• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Auth
 • Contact
 • FAQ
 •     Top Lists    
  Youtube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Dailymotion
  Mixer
  Facebook
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 500 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification… YouTube Premium to debut 50 original shows in… YouTube Music inks partnership with American… Netflix testing ads-that-aren't-really-ads…

  Top 250 YouTubers in Hong Kong sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  EHPMusicChannel
  645
  880,638
  1,057,667,773
  2nd
  A-
  Shadow Music
  47
  390,897
  204,942,825
  3rd
  B+
  七月编导
  216
  62,780
  28,247,326
  4th
  B+
  Cartoon Network Asia
  2,301
  719,973
  432,810,419
  5th
  B+
  壹週刊 NEXT
  22,403
  391,901
  686,137,003
  6th
  B+
  HONG KONG
  347
  34,244
  81,578,264
  7th
  B+
  GEMblog
  338
  1,262,628
  938,416,200
  8th
  B+
  South China Morning Post
  4,093
  287,538
  164,751,984
  9th
  B+
  Mr.Wheeler&Friends
  455
  1,085,777
  846,290,245
  10th
  B+
  NuclearProductions
  22
  717,653
  144,559,994
  11th
  B+
  TVB (official)
  13,494
  441,068
  394,623,848
  12th
  B+
  D100 Radio
  11,814
  214,487
  248,482,525
  13th
  B+
  飲食男女
  5,749
  240,676
  113,799,020
  14th
  B
  Show Fever综艺风向标
  4,114
  558,887
  197,207,532
  15th
  B
  笑波子
  2,700
  836,583
  590,750,242
  16th
  B
  - 欢迎订阅…
  3,255
  1,207,467
  739,112,800
  17th
  B
  亮生活 / Bright Side
  360
  237,048
  25,081,277
  18th
  B
  Mini World: Block Art
  73
  199,456
  27,070,615
  19th
  B
  果籽
  10,942
  260,846
  217,533,505
  20th
  B
  最強聯盟
  3,761
  236,371
  212,503,336
  21st
  B
  健康 好 生活
  4,943
  144,302
  57,448,735
  22nd
  B
  蛇仔明
  4,317
  362,279
  312,782,054
  23rd
  B
  memehongkong
  28,018
  282,163
  399,116,775
  24th
  B
  環星音樂 WSM Music HK
  2,851
  162,505
  182,612,283
  25th
  B
  每日金句
  13,927
  189,895
  129,617,006
  26th
  B
  Nikmatul Rosidah
  1,022
  663,915
  166,982,624
  27th
  B
  冯提莫专属频道 Feng Timo…
  1,555
  309,954
  106,417,097
  28th
  B
  ZAmericanEnglish
  229
  2,335,675
  94,143,816
  29th
  B
  5分钟 DIY
  765
  237,970
  46,682,634
  30th
  B
  小陳世界
  5,727
  448,803
  319,417,890
  31st
  B
  HKOceanPark
  248
  100,937
  64,279,688
  32nd
  B
  pmame32
  4,173
  49,664
  59,963,575
  33rd
  B
  来呀官人
  140
  169,575
  52,504,101
  34th
  B
  TOP 10 TV
  213
  175,983
  65,611,743
  35th
  B
  Emi Wong
  169
  900,093
  62,343,613
  36th
  B
  Magnetic Boy
  30
  11,695
  3,401,075
  37th
  B
  華夏娛樂
  4,605
  14,244
  13,366,754
  38th
  B
  老街森娱
  535
  47,366
  53,841,818
  39th
  B
  Blockman GO
  195
  67,784
  20,842,964
  40th
  B
  星夢娛樂 The Voice…
  424
  210,518
  289,649,613
  41st
  B
  Entertainment Movie & Clips
  84
  79,859
  18,304,411
  42nd
  B
