• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Auth
 • Contact
 • FAQ
 •     Top Lists    
  Youtube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Dailymotion
  Mixer
  Facebook
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 500 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification… YouTube Premium to debut 50 original shows in… YouTube Music inks partnership with American… Netflix testing ads-that-aren't-really-ads…

  Top 250 YouTubers in Hong Kong sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  Shadow Music
  146
  1,768,579
  640,452,590
  2nd
  A
  EHPMusicChannel
  753
  1,146,204
  1,471,884,114
  3rd
  A-
  六六撩劇
  2,183
  451,674
  213,356,402
  4th
  B+
  cathaypacific
  227
  101,159
  53,473,347
  5th
  B+
  浙江卫视【奔跑吧】官方频道…
  3,961
  1,375,011
  860,149,061
  6th
  B+
  壹週刊 NEXT
  22,955
  463,772
  785,320,978
  7th
  B+
  South China Morning Post
  4,931
  449,299
  267,233,991
  8th
  B+
  Andy Cruise
  245
  74,364
  49,982,520
  9th
  B+
  乐视视频官方频道 Letv…
  3,451
  1,061,120
  924,857,627
  10th
  B+
  TVB (official)
  14,744
  520,139
  474,268,705
  11th
  B+
  D100 Radio
  14,130
  294,447
  342,141,437
  12th
  B+
  Mr.Wheeler&Friends
  483
  1,190,137
  911,490,832
  13th
  B+
  NuclearProductions
  25
  968,719
  204,928,743
  14th
  B+
  memehongkong
  28,923
  363,268
  465,794,532
  15th
  B+
  HKOceanPark
  252
  164,641
  95,381,892
  16th
  B+
  GEMblog
  339
  1,214,001
  1,019,245,742
  17th
  B+
  《東網巨星》官方娛樂頻道…
  308
  21,051
  16,459,403
  18th
  B+
  Show Fever综艺风向标
  5,018
  636,412
  252,998,926
  19th
  B
  灿星官方频道Canxing Media…
  2,695
  62,872
  51,237,625
  20th
  B
  Jasmine D
  8
  47,265
  15,690,613
  21st
  B
  笑波子
  2,839
  857,118
  640,616,304
  22nd
  B
  亮生活 / Bright Side
  778
  518,784
  73,396,018
  23rd
  B
  ericdaryl
  607
  271,275
  107,691,746
  24th
  B
  NEO25
  206
  149,479
  51,924,683
  25th
  B
  微辣 Manner
  668
  324,628
  115,837,784
  26th
  B
  Sk online media Bhuwan lama
  82
  99,826
  13,879,077
  27th
  B
  ejunky66
  64
  147,643
  31,904,352
  28th
  B
  狂少成
  48
  12,170
  8,018,492
  29th
  B
  HealthPhone
  1,054
  93,901
  37,614,755
  30th
  B
  爱情屋LOVE
  50
  581,619
  85,228,046
  31st
  B
  FedEx APAC
  277
  --
  52,294,397
  32nd
  B
  Dza Lyric Music
  100
  214,626
  27,950,975
  33rd
  B
  HKTDC
  1,670
  11,903
  16,728,783
  34th
  B
  movie Tomato
  52
  38,994
  10,267,641
  35th
  B
  Nikmatul Rosidah
  1,123
  796,350
  197,345,271
  36th
  B
  故事小说爱情感情
  49
  41,146
  18,130,384
  37th
  B
  老四赶海
  61
  54,396
  10,643,746
  38th
  B
  紙魚
  1,158
  242,553
  60,419,056
  39th
  B
  環星音樂 WSM Music HK
  3,122
  188,138
  208,382,634
  40th
  B
  飲食男女
  5,989
  293,192
  140,415,548
  41st
  B
  解忧电影站
  426
  190,360
  95,374,405
  42nd
