• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Contact
 • FAQ
 • Community Discord
 •     Top Lists    
  YouTube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Facebook
  TikTok
  DLive
  Dailymotion
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count

  StoryFire Realtime

  StoryFire Live Sub Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 250 YouTubers Top 500 YouTubers Top 1000 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Made for Kids Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Made For Kids & COPPA - Initial Look At The Yo… The Social Blade Decade Abbreviated Subscriber Counts on YouTube Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification fo…

  Top 250 YouTubers in Hong Kong sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  Girlmerry
  6,611
  2.26M
  1,165,600,779
  2nd
  A
  Shadow Music
  623
  5.76M
  2,455,833,316
  3rd
  A-
  EHPMusicChannel
  1,530
  1.74M
  2,549,468,343
  4th
  A-
  芒果TV青春剧场 MGTV Drama Ch…
  11,136
  1.59M
  875,494,193
  5th
  A-
  memehongkong
  28,988
  700K
  1,014,751,889
  6th
  A-
  芒果TV音乐频道 MGTV Music Ch…
  5,924
  1.5M
  1,638,249,877
  7th
  A-
  WCY Music Studio
  1,372
  373K
  341,601,348
  8th
  A-
  果籽
  13,287
  519K
  419,908,351
  9th
  A-
  South China Morning Post
  8,260
  1.49M
  1,120,521,797
  10th
  A-
  TVB (official)
  22,001
  741K
  841,054,961
  11th
  A-
  香港大紀元新唐人聯合新…
  19,241
  404K
  409,407,480
  12th
  A-
  壹週刊 NEXT
  23,704
  601K
  1,012,491,226
  13th
  A-
  升旗易得道
  4,304
  302K
  287,982,556
  14th
  A-
  Angelic Music World
  521
  356K
  298,529,284
  15th
  A-
  浙江卫视【奔跑吧】官方…
  5,077
  1.7M
  1,124,973,516
  16th
  A-
  百欢喜
  302
  30.9K
  14,101,282
  17th
  A-
  浙江卫视音乐频道 ZJSTV Mus…
  5,276
  1.29M
  1,914,924,320
  18th
  B+
  中国浙江卫视官方频道 Zhe…
  17,904
  1.72M
  1,345,940,037
  19th
  B+
  大树君TreeMan
  358
  1.08M
  290,847,141
  20th
  B+
  灿星官方频道Canxing Media Of…
  4,197
  158K
  131,731,875
  21st
  B+
  天天相見廚房
  847
  383K
  92,733,331
  22nd
  B+
  China Zone 剧乐部
  9,391
  805K
  665,849,301
  23rd
  B+
  Games Effect
  60
  297K
  174,750,571
  24th
  B+
  蘋果動新聞 HK Apple Daily
  66,937
  1.72M
  1,339,623,456
  25th
  B+
  emi wong
  303
  3.01M
  310,995,257
  26th
  B+
  微辣 Manner
  1,029
  608K
  341,691,909
  27th
  B+
  D100 Radio
  24,350
  511K
  695,061,426
  28th
  B+
  Speakout 港人講地
  10,472
  332K
  346,975,465
  29th
  B+
  湖南卫视芒果TV官方频道 C…
  46,696
  3.97M
  3,376,238,661
  30th
  B+
  Tsheten Dukpa
  116
  117K
  9,079,501
  31st
  B+
  Composite
  185
  386K
  157,981,423
  32nd
  B+
  优酷
  10,421
  1.29M
  426,399,613
  33rd
  B+
  明星大侦探官方频道 Who's …
  1,959
  279K
  91,066,275
  34th
  B+
  Citi Heroes
  221
  1.05M
  474,144,335
  35th
  B+
  笑波子
  3,210
  903K
  823,971,214
  36th
  B+
  Ani-One動漫專區
  726
  742K
  56,753,919
  37th
  B+
  NuclearProductions
  30
  1.41M
  348,148,207
  38th
  B+
  Nintendo HK官方頻道
  388
  56K
  73,575,999
  39th
  B+
  Boba Beats
  403
  81.8K
  75,568,818
  40th
  B+
  喜羊羊與灰太狼動畫-官方…
  1,210
  103K
  77,981,486
  41st
  B+
  芒向編輯部
  3,371
  173K
  165,767,181
  42nd
  B+
  Buzz Tech
  2,371
  5.39K
  250,211,639
  43rd
  B+
  熱點劇場Hotspot!