  universalmusichk
  1,406
  391,766
  474,336,816
  43rd
  B
  ericdaryl
  583
  204,806
  87,122,159
  44th
  B
  四季萌芽
  42
  226,873
  45,683,025
  45th
  B
  RTHK 香港電台
  12,237
  357,870
  164,181,462
  46th
  B
  文青
  96
  37,439
  46,588,484
  47th
  B
  Nerf War
  212
  128,600
  37,893,902
  48th
  B
  英皇娛樂 eeg music
  3,641
  231,933
  298,353,224
  49th
  B
  Amaz Hearthstone
  2,098
  490,350
  256,864,025
  50th
  B
  AMusic Official Channel
  123
  69,165
  110,993,280
  51st
  B
  COMFORTABLE HEALTHY
  637
  90,859
  66,124,379
  52nd
  B
  心靈舒果
  8,067
  599,297
  409,705,251
  53rd
  B
  Catsup TV 好劇在綫
  1,460
  117,168
  79,873,090
  54th
  B
  八八通GossipGossip
  4,735
  90,954
  124,338,650
  55th
  B
  老电影故事
  370
  37,106
  9,826,822
  56th
  B
  Abalone Chicken Soup鮑魚雞湯
  35
  30,862
  39,844,234
  57th
  B
  KM-Live
  968
  93,234
  55,356,620
  58th
  B
  天堂电影
  213
  85,370
  62,195,786
  59th
  B
  大佬你唔好咁痴線啦dudeareyoucrazy…
  1,977
  123,939
  158,326,736
  60th
  B
  bw2046
  3,592
  91,871
  66,408,901
  61st
  B
  Toonami Asia
  406
  44,254
  27,436,289
  62nd
  B
  GamePlayHK短片攻略
  6,055
  400,674
  192,480,150
  63rd
  B
  JASON(大J)
  2,466
  733,611
  378,293,870
  64th
  B
  厉害了我的国
  219
  33,799
  14,364,021
  65th
  B
  小福利直播
  123
  --
  7,792,890
  66th
  B
  香港娛樂狗仔隊
  1,592
  14,659
  8,149,971
  67th
  B
  Timeless 天碟
  667
  21,548
  20,196,259
  68th
  B
  屎萊姆的3次元
  707
  426,258
  132,978,379
  69th
  B
  SK-II Hong Kong
  209
  16,589
  69,621,581
  70th
  B
  Moverest 極速領域
  57
  42,734
  4,489,874
  71st
  B
  arhoTV
  392
  233,678
  57,330,450
  72nd
  B
  Sheila C Ochoada
  10
  31,557
  15,935,902
  73rd
  B
  抖音挑战榜 Tik Tok
  232
  34,426
  7,744,794
  74th
  B
  灿星官方频道Canxing Media…
  1,370
  29,422
  13,574,059
  75th
  B
  Edmond Poon
  3,882
  100,609
  45,826,727
  76th
  B
  老吴说电影
  269
  23,463
  14,545,915
  77th
  B
  Philips Hong Kong
  244
  6,010
  23,426,645
  78th
  B
  Huang Meng
  1,742
  96,774
  55,828,381
  79th
  B
  自得琴社 Zi De Guqin Studio
  31
  70,857
  8,134,991
  80th
  B
  香港花生 hkpeanut.com
  9,014
  92,568
  59,865,259
  81st
  B
  Mira's Garden
  543
  639,475
  104,463,730
  82nd
  B
  HK news
  4,533
  30,327
  26,596,869
  83rd
  B
  點 Cook Guide
  383
  539,380
  46,326,462
  84th
  B
  鳳凰衛視 Phoenix TV
  2,590
  33,257
  11,656,200
  85th
  B
  Angel Vernet
  840
  86,278
  111,923,331
  86th
  B
  Carl Ho卡爾 頻道
  628
  253,329
  71,040,988
  87th
  B
  叫我官老爷
  89
  418
  44,640,758
  88th
  B
  萬寧Mannings
  60
  16,228
  10,448,075
  89th
  B
  秘史趣聞
  697
  73,794
  27,032,652
  90th
  B
  茶葉蛋萌萌
  183
  123,168
  29,811,838
  91st
  B
  渔农小池
  130
  13,277
  5,490,255
  92nd
  B
  Dear Jane
  120
  131,665
  116,770,591
  93rd
  B
  每天都有新鮮事
  822
  --
  38,471,769
  94th
  B
  Hong Kong Toolbar
  8,421