  B
  蛊惑帮
  397
  286,973
  76,932,020
  43rd
  B
  5分鐘DIY
  1,221
  393,450
  89,101,420
  44th
  B
  老吴说电影
  294
  43,386
  25,290,876
  45th
  B
  Timeless 天碟
  819
  34,790
  42,811,113
  46th
  B
  星辰陨灭
  285
  96,101
  19,742,496
  47th
  B
  WMVR
  13
  118,719
  18,988,916
  48th
  B
  pandapia HD
  2,881
  132,934
  53,139,525
  49th
  B
  冯提莫专属频道 Feng Timo…
  2,022
  450,246
  134,351,920
  50th
  B
  J 神短視頻合集
  8
  2,806
  11,764,824
  51st
  B
  越哥说电影
  260
  152,265
  39,887,317
  52nd
  B
  Hotels.com APAC
  401
  12,850
  99,164,841
  53rd
  B
  【指法芬芳张大仙】官方频道…
  2,364
  149,225
  67,732,450
  54th
  B
  果籽
  11,044
  292,515
  246,258,144
  55th
  B
  SK-II Hong Kong
  226
  20,224
  81,083,247
  56th
  B
  ZAmericanEnglish
  289
  2,901,609
  120,818,471
  57th
  B
  Nin Jiom Malaysia Cap Ibu dan Anak…
  19
  1,258
  6,880,442
  58th
  B
  八八通GossipGossip
  4,937
  116,994
  154,649,450
  59th
  B
  titin rahmawati
  6
  2,291
  28,585
  60th
  B
  守護健康
  36
  41,693
  105,841
  61st
  B
  鳳凰衛視 Phoenix TV
  3,960
  105,715
  27,570,148
  62nd
  B
  时事政治
  4,662
  17,895
  15,004,263
  63rd
  B
  文青
  100
  45,643
  66,558,321
  64th
  B
  秘史趣聞
  834
  129,886
  43,233,908
  65th
  B
  Alpine Eagle
  8
  19,486
  8,573,487
  66th
  B
  Emi Wong
  192
  1,124,188
  84,845,567
  67th
  B
  水大叔
  280
  49,162
  15,629,852
  68th
  B
  kat chu
  5
  28,803
  50,160,948
  69th
  B
  pmame32
  4,068
  77,115
  73,478,250
  70th
  B
  TikTok Videos
  41
  29,260
  43,129,981
  71st
  B
  東周網…
  10,693
  75,305
  111,100,948
  72nd
  B
  东方网络联盟Oriental Network…
  10
  39,321
  4,917,129
  73rd
  B
  I.T
  431
  6,115
  25,271,495
  74th
  B
  Buzz Tech
  1,573
  1,584
  40,902,679
  75th
  B
  TECNO Mobile
  401
  114,577
  98,768,034
  76th
  B
  厉害了我的国
  318
  84,952
  35,890,934
  77th
  B
  美女動車組
  799
  47,060
  16,034,883
  78th
  B
  星夢娛樂 The Voice…
  443
  224,874
  313,642,214
  79th
  B
  HK The Epoch Times
  15,157
  110,628
  90,012,287
  80th
  B
  四季萌芽
  53
  304,306
  68,939,840
  81st
  B
  universalmusichk
  1,420
  399,946
  494,449,280
  82nd
  B
  AMusic Official Channel
  123
  73,177
  121,507,195
  83rd
  B
  英皇娛樂 eeg music
  3,644
  242,158
  317,590,312
  84th
  B
  我是影Sir
  52
  45,437
  8,887,751
  85th
  B
  甄心忙果_K
  269
  102,740
  19,765,944
  86th
  B
  Moverest
  155
  120,374
  17,792,013
  87th
  B
  STUDIO FTM
  3,840
  255,983
  103,770,213
  88th
  B
  RTHK 香港電台
  12,825
  442,068
  192,903,752
  89th
  B
  渔农小池
  254
  40,744
  19,117,293
  90th
  B
  seanlai
  2,311
  71,060
  46,190,675
  91st
  B
  mandies kwok 肥蛙
  84
  207,071
  20,703,970
  92nd
  B
  Samsung Hong Kong
  359
  --
  20,228,774
  93rd
  B
  Yuki Leung
  96
  232,231
  74,381,113
  94th
  B
  香港01
  5,338
  84,787
  55,123,195
  95th
  B
  Asia HOT