  2,276
  379K
  290,829,339
  44th
  B+
  yuu Rewards Club
  25
  1.92K
  14,938,228
  45th
  B+
  祁丽英 Ying
  303
  544K
  192,988,284
  46th
  B+
  Huace TV- العربية مسلس…
  991
  388K
  135,344,625
  47th
  B+
  野小妹wild girl
  84
  287K
  59,640,926
  48th
  B+
  阿星探店Chinese Food Tour
  221
  239K
  67,027,754
  49th
  B+
  高B哥我就係評論評論員嘅…
  1,233
  164K
  85,300,817
  50th
  B+
  環星音樂 / 環星娛樂 WSM Mu…
  4,371
  317K
  360,027,244
  51st
  B+
  有線電視 CABLE TV & 有線新…
  13,629
  345K
  171,646,150
  52nd
  B+
  飲食男女
  7,076
  435K
  222,092,428
  53rd
  B+
  LIKEE Arab Video
  99
  79.4K
  115,099,879
  54th
  B+
  彭怀谦
  9
  924K
  315,777,820
  55th
  B+
  恒生銀行 Hang Seng Bank
  439
  12.7K
  25,988,126
  56th
  B+
  音乐社毛毛军
  41
  6.53K
  5,631,687
  57th
  B+
  RTHK 香港電台
  15,461
  1.02M
  364,929,040
  58th
  B+
  ZAmericanEnglish
  423
  5.31M
  248,039,365
  59th
  B+
  on.cc東網
  12,296
  202K
  147,582,730
  60th
  B+
  ericdaryl
  673
  567K
  223,360,310
  61st
  B+
  越哥说电影
  392
  569K
  170,666,906
  62nd
  B+
  GEMblog
  339
  1.16M
  1,198,014,067
  63rd
  B+
  星夢娛樂 The Voice Entertainme…
  523
  286K
  427,377,929
  64th
  B+
  GEM鄧紫棋
  52
  2.37M
  186,352,708
  65th
  B+
  ToCo International Official Channel
  2,679
  195K
  158,643,995
  66th
  B+
  大肥看天下
  2,478
  57.1K
  32,378,913
  67th
  B+
  薄海紙魚
  1,368
  443K
  167,642,528
  68th
  B+
  悦耳音乐酱
  161
  129K
  96,417,912
  69th
  B+
  POP MusicChannel
  234
  131K
  100,677,186
  70th
  B+
  李梓敬 Dominic
  249
  259K
  41,409,753
  71st
  B+
  Simon
  348
  263K
  46,570,384
  72nd
  B+
  芦苇草的梦想
  15
  56.5K
  27,145,002
  73rd
  B+
  一条Yit
  1,766
  999K
  210,399,652
  74th
  B+
  國際內衣超模選秀大會SIUF
  183
  48.9K
  24,493,679
  75th
  B+
  高清本土台
  1,223
  152K
  86,345,943
  76th
  B+
  852郵報
  8,943
  277K
  215,939,020
  77th
  B+
  Music Channel HM
  277
  67.7K
  94,421,813
  78th
  B+
  阿壮锅
  308
  61.1K
  39,430,592
  79th
  B+
  職人吹水
  830
  427K
  111,920,131
  80th
  B+
  冯小厨
  289
  140K
  30,385,790
  81st
  B
  Timeless Music Hong Kong天碟
  1,868
  103K
  125,811,349
  82nd
  B
  FreeDream Macau
  114
  76.6K
  12,681,832
  83rd
  B
  【指法芬芳张大仙】官方…
  5,727
  275K
  181,023,066
  84th
  B
  尬聊电影
  238
  89.4K
  44,919,391
  85th
  B
  magnificent
  412
  242K
  140,037,455
  86th
  B
  元気食堂
  130
  59.5K
  20,682,062
  87th
  B
  邓超
  154
  40.9K
  47,121,818
  88th
  B
  香港01
  9,266
  156K
  123,056,512
  89th
  B
  baroqer2010
  714
  26.5K
  7,249,896
  90th
  B
  珍言真語 // 大紀元
  418
  124K
  28,573,941
  91st
  B
  MyRadio Hong Kong
  14,163
  249K
  162,868,272
  92nd
  B
  啤梨頻道BarryMa TV
  2,601
  186K
  132,764,017
  93rd
  B
  悬疑哥
  106
  23.3K
  8,044,179
  94th
  B
  Utlover ?
