• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Auth
 • Contact
 • FAQ
 •     Top Lists    
  Youtube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Dailymotion
  Mixer
  Facebook
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count
  Chrome user? View Social Blade Stats right from YouTube with our award winning Chrome Extension!
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 500 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification… YouTube Premium to debut 50 original shows in… YouTube Music inks partnership with American… Netflix testing ads-that-aren't-really-ads…

  Top 250 YouTubers in Hong Kong sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  Shadow Music
  101
  1,025,800
  426,007,496
  2nd
  A
  EHPMusicChannel
  687
  1,028,085
  1,271,369,966
  3rd
  A-
  六六撩劇
  2,010
  451,674
  202,647,128
  4th
  B+
  South China Morning Post
  4,449
  362,376
  209,835,886
  5th
  B+
  浙江卫视【奔跑吧】官方频道…
  3,460
  1,278,310
  780,671,831
  6th
  B+
  壹週刊 NEXT
  22,932
  440,160
  740,328,031
  7th
  B+
  Andy Cruise
  255
  59,870
  44,267,499
  8th
  B+
  Walt Disney Studios India
  101
  25,593
  79,785,596
  9th
  B+
  NuclearProductions
  24
  840,465
  174,347,688
  10th
  B+
  八八通GossipGossip
  4,834
  107,648
  141,084,472
  11th
  B+
  D100 Radio
  12,806
  245,146
  282,013,553
  12th
  B+
  TVB (official)
  14,072
  485,081
  429,365,291
  13th
  B+
  Mr.Wheeler&Friends
  470
  1,143,204
  880,058,671
  14th
  B+
  蘋果動新聞 HK Apple Daily
  63,677
  1,292,988
  915,720,026
  15th
  B+
  TECNO Mobile
  382
  111,346
  92,868,732
  16th
  B+
  Show Fever综艺风向标
  4,597
  600,770
  226,390,764
  17th
  B+
  HKOceanPark
  250
  131,099
  78,459,912
  18th
  B+
  笑波子
  2,772
  845,901
  613,193,770
  19th
  B+
  GEMblog
  339
  1,222,447
  970,364,270
  20th
  B+
  《東網巨星》官方娛樂頻道…
  210
  15,715
  11,726,773
  21st
  B+
  memehongkong
  28,435
  313,408
  422,222,194
  22nd
  B+
  Hotels.com APAC
  378
  12,562
  67,271,328
  23rd
  B
  亮生活 / Bright Side
  561
  372,185
  45,417,238
  24th
  B
  FedEx APAC
  277
  --
  51,153,587
  25th
  B
  Nikmatul Rosidah
  1,071
  734,890
  182,937,886
  26th
  B
  飲食男女
  5,972
  275,698
  129,886,276
  27th
  B
  ericdaryl
  583
  245,586
  98,759,939
  28th
  B
  Timeless 天碟
  719
  28,564
  30,183,371
  29th
  B
  Magnetic Boy
  46
  72,028
  15,614,397
  30th
  B
  故事小说爱情感情
  49
  29,379
  11,698,119
  31st
  B
  果籽
  11,031
  281,340
  233,928,552
  32nd
  B
  灿星官方频道Canxing Media…
  2,231
  42,693
  25,974,681
  33rd
  B
  HKTDC
  1,646
  11,386
  15,732,240
  34th
  B
  Jasmine D
  9
  25,720
  11,284,595
  35th
  B
  越哥说电影
  228
  107,420
  26,601,556
  36th
  B
  冯提莫专属频道 Feng Timo…
  1,790
  392,745
  121,305,449
  37th
  B
  5分钟 DIY
  985
  319,821
  68,336,357
  38th
  B
  来呀官人
  180
  205,500
  68,884,226
  39th
  B
  小陳世界
  5,800
  466,479
  330,703,646
  40th
  B
  四季萌芽
  47
  270,760
  57,039,193
  41st
  B
  東周網…
  10,420
  71,959
  106,811,095
  42nd
  B
  老吴说电影
  282
  36,970
  21,567,706
  43rd
  B
  最強聯盟
  3,466
  235,383
  204,881,439
  44th
  B
  香港01
  4,951
  71,779
  46,580,139
  45th
  B
  我的鸡儿邦硬啊啊
  253
  72,635
  11,871,831
  46th
  B
  文青
  98
  41,469
  56,404,609
  47th
  B
  HealthPhone
  1,054
  79,747
  31,868,517
  48th
  B
  厉害了我的国
  263
  58,104
  24,453,566
  49th
  B
  Jcck1668
  238
  68,730
  52,281,668
  50th
  B
  Emi Wong
  179
  1,024,591
  73,495,557
  51st
  B
  ZAmericanEnglish
  251
  2,539,541
  104,242,163
  52nd
  B
  RTHK 香港電台
  12,506
  384,039
  174,289,688
  53rd
  B
  赶海联盟
  143
  14,266
  7,405,155
  54th
  B
  星夢娛樂 The Voice…
  433
  215,771
  300,199,944
  55th
  B
  J 神短視頻合集
  15
  2,806