  47
  97,937
  44,517,458
  96th
  B
  MTR Hong Kong
  215
  18,940
  20,380,438
  97th
  B
  KR TV today
  1,158
  145,670
  56,277,849
  98th
  B
  升旗易得道
  2,645
  77,081
  44,045,138
  99th
  B
  HSBC Hong Kong
  285
  14,092
  34,349,154
  100th
  B
  on.cc東網
  6,444
  59,503
  62,121,294
  101st
  B
  Blockman GO
  276
  97,753
  33,928,912
  102nd
  B
  lolhighlights
  886
  62,810
  57,016,747
  103rd
  B
  bw2046
  3,773
  109,109
  67,708,940
  104th
  B
  MAC Cosmetics Hong Kong
  11
  4,312
  4,436,490
  105th
  B
  Sharon Pek
  61
  420
  1,835,501
  106th
  B
  Hei28
  5
  3,016
  1,962,250
  107th
  B
  山药村二牛
  88
  65,023
  14,752,340
  108th
  B
  明報 Mingpao
  4,249
  34,895
  37,748,060
  109th
  B
  GamePlayHK短片攻略
  6,275
  412,454
  203,336,481
  110th
  B
  華夏娛樂
  4,605
  20,380
  21,484,624
  111th
  B
  U Movie
  11
  2,675
  2,084,455
  112th
  B
  MakeLearningFun
  223
  271,187
  157,510,874
  113th
  B
  職人吹水
  481
  141,603
  34,195,885
  114th
  B
  代豪影業官方頻道
  3
  17,792
  6,479,289
  115th
  B
  RCMCHK
  310
  32,750
  16,560,656
  116th
  B
  eyong52
  1,426
  239,113
  54,804,456
  117th
  B
  Huang Meng
  1,786
  96,774
  66,098,219
  118th
  B
  JASON(大J)
  2,514
  775,372
  394,605,075
  119th
  B
  Mira's Garden
  595
  666,037
  114,935,997
  120th
  B
  小九趣事
  482
  37,583
  20,988,850
  121st
  B
  Hasan Reyvandi - حسن…
  1,256
  42,028
  51,373,411
  122nd
  B
  茶葉蛋萌萌
  2
  134,478
  59,061
  123rd
  B
  香港花生
  9,723
  114,296
  72,976,566
  124th
  B
  星座生肖
  7,563
  49,090
  26,582,793
  125th
  B
  笨笨羊讲电影
  38
  2,592
  4,862,547
  126th
  B
  Jeffrey Fok霍哥哥
  180
  104,591
  14,862,183
  127th
  B
  天下有警
  11,427
  89,703
  93,374,147
  128th
  B
  歡樂馬介休BacalhauEnt
  266
  76,701
  20,942,941
  129th
  B
  百事通
  2,583
  96,542
  55,519,858
  130th
  B
  Edmond Poon
  4,041
  112,289
  55,743,529
  131st
  B
  Marvel Studios Hong Kong
  120
  36,157
  12,728,548
  132nd
  B
  托哥torres
  60
  244,166
  17,523,189
  133rd
  B
  ViuTV
  4,568
  100,858
  32,489,852
  134th
  B
  Jolie Mai
  321
  15,848
  10,100,836
  135th
  B
  Catsup TV 好劇在綫
  1,560
  132,622
  91,494,584
  136th
  B
  Gundam G
  65
  107,065
  34,043,039
  137th
  B
  SREKNAW
  65
  91,579
  38,035,679
  138th
  B
  Comma
  250
  47,857
  8,096,208
  139th
  B
  Pinky Fantastic
  5
  18,266
  3,737,510
  140th
  B
  何舒适
  212
  118,971
  70,499,905
  141st
  B
  Emily & Dolls Channel
  237
  53,500
  13,864,225
  142nd
  B
  OralBHK
  110
  4,211
  58,230,714
  143rd
  B
  客家人铁头
  207
  16,296
  4,786,381
  144th
  B
  环华十年
  210
  108,030
  24,109,208
  145th
  B
  唐人影視作品展
  829
  21,885
  17,383,581
  146th
  B
  點 Cook Guide
  440
  604,174
  56,951,242
  147th
  B
  am730
  1,827
  21,400
  7,894,917
  148th
  B
  Ng Sam
  1,913
  90,436
  43,570,604