  143
  46.2K
  25,020,474
  95th
  B
  肥仔傑
  248
  219K
  42,187,161
  96th
  B
  SHISEIDOHongKong
  65
  5.48K
  19,814,346
  97th
  B
  偶像星剧场
  4,295
  528K
  334,053,061
  98th
  B
  Henry Boulanger
  71
  94K
  36,739,450
  99th
  B
  唐伟
  4
  42.9K
  24,300,169
  100th
  B
  Ecosa Hong Kong
  4
  16
  2,975,009
  101st
  B
  老四赶海
  304
  123K
  68,708,774
  102nd
  B
  耀客傳媒官方頻道 YOUHUG ME…
  841
  218K
  106,187,764
  103rd
  B
  dotdotnews點新聞
  4,509
  166K
  58,424,035
  104th
  B
  新潮民
  218
  164K
  26,764,448
  105th
  B
  foodpanda Hong Kong
  4
  2.9K
  4,109,742
  106th
  B
  港燦會館
  772
  180K
  74,443,660
  107th
  B
  Show Fever综艺风向标
  2,928
  719K
  117,196,958
  108th
  B
  商業電台 Hong Kong Toolbar
  10,444
  334K
  204,797,264
  109th
  B
  Nikmatul Rosidah
  1,405
  1.28M
  298,982,688
  110th
  B
  荣耀速递
  3,129
  1.53K
  16,854,332
  111th
  B
  Ana Cancer
  334
  9.89K
  2,724,204
  112th
  B
  陳穎欣Joephy Chan
  126
  230K
  30,298,433
  113th
  B
  精选电视剧频道
  3,805
  801
  45,949,334
  114th
  B
  MZDN望世界
  752
  37K
  32,965,646
  115th
  B
  大镖客
  31
  70.4K
  17,032,807
  116th
  B
  小九趣事 Xiaojiu Fun
  1,202
  104K
  116,202,889
  117th
  B
  BOLLY FLIX
  44
  158K
  32,848,864
  118th
  B
  VITALAGE
  138
  3.01K
  3,519,562
  119th
  B
  Capsule Geed
  106
  264K
  98,625,215
  120th
  B
  北京电视台科教频道 China …
  5,086
  49.8K
  92,918,885
  121st
  B
  图文天下
  7
  5.4K
  2,653,273
  122nd
  B
  老潘說世界
  1,401
  6.98K
  20,980,512
  123rd
  B
  脑弟说电影
  572
  108K
  60,307,175
  124th
  B
  XY TV
  92
  4.05K
  3,190,519
  125th
  B
  universalmusichk
  1,501
  433K
  568,259,816
  126th
  B
  无修饰的中国
  225
  529
  20,476,988
  127th
  B
  April Yang
  120
  720K
  80,885,650
  128th
  B
  哔哩哔哩动画Anime Made By Bi…
  329
  105K
  8,336,073
  129th
  B
  4K Music
  355
  47.9K
  24,272,927
  130th
  B
  pandapia HD
  3,242
  334K
  148,275,110
  131st
  B
  MAR ASMR
  597
  322K
  40,950,986
  132nd
  B
  Mr.Wheeler&Friends
  273
  1.17M
  286,177,822
  133rd
  B
  Sun Channel
  1,911
  273K
  41,167,276
  134th
  B
  心靈舒果
  1,726
  606K
  28,446,671
  135th
  B
  英皇娛樂 eeg music
  3,666
  268K
  392,526,077
  136th
  B
  FortunePharmHK
  261
  5.41K
  55,556,734
  137th
  B
  MrYang楊家成
  254
  963K
  84,741,086
  138th
  B
  GamePlayHK短片攻略
  7,224
  482K
  261,756,084
  139th
  B
  袁腾飞官方频道 Tengfei Offi…
  1,251
  512K
  169,750,305
  140th
  B
  車CAM特警
  2,309
  19K
  17,769,918
  141st
  B
  華記正能量Alex Yeung channel
  851
  233K
  78,412,722
  142nd
  B
  鳳凰秀Fengshows
  6,549
  268K
  83,403,638
  143rd
  B
  Victor Ng Ming Tak
  759
  148K
  42,424,906
  144th
  B
  點 Cook Guide
  634
  904K
  114,410,191
  145th
  B
  James Hong Official 項明生
  640
  84.1K
  12,404,781
  146th
  B
  lolhighlights
  973
  85.9K
  79,518,772
  147th
  B
  船长阿彬
  431
