeoms
  282
  854K
  157,869,947
  164th
  B
  Let'sPlayGuitar!
  345
  1.63M
  234,334,507
  165th
  B
  Aaha TV
  784
  839K
  95,909,500
  166th
  B
  Monkey Yala
  342
  21.2K
  4,765,798
  167th
  B
  Nee Nee lifestyle
  615
  13.8K
  17,040,034
  168th
  B
  DJz Bro San tlk tok official
  51
  49.2K
  8,901,108
  169th
  B
  NewsFilmy
  679
  538K
  127,147,228
  170th
  B
  Wow Music Cambo
  135
  434K
  10,162,112
  171st
  B
  Wah!Banana
  378
  1.32M
  434,491,277
  172nd
  B
  Troom Troom WOW Chinese
  59
  12.8K
  4,587,888
  173rd
  B
  Dhamma For You
  817
  65.7K
  9,774,036
  174th
  B
  BroGamerChannel
  1,074
  467K
  210,932,218
  175th
  B
  Blue Sky Forever藍天夢
  635
  82.4K
  38,080,438
  176th
  B
  Rokor Fishing
  249
  92.7K
  31,651,266
  177th
  B
  HUN SARATH
  529
  336K
  38,476,226
  178th
  B
  VisitSingapore
  146
  43.7K
  62,470,267
  179th
  B
  NOT Savage Toast Clips
  39
  38.1K
  5,195,289
  180th
  B
  Primitive Life
  17
  424K
  140,846,336
  181st
  B
  Khmer Eysan
  647
  221K
  60,009,624
  182nd
  B
  Spice N' Pans
  432
  541K
  57,393,949
  183rd
  B
  SANSIN
  27
  72.5K
  37,111,457
  184th
  B
  PH CHANNEL
  104
  676K
  243,654,453
  185th
  B
  Monkey Mundo
  1,776
  1.05K
  3,935,110
  186th
  B
  Music Plus
  339
  239K
  59,410,442
  187th
  B
  Bros Dii
  162
  1.46K
  1,111,511
  188th
  B
  养犬兄妹
  151
  70.8K
  19,818,438
  189th
  B
  MothershipSG
  1,091
  76.7K
  31,395,584
  190th
  B
  Nang VatTey
  33
  46.7K
  5,109,103
  191st
  B
  AmazingViz
  40
  197K
  37,009,728
  192nd
  B
  Nature Monkey
  8,022
  334K
  107,416,556
  193rd
  B
  Ante
  43
  65.6K
  25,070,351
  194th
  B
  ឆាវឆាវ ត្បូង…
  243
  296K
  41,132,870
  195th
  B
  JEBBEY FAMILY
  53
  450K
  34,551,289
  196th
  B
  YOUNG SPIDER
  31
  32.7K
  3,326,417
  197th
  B
  রুমানার রান্…
  614
  1.16M
  145,228,225
  198th
  B
  Mrr Sokha
  239
  64.2K
  29,411,972
  199th
  B
  Islamic InFo Bangla
  260
  210K
  55,752,929
  200th
  B
  Mr Chhay
  180
  55.2K
  23,716,106
  201st
  B
  PSR Legend
  911
  56.6K
  8,105,443
  202nd
  B
  roth na
  14
  122K
  4,319
  203rd
  B
  Khmer Music
  507
  261K
  76,902,348
  204th
  B
  Room Music
  261
  186K
  52,189,136
  205th
  B
  屌德斯 DioDes
  753
  69K
  73,829,894
  206th
  B
  Joseph Prince
  738
  740K
  120,744,228
  207th
  B
  Solo machine
  54
  115K
  44,741,717
  208th
  B
  Rayner Teo
  572
  690K
  32,079,554
  209th
  B
  ACUVUESG
  206
  891
  23,257,418
  210th
  B
  HeroTech
  17
  162K
  58,948,028
  211th
  B
  Peggie Neo
  518
  1.03M
  185,801,546
  212th
  B
  诚阅 ChengYue
  424
  255
  10,864,221
  213th
  B
  Jibonto Media
  506
  5.38K
  13,460,805
  214th
  B
  94.4 JAGO FM
  907
  879K
  83,019,497
  215th
  B
  TiffwithMi
  170
  652K
  79,681,246
  216th
  B
  Puku Luku
  18
  146K
  48,451,922
  217th
  B
  SeanB
  1,110
  96.5K
  33,729,379
  218th
  B
  SUY Sambath
  20
  56.1K
  12,397,016
  219th
  B
  MHC
  274
  54.8K
  13,772,259
  220th
  B
  HPBsg
  567
  19.4K
  40,524,361
  221st
  B
  Singapore Police Force
  558
  75.3K
  73,452,178
  222nd
  B
  KHA CAMBODIA
  152
  119K
  30,223,888
  223rd
  B
  Trolls Gaming OffIcial
  188
  298K
  25,126,786
  224th
  B
  ពុទ្ធីផាក OFFICI…
  63
  90.7K
  16,742,739
  225th
  B
  CAM TV
  419
  400K
  55,736,059
  226th
  B
  Astouve
  47
  69.4K
  23,061,852
  227th
  B
  Apple Singapore
  136
  204K
  17,625,340
  228th
  B
  Mahar Bodhi
  70
  213K
  30,352,435
  229th
  B
  Tong Tong
  1,036
  7.71K
  15,086,271
  230th
  B
  Dana Try
  613
  8.78K
  5,624,630
  231st
  B
  KM Beauty
  92
  2.53K
  1,270,924
  232nd
  B
  Nice Waz
  565
  608K
  42,137,326
  233rd
  B
  Music Plus Waz
  1,333
  321K
  66,095,759
  234th
  B
  Khoch Chet
  211
  195K
  46,960,399
  235th
  B
  Infinit3 XX
  153
  23.2K
  6,567,142
  236th
  B
  Mediacorp Channel 8
  1,394
  163K
  30,760,525
  237th
  B
  The Wilderness Cambodia
  6,231
  83.9K
  42,519,058
  238th
  B
  Mini Jesica
  86
  97K
  967,320
  239th
  B
  SG Sports TV
  4,413
  432K
  235,778,509
  240th
  B
  Up45 Music
  30
  32K
  78,405
  241st
  B
  Tonsaay
  268
  278K
  139,546,781
  242nd
  B
  Leo, El Explorador - Español
  75
  24.2K
  7,601,596
  243rd
  B
  pov oudomony’s official
  438
  59.5K
  15,222,375
  244th
  B
  mk
  172
  101K
  15,096,492
  245th
  B
  Juicy Stuff
  74
  14.3K
  3,388,032
  246th
  B
  SGCrawlers RC / MyHonchoSG
  1,324
  519K
  335,738,860
  247th
  B
  Meng Ly
  645
  61.4K
  12,316,352
  248th
  B
  Panharath Karaoke
  110
  64K
  46,761,784
  249th
  B
  FireMegas
  564
  41.7K
  16,283,802
  250th
  B
  Anime Esper •10K Subs Goal • …
  39
  3.16K
  2,920,069


   
  Social Blade LLC is an independent entity. The public statistical data is sourced from YouTube, but the presentation is not controlled by them. Our use of the name YouTube is for context, not claiming any ownership. It remains the property of the copyright holder.