  149th
  B
  自得琴社 Zi De Guqin Studio
  36
  158,959
  17,556,929
  150th
  B
  Arroz Marisco
  1,187
  93,293
  64,141,774
  151st
  B
  salsonmak
  1,901
  138,403
  102,133,696
  152nd
  B
  Trap Massage
  22
  17,521
  10,039,199
  153rd
  B
  arhoTV
  431
  258,875
  68,813,305
  154th
  B
  VTuber AdPro廣告達人
  9
  27,872
  5,743,938
  155th
  B
  生活百科
  2
  --
  1,196,253
  156th
  B
  西DorSi
  651
  184,323
  44,951,693
  157th
  B
  大佬你唔好咁痴線啦dudeareyoucrazy…
  2,160
  128,625
  167,161,161
  158th
  B
  Toys Zone D
  459
  163,349
  62,193,749
  159th
  B
  比卡电影
  18
  14
  5,027,325
  160th
  B
  韩小浪
  265
  43,548
  12,166,476
  161st
  B
  huggieshk
  62
  4,046
  22,060,313
  162nd
  B
  Speakout 港人講地
  6,784
  74,052
  74,471,796
  163rd
  B
  AIA Hong Kong
  301
  5,876
  8,554,241
  164th
  B
  Sathi. com
  307
  220,247
  10,202,116
  165th
  B
  TOP 10 TV
  158
  192,929
  68,906,775
  166th
  B
  스테파니Stephanie
  126
  94,691
  50,350,082
  167th
  B
  orientalsunday
  1,737
  42,463
  56,106,975
  168th
  B
  Alfred Chan
  182
  170,804
  25,225,066
  169th
  B
  Camvideo HK
  7,484
  52,627
  94,508,961
  170th
  B
  MIHK.tv_Youtube第一台
  11,490
  221,749
  117,438,122
  171st
  B
  iCANDYforU
  6
  9,673
  18,855,672
  172nd
  B
  Carl Ho卡爾 頻道
  661
  285,291
  82,573,189
  173rd
  B
  啤梨頻道BarryMa TV
  588
  36,747
  12,541,027
  174th
  B
  爱好恐怖片的美男子
  135
  141,648
  37,116,376
  175th
  B
  拍拍拍
  3,871
  20,070
  18,795,072
  176th
  B
  搞笑辣条哥
  1,030
  32,053
  7,631,610
  177th
  B
  廣東配音最前線【粵語頻道】…
  378
  13,817
  13,936,146
  178th
  B
  港。故oncckonggu
  195
  21,174
  6,903,119
  179th
  B
  Dudjom Buddhist 敦珠佛學會
  214
  273,650
  61,301,678
  180th
  B
  BASS INC.
  35
  427,879
  19,564,547
  181st
  B
  老电影故事
  497
  57,796
  17,597,221
  182nd
  B
  民眾財經 Freeman Finance…
  3,413
  75,090
  18,533,630
  183rd
  B
  恒生銀行 Hang Seng Bank
  603
  6,662
  7,350,099
  184th
  B
  ToCo International Official Channel
  2,484
  93,724
  70,777,216
  185th
  B
  Hong Kong Toolbar
  8,776
  170,239
  136,635,605
  186th
  B
  Vso娛樂
  221
  61,811
  16,207,075
  187th
  B
  卡皮君
  144
  40,790
  20,468,826
  188th
  B
  Arm Channel TV
  676
  149,961
  36,257,535
  189th
  B
  xiang zhou
  102
  39,054
  8,173,109
  190th
  B
  Clarins Hong Kong
  75
  3,569
  14,053,500
  191st
  B
  Mini World: Block Art
  105
  278,055
  35,969,022
  192nd
  B
  Joey Yung 容祖兒
  129
  65,482
  36,835,614
  193rd
  B
  人生勵志
  5,452
  105,689
  99,564,220
  194th
  B
  852郵報
  6,304
  141,806
  82,774,536
  195th
  B
  Bg Imamm
  132
  19,078
  1,481,250
  196th
  B
  Friso HK
  115
  5,644
  33,865,870
  197th
  B
  奇趣探索
  2,477
  --
  23,524,097
  198th
  B
  奥德修斯号
  150
  7,909
  3,846,967
  199th
  B
  史雲生食譜
  153
  20,338
  25,570,328
  200th
  B