  144,318
  121,473,478
  95th
  B
  Cosmopolitan HK
  692
  15,741
  7,823,048
  96th
  B
  天下有警
  10,844
  82,897
  83,776,237
  97th
  B
  菊城小微
  352
  14,838
  8,051,126
  98th
  B
  歡樂馬介休BacalhauEnt
  221
  47,363
  10,593,636
  99th
  B
  HealthPhone
  1,054
  59,664
  24,244,842
  100th
  B
  UniversalPicturesHKG
  491
  18,111
  27,123,971
  101st
  B
  少年A
  77
  22,292
  3,119,119
  102nd
  B
  唐人影視作品展
  829
  8,758
  6,726,151
  103rd
  B
  towerofsaviors
  638
  487,866
  130,377,246
  104th
  B
  salsonmak
  1,820
  138,403
  92,743,884
  105th
  B
  金鹰卡通卫视官方频道…
  671
  82,425
  74,049,816
  106th
  B
  Yuki Leung
  96
  184,872
  60,344,574
  107th
  B
  OralBHK
  100
  3,910
  51,976,720
  108th
  B
  HK News
  411
  --
  13,291,566
  109th
  B
  廣東配音最前線【粵語頻道】…
  251
  7,705
  6,453,731
  110th
  B
  山药村二牛
  22
  16,660
  2,354,343
  111th
  B
  NEO25
  125
  79,405
  26,398,535
  112th
  B
  Toys Zone D
  433
  128,891
  52,689,704
  113th
  B
  MIHK.tv_Youtube第一台
  10,865
  213,082
  109,107,454
  114th
  B
  HSBC Hong Kong
  273
  11,899
  22,884,440
  115th
  B
  pandapia HD
  2,815
  74,506
  26,000,239
  116th
  B
  Kripa Drishya Digital
  375
  240,887
  71,955,320
  117th
  B
  職人吹水
  404
  98,174
  22,869,608
  118th
  B
  Gundam G
  63
  85,367
  26,925,239
  119th
  B
  Vso娛樂
  410
  41,145
  10,751,809
  120th
  B
  Alfred Chan
  158
  120,910
  16,028,382
  121st
  B
  YOUR GIRL
  197
  27,820
  7,523,441
  122nd
  B
  星座生肖
  5,998
  37,416
  18,572,148
  123rd
  B
  领游
  1,230
  9,466
  5,002,041
  124th
  B
  Kento Bento
  79
  543,330
  49,376,003
  125th
  B
  Arroz Marisco
  1,037
  76,815
  57,224,266
  126th
  B
  HinsLiveinPassion
  29
  11,463
  24,751,294
  127th
  B
  波仔 Boris
  67
  178,031
  15,591,269
  128th
  B
  건강 관리
  198
  17,166
  6,499,131
  129th
  B
  Arm Channel TV
  539
  130,879
  28,369,058
  130th
  B
  Dou TV
  247
  96,859
  11,667,076
  131st
  B
  dermesLHR
  128
  636
  1,542,975
  132nd
  B
  妈咪说MommyTalk
  125
  37,511
  2,017,032
  133rd
  B
  西DorSi
  560
  164,591
  36,288,836
  134th
  B
  I.T
  420
  5,843
  20,030,129
  135th
  B
  852郵報
  5,943
  81,264
  59,445,430
  136th
  B
  HongKongTimesSquare
  254
  30,516
  10,173,504
  137th
  B
  WBPicturesHK
  1,105
  15,756
  21,149,814
  138th
  B
  LANEIGEHongKong
  208
  5,846
  6,448,518
  139th
  B
  Kevin in Shanghai
  147
  233,800
  27,081,113
  140th
  B
  Dudjom Buddhist 敦珠佛學會
  210
  225,815
  52,441,685
  141st
  B
  Professor PowPow
  165
  284,577
  41,593,586
  142nd
  B
  卡皮君
  93
  27,877
  11,898,502
  143rd
  B
  KR TV today
  1,158
  117,535
  42,295,912
  144th
  B
  Ezy傳說聯盟
  971
  52,783
  24,219,951
  145th
  B
  東周網…
  10,173
  63,964
  100,729,186
  146th
  B
  Leo Ku 古巨基
  49
  35,052
  10,271,783
  147th
  B
  Jcck1668
  225
  61,411