  139K
  67,113,893
  148th
  B
  สหพันธรัฐไท …
  2,150
  292K
  66,700,418
  149th
  B
  老東北美食
  511
  75.1K
  9,059,859
  150th
  B
  random_k
  459
  314K
  54,526,323
  151st
  B
  想落天外tianwai
  173
  10.7K
  24,307,970
  152nd
  B
  中国时讯
  1,784
  55.8K
  40,880,580
  153rd
  B
  Gavinchiu趙氏讀書生活
  1,111
  207K
  59,909,445
  154th
  B
  「呂志華」聲音雜誌
  141
  115K
  17,436,040
  155th
  B
  Raga Finance 金融財經台
  4,806
  108K
  38,464,369
  156th
  B
  三分日记
  453
  161K
  55,203,764
  157th
  B
  NEO25
  342
  272K
  108,060,501
  158th
  B
  animation Dong
  858
  123K
  63,516,483
  159th
  B
  Edmond Poon
  5,056
  178K
  99,311,766
  160th
  B
  玲子廚房
  717
  296K
  43,019,262
  161st
  B
  8090房车环游
  1,060
  80.5K
  44,676,056
  162nd
  B
  Sulwhasoo.HongKong
  85
  1.36K
  8,329,340
  163rd
  B
  Sir Krigeon
  808
  31.8K
  22,580,186
  164th
  B
  城寨 Singjai
  4,809
  263K
  110,175,949
  165th
  B
  秘史趣聞
  914
  317K
  101,031,880
  166th
  B
  老渔民阿雄
  386
  67.5K
  49,620,180
  167th
  B
  政壇新秀
  316
  184K
  32,996,775
  168th
  B
  Cetaphil HK
  15
  416
  1,928,924
  169th
  B
  有仇必記- 何志光頻道 Ho C…
  1,814
  251K
  93,800,761
  170th
  B
  GuanchaNews观察者网
  374
  119K
  11,302,753
  171st
  B
  老飛仔看動漫
  120
  38.1K
  11,809,947
  172nd
  B
  Tony
  153
  14.1K
  5,535,284
  173rd
  B
  Asian Food Girl
  84
  5.95K
  1,852,364
  174th
  B
  玉平锅
  396
  124K
  64,976,441
  175th
  B
  KarenDaidai Music Channel
  414
  560K
  189,443,830
  176th
  B
  骚白
  6,410
  174K
  85,878,849
  177th
  B
  掃街茂 Street Fighter
  3,822
  67.5K
  54,298,353
  178th
  B
  香港花生
  12,827
  212K
  132,650,895
  179th
  B
  厉害了我的国
  476
  182K
  85,421,217
  180th
  B
  KUI LI
  316
  5.12K
  2,111,479
  181st
  B
  arhoTV
  563
  378K
  115,513,060
  182nd
  B
  最新电影 2020 - Action Film
  16
  12.9K
  3,318
  183rd
  B
  onezebraltd
  4
  144K
  103,452,003
  184th
  B
  渔农小池
  718
  90.2K
  65,608,805
  185th
  B
  大樹與木頭 ‧Y2K Channel
  100
  158K
  18,908,836
  186th
  B
  JASON
  2,642
  977K
  447,360,886
  187th
  B
  nganhp
  10,887
  36.2K
  44,522,076
  188th
  B
  li sun
  266
  188K
  17,558,234
  189th
  B
  咬人猫Yaorenmao
  38
  539K
  50,634,893
  190th
  B
  Pomato 小薯茄
  460
  255K
  55,275,661
  191st
  B
  Hotels.com APAC
  288
  17.1K
  65,951,476
  192nd
  B
  IKEAHongKong
  283
  9.23K
  22,979,664
  193rd
  B
  堅離地球 · 沈旭暉
  129
  164K
  11,108,029
  194th
  B
  備胎說車
  903
  297K
  73,782,736
  195th
  B
  四季萌芽
  60
  469K
  117,880,235
  196th
  B
  明報 Mingpao
  7,065
  92.3K
  73,079,908
  197th
  B
  HalcyonMusic / ハルシオン Ani…
  210
  347K
  46,290,403
  198th
  B
  是脑洞君啊
  264
  25.7K
  11,891,168
  199th
  B
  ViuTV
  6,903
  187K
  80,048,489
  200th
  B
  HL2 AWPP
  16
  74.2K
  27,585,548
  201st
  B
  香江望神州
  7,849
  273K
  189,462,580
  202nd
  B