  towerofsaviors
  783
  489,376
  137,399,265
  201st
  B
  Hong Kong Toys Channels…
  276
  15,559
  19,254,204
  202nd
  B
  9GAG TV
  530
  285,782
  12,838,897
  203rd
  B
  GEM鄧紫棋
  14
  1,745,873
  10,489,338
  204th
  B
  Toonami Asia
  406
  52,032
  33,184,676
  205th
  B
  小涛讲电影
  1,486
  105,337
  54,116,895
  206th
  B
  Kripa Drishya Digital
  290
  262,302
  78,276,845
  207th
  B
  LBO Lyrics
  117
  14,406
  11,759,139
  208th
  B
  港。實測Testhongkong
  176
  72,684
  15,374,539
  209th
  B
  老街森娱
  615
  54,706
  60,274,986
  210th
  B
  Frankie Tech
  290
  84,914
  18,241,953
  211th
  B
  Disney Magical Kingdom Blog
  365
  16,414
  1,401,748
  212th
  B
  Vernet Angel
  840
  89,001
  116,068,195
  213th
  B
  宅男俱樂部
  1,022
  191,942
  59,098,469
  214th
  B
  HinsLiveinPassion
  29
  13,611
  30,173,432
  215th
  B
  千歳ゆき
  281
  25,694
  5,964,924
  216th
  B
  屎萊姆的3次元
  737
  424,200
  141,428,924
  217th
  B
  hunterkiller1440
  193
  103,071
  78,415,222
  218th
  B
  肥丁手工坊 Beanpanda Cooking…
  254
  260,114
  22,803,272
  219th
  B
  天堂电影
  264
  101,531
  73,150,236
  220th
  B
  she.com
  2,765
  52,442
  25,146,222
  221st
  B
  MyRadio Hong Kong
  11,066
  115,113
  86,326,686
  222nd
  B
  Raining16-1
  35
  34,828
  37,594,203
  223rd
  B
  Amaz Hearthstone
  2,183
  485,194
  266,113,416
  224th
  B
  JBS Gaming
  16
  17,226
  5,309,692
  225th
  B
  【王者荣耀空伐】官方频道…
  449
  31,710
  8,200,780
  226th
  B
  WHIZOO
  339
  88,432
  19,286,774
  227th
  B
  SzeTingWong黃詩婷
  38
  89,923
  5,801,048
  228th
  B
  Nintendo HK官方頻道
  244
  30,546
  17,889,463
  229th
  B
  yoga gaskinz
  129
  75,462
  47,499,286
  230th
  B
  WBPicturesHK
  1,140
  15,756
  25,054,596
  231st
  B
  政策.正察
  262
  6,208
  17,115,897
  232nd
  B
  MAR ASMR
  336
  81,854
  8,424,677
  233rd
  B
  陳怡ChanYee
  610
  102,736
  28,333,511
  234th
  B
  Ezy傳說聯盟
  1,107
  54,282
  27,160,075
  235th
  B
  KZee
  2,943
  332,289
  150,381,481
  236th
  B
  Revel Events HK
  67
  40,918
  6,679,740
  237th
  B
  菊城小微
  390
  27,125
  16,447,829
  238th
  B
  JOY RICH / 002
  134
  73,715
  66,843,201
  239th
  B
  Dear Jane
  146
  134,706
  123,164,913
  240th
  B
  serpentza
  860
  555,575
  90,203,352
  241st
  B
  煮家男人 Bob's Your Uncle
  249
  495,596
  61,346,807
  242nd
  B
  Nathan Lam加蔥
  117
  92,598
  10,753,735
  243rd
  B
  小二音乐菌
  63
  3,792
  2,044,272
  244th
  B
  warnermusichk
  813
  164,887
  261,234,665
  245th
  B
  Arshad Shahzad Kashmiri
  1,078
  130,087
  31,093,855
  246th
  B-
  EHP Music Channel LIVE
  7
  82,490
  13,413,710
  247th
  B-
  憶涵遊戲解說
  1,070
  17,972
  11,733,270
  248th
  B-
  Benja & Momo Channel
  101
  61,874
  6,557,894
  249th
  B-
  foxfilmhk
  370
  19,963
  25,028,026
  250th
  B-
  SAVI魔人
  2,850
  42,867
  22,491,556