  46,943,126
  148th
  B
  SREKNAW
  65
  75,340
  30,460,043
  149th
  B
  過海
  260
  9,839
  10,931,785
  150th
  B
  百事通
  2,233
  65,314
  41,398,464
  151st
  B
  Frankie Tech
  207
  53,230
  10,920,690
  152nd
  B
  Bubble Channel
  517
  62,279
  23,644,747
  153rd
  B
  Hasan Reyvandi - حسن…
  1,206
  42,028
  43,502,238
  154th
  B
  warnermusichk
  810
  162,617
  255,286,553
  155th
  B
  Highlight NBA
  1,179
  145,402
  102,171,947
  156th
  B
  FWD 富衛
  189
  2,793
  6,983,088
  157th
  B
  全城最熱NBA頻道 Hottest NBA
  340
  18,184
  7,834,873
  158th
  B
  拍拍拍
  1,669
  12,376
  9,660,013
  159th
  B
  Arshad Shahzad Kashmiri
  1,092
  106,433
  26,217,857
  160th
  B
  宅男俱樂部
  973
  180,844
  53,654,768
  161st
  B
  on.cc東網
  6,066
  48,957
  54,520,672
  162nd
  B
  Asia HOT
  36
  74,320
  35,437,759
  163rd
  B
  Camvideo HK
  7,489
  49,026
  87,937,398
  164th
  B
  魚羊野史
  291
  55,276
  27,013,304
  165th
  B
  Karaoketutor SteveTam
  142
  272,780
  94,566,548
  166th
  B
  serpentza
  843
  523,506
  82,125,117
  167th
  B
  MTR Hong Kong
  205
  16,763
  15,510,095
  168th
  B
  宮廷秘史
  368
  17,465
  15,545,750
  169th
  B
  ToCo International Official Channel
  2,380
  83,735
  63,212,049
  170th
  B
  Speakout 港人講地
  6,010
  42,014
  50,472,678
  171st
  B
  Cigna Hong Kong
  48
  1,509
  7,452,478
  172nd
  B
  愛上.中國雜技
  3,072
  34,877
  11,626,618
  173rd
  B
  Eason Chan
  47
  144,266
  40,686,952
  174th
  B
  LunaticSkull
  1,106
  39,383
  83,499,582
  175th
  B
  邦硬啊啊 我的鸡儿
  172
  32,395
  4,722,661
  176th
  B
  edkofilms
  923
  15,981
  21,925,052
  177th
  B
  香港金融管理局 Hong Kong…
  77
  2,844
  10,120,176
  178th
  B
  甄心忙果_K
  219
  72,514
  14,012,491
  179th
  B
  阿正Sando
  119
  21,582
  40,602,619
  180th
  B
  lizzydaily
  256
  258,720
  36,149,801
  181st
  B
  Sino Group
  32
  1,575
  2,899,004
  182nd
  B
  Lee Gardens
  38
  1,546
  2,155,395
  183rd
  B
  TaiGekTou
  136
  126,249
  50,898,520
  184th
  B
  心靈客棧
  8,982
  354,649
  219,336,090
  185th
  B
  hkdurex
  120
  4,388
  10,580,393
  186th
  B
  城寨 Singjai
  3,401
  66,067
  32,575,158
  187th
  B
  Hin TV
  758
  40,685
  10,776,795
  188th
  B
  升旗易得道
  2,417
  50,387
  29,391,013
  189th
  B
  Ng Sam
  1,672
  46,605
  28,111,397
  190th
  B
  SGV
  187
  20,783
  2,934,425
  191st
  B
  foxfilmhk
  359
  17,569
  21,942,986
  192nd
  B
  cathaypacific
  212
  71,863
  17,771,266
  193rd
  B
  safzsd
  792
  124,845
  98,959,929
  194th
  B
  雞WING
  165
  108,887
  18,415,489
  195th
  B
  英皇電影 Emperor Motion…
  442
  21,000
  35,033,125
  196th
  B
  Trick2G 官方中譯版
  120
  24,959
  5,332,508
  197th
  B
  Avril Lavigne Music Discovery
  345
  62,828
  30,000,480
  198th
  B
  Lou Ming
  715
  12,727
  11,034,951
  199th
  B
  媽媽開心廚房
  1,425
  115,879
  70,618,061
  200th