  Yummy Oliver
  127
  502
  7,104,036
  203rd
  B
  ToysRUs Hong Kong
  2,956
  116K
  271,892,564
  204th
  B
  小狮子赛几
  73
  14.2K
  7,878,032
  205th
  B
  娱乐星发现
  965
  84.7K
  66,845,601
  206th
  B
  錄低香港 DocHK
  1,047
  53K
  15,328,014
  207th
  B
  Topchan
  120
  80.1K
  18,313,913
  208th
  B
  曼曼今天迟到了吗
  1,190
  9.4K
  6,158,783
  209th
  B
  Da圣音乐
  72
  22.4K
  18,843,204
  210th
  B
  CCTV Video News Agency
  17,347
  323K
  179,539,525
  211th
  B
  Ake animation - 阿柯动漫官方…
  1,327
  26.7K
  15,755,078
  212th
  B
  叉雞
  48
  84.2K
  12,584,647
  213th
  B
  MoLaLa Cook
  58
  150K
  11,487,278
  214th
  B
  Ng Sam
  2,887
  249K
  121,369,581
  215th
  B
  夜與白鯨
  56
  86.3K
  18,197,740
  216th
  B
  Coco哥
  376
  177K
  28,274,131
  217th
  B
  Dear Jane
  179
  166K
  157,905,567
  218th
  B
  渔妹猪猪
  414
  69.7K
  47,004,093
  219th
  B
  常世ノ闇
  723
  108K
  44,975,372
  220th
  B
  seanlai
  2,464
  101K
  82,483,582
  221st
  B
  灼見名家 Master Insight
  406
  135K
  12,626,334
  222nd
  B
  彩虹小厨
  645
  171K
  34,419,397
  223rd
  B
  李慧玲LIVE
  346
  98.1K
  23,551,927
  224th
  B
  政策.正察
  472
  15.6K
  41,170,844
  225th
  B
  郝奶奶来了
  17
  20
  6,253
  226th
  B
  AXA Hong Kong
  279
  4.92K
  23,399,035
  227th
  B
  Carl Ho卡爾 頻道
  793
  380K
  125,330,860
  228th
  B
  老饭骨
  191
  481K
  44,342,254
  229th
  B
  Robert Chow周融
  76
  70.5K
  5,240,396
  230th
  B
  Jeffrey Fok霍哥哥
  371
  200K
  50,625,195
  231st
  B
  小强试验
  227
  19.3K
  34,424,442
  232nd
  B
  Toys Zone D
  561
  299K
  110,482,263
  233rd
  B
  先賭為快 All About Gambling
  164
  20.9K
  9,915,734
  234th
  B
  Trap Massage
  20
  55.3K
  37,929,526
  235th
  B
  小區的傢伙們
  132
  156K
  17,727,249
  236th
  B
  Abbott Nutrition Hong Kong
  77
  1.41K
  19,965,704
  237th
  B
  Cotton Chan
  8
  154K
  8,315,788
  238th
  B
  Drama girl
  16
  45.6K
  17,915,521
  239th
  B
  社會邊猿人 Mr.Bamboo
  297
  84.6K
  20,497,081
  240th
  B
  九妹nines
  20
  5.67K
  8,950,055
  241st
  B
  big big channel - 大台網
  5,083
  61K
  29,686,504
  242nd
  B
  愛國愛港頻道
  40
  2.63K
  3,200,236
  243rd
  B
  好易煮 oe cook
  368
  117K
  20,739,916
  244th
  B
  AIA Hong Kong And Macau
  303
  6.69K
  12,525,064
  245th
  B
  bw2046
  4,031
  160K
  84,834,056
  246th
  B
  肥丁手工坊 Beanpanda Cooking …
  304
  417K
  45,923,349
  247th
  B
  蛊惑帮
  475
  416K
  121,791,601
  248th
  B
  Too Simple Sometimes Naive
  128
  54.6K
  4,456,709
  249th
  B
  GOOGLEinHK
  170
  42.1K
  24,442,269
  250th
  B
  Toonami Asia
  406
  93.3K
  62,220,579


   
  Social Blade LLC is an independent entity. The public statistical data is sourced from YouTube, but the presentation is not controlled by them. Our use of the name YouTube is for context, not claiming any ownership. It remains the property of the copyright holder.