  7,182,892
  56th
  B
  紙魚
  1,112
  195,509
  42,419,483
  57th
  B
  Nin Jiom Malaysia Cap Ibu dan Anak…
  17
  1,018
  6,876,822
  58th
  B
  universalmusichk
  1,412
  395,977
  483,730,265
  59th
  B
  时事政治
  3,789
  14,303
  11,325,234
  60th
  B
  渔农小池
  191
  31,822
  12,290,322
  61st
  B
  Alpine Eagle
  8
  14,926
  5,927,615
  62nd
  B
  【指法芬芳张大仙】官方频道…
  2,094
  132,633
  53,395,532
  63rd
  B
  爱情屋LOVE
  66
  531,545
  82,533,943
  64th
  B
  VERSION II
  51
  60,931
  3,262,872
  65th
  B
  Samsung Hong Kong
  357
  --
  17,606,446
  66th
  B
  SK-II Hong Kong
  218
  18,293
  77,116,703
  67th
  B
  I.T
  431
  6,046
  24,664,180
  68th
  B
  kat chu
  5
  27,098
  44,889,011
  69th
  B
  movie Tomato
  64
  34,527
  16,239,239
  70th
  B
  英皇娛樂 eeg music
  3,640
  238,096
  307,424,537
  71st
  B
  Moverest 極速領域
  113
  78,392
  11,229,547
  72nd
  B
  甄心忙果_K
  249
  90,917
  18,276,978
  73rd
  B
  STUDIO FTM
  3,428
  244,485
  94,172,954
  74th
  B
  秘史趣聞
  756
  97,904
  32,821,344
  75th
  B
  mandies kwok 肥蛙
  80
  196,526
  18,685,287
  76th
  B
  狂少成
  40
  8,592
  5,038,779
  77th
  B
  升旗易得道
  2,509
  55,855
  33,513,564
  78th
  B
  我是影Sir
  38
  25,517
  4,497,597
  79th
  B
  AMusic Official Channel
  123
  71,452
  115,912,935
  80th
  B
  水大叔
  215
  28,687
  8,661,562
  81st
  B
  on.cc東網
  6,239
  52,833
  58,065,665
  82nd
  B
  Blockman GO
  236
  82,494
  26,372,646
  83rd
  B
  lolhighlights
  877
  61,313
  54,913,788
  84th
  B
  bw2046
  3,666
  102,498
  65,695,012
  85th
  B
  NEO25
  173
  110,230
  37,440,882
  86th
  B
  MAC Cosmetics Hong Kong
  4
  4,351
  1,725,054
  87th
  B
  Yuki Leung
  96
  210,158
  67,020,996
  88th
  B
  HSBC Hong Kong
  284
  13,237
  30,482,817
  89th
  B
  Sharon Pek
  61
  418
  1,833,449
  90th
  B
  Hei28
  6
  2,736
  1,751,903
  91st
  B
  山药村二牛
  56
  40,008
  7,549,458
  92nd
  B
  seanlai
  2,359
  65,631
  42,737,145
  93rd
  B
  Buzz Tech
  1,322
  1,473
  19,833,827
  94th
  B
  明報 Mingpao
  3,995
  30,778
  32,867,282
  95th
  B
  GamePlayHK短片攻略
  6,174
  406,681
  197,772,150
  96th
  B
  華夏娛樂
  4,605
  18,524
  18,430,219
  97th
  B
  鳳凰衛視 Phoenix TV
  3,221
  62,475
  17,371,738
  98th
  B
  【王者荣耀】 正版授权…
  9,643
  221,348
  66,093,171
  99th
  B
  MakeLearningFun
  217
  267,485
  155,091,535
  100th
  B
  職人吹水
  437
  122,261
  28,262,463
  101st
  B
  pandapia HD
  2,818
  92,675
  33,150,591
  102nd
  B
  代豪影業官方頻道
  3
  11,601
  4,784,163
  103rd
  B
  RCMCHK
  305
  29,546
  15,197,640
  104th
  B
  eyong52
  1,426
  220,682
  52,469,943
  105th
  B
  Huang Meng
  1,781
  96,774
  60,599,781
  106th
  B
  World Music Creation音樂世界
  181
  130,544
  7,164,528
  107th
  B
  JASON(大J)
  2,487
  745,305
  383,962,423
  108th
  B
  pmame32
  4,109
  62,336
  66,018,669
  109th
  B
  Mira's Garden
  571
  653,162
  109,565,935
  110th
  B
  小九趣事
  364
  24,687
  10,954,884
  111th
  B
  Hasan Reyvandi - حسن…
  1,228
  42,028
  47,114,272
  112th
  B
  Asia HOT
  43
  84,937
  39,439,250
  113th
  B
  茶葉蛋萌萌
  155
  135,068
  32,434,974
  114th
  B
  香港花生 hkpeanut.com
  9,352
  99,902
  65,016,026
  115th
  B
  解忧电影站
  388
  178,982
  86,938,680
  116th
  B
  星座生肖
  7,077
  43,733
  22,749,496
  117th
  B
  笨笨羊讲电影
  45
  2,592
  3,055,954
  118th
  B
  Jeffrey Fok霍哥哥
  158
  76,974
  10,047,196
  119th
  B
  天下有警
  11,077
  89,096
  88,854,340
  120th
  B
  歡樂馬介休BacalhauEnt
  241
  62,803
  15,241,214
  121st
  B
  百事通
  2,398
  70,015
  44,283,793
  122nd
  B
  過海
  19
  11,784
  6,942,068
  123rd
  B
  Edmond Poon
  3,955
  106,737
  50,721,434
  124th
  B
  领游
  1,252
  14,192
  3,485,393
  125th
  B
  Marvel Studios Hong Kong
  120