  B
  Cooking A Dream
  123
  304,848
  41,635,625
  201st
  B
  及健康生活百科
  7,242
  25,127
  14,825,977
  202nd
  B
  肥丁手工坊 Beanpanda Cooking…
  239
  179,469
  16,188,765
  203rd
  B
  yoga gaskinz
  129
  55,473
  40,430,906
  204th
  B
  eyong52
  1,426
  194,097
  49,040,827
  205th
  B
  ywc1010
  267
  36,453
  26,335,621
  206th
  B
  Now 財經 新聞
  5,299
  57,970
  30,041,576
  207th
  B
  Mama Cheung
  255
  300,244
  48,823,525
  208th
  B
  Hins Cheung 張敬軒
  43
  87,835
  18,780,105
  209th
  B
  PlayStation HK
  1,200
  56,443
  29,324,089
  210th
  B-
  MyRadio Hong Kong
  10,732
  88,241
  75,435,206
  211th
  B-
  Moyaosin TV…
  279
  28,819
  19,073,963
  212th
  B-
  Con爆TV
  59
  33,342
  1,261,576
  213th
  B-
  KZee
  2,807
  334,446
  145,641,408
  214th
  B-
  爱好恐怖片的美男子
  110
  124,089
  30,764,184
  215th
  B-
  托哥torres
  46
  181,600
  10,935,902
  216th
  B-
  EHP Music Channel LIVE
  7
  75,061
  8,755,337
  217th
  B-
  Hoy Zeyn
  362
  19,840
  26,207,718
  218th
  B-
  张有趣
  111
  3,702
  3,484,964
  219th
  B-
  煮家男人 Bob's Your Uncle
  242
  468,319
  56,530,307
  220th
  B-
  HeiNiu Tech
  157
  4,546
  2,893,036
  221st
  B-
  锦绣未央
  11
  11,567
  10,052,987
  222nd
  B-
  无聊的开箱
  123
  137,073
  16,613,778
  223rd
  B-
  Team Fighting Championship
  36
  267,349
  51,414,536
  224th
  B-
  Herman Yeung
  14,435
  37,752
  25,514,596
  225th
  B-
  SuperBillLiu
  435
  19,597
  23,198,599
  226th
  B-
  C.M. Pun
  1,574
  18,863
  17,383,390
  227th
  B-
  域奇仔Ricky
  892
  16,325
  10,738,498
  228th
  B-
  U Magazine HK Official
  2,180
  15,617
  6,184,350
  229th
  B-
  RevlonHongKong
  107
  3,456
  7,316,307
  230th
  B-
  WHIZOO
  295
  80,412
  15,503,149
  231st
  B-
  农村王二娃
  78
  19,875
  8,432,596
  232nd
  B-
  Pizza Hut
  99
  1,147
  6,468,527
  233rd
  B-
  Aaha News Entertainment
  32
  22,711
  1,349,743
  234th
  B-
  Deep Singh
  81
  67,669
  16,387,936
  235th
  B-
  tips king
  8,524
  8,429
  15,917,783
  236th
  B-
  Scott Hong Kong
  12
  538
  5,478,201
  237th
  B-
  SHISEIDO HK
  56
  4,683
  9,856,884
  238th
  B-
  杨家成MrYang
  127
  463,102
  31,150,032
  239th
  B-
  Hong Kong Movie 香港電影
  2,874
  25,697
  20,128,702
  240th
  B-
  kok476
  1
  4,710
  8,050,840
  241st
  B-
  ASK VINCENT
  120
  58,074
  6,079,718
  242nd
  B-
  AC世界新聞頻道
  1,125
  --
  48,769,748
  243rd
  B-
  kat chu
  5
  25,004
  39,185,010
  244th
  B-
  民眾證券 Freeman Securities
  3,238
  38,729
  11,438,592
  245th
  B-
  TVB Mystery Channel 神秘頻道
  536
  41,129
  11,197,176
  246th
  B-
  Người Bí Ẩn | Odd One In…
  114
  133,666
  89,420,241
  247th
  B-
  Rela熱拉
  89
  148,910
  33,525,573
  248th
  B-
  kwwkwwkww
  2,382
  44,295
  57,126,601
  249th
  B-
  国庆出去浪
  142
  10,880
  4,919,377
  250th
  B-
  leluongtatthanh
  242
  --
  17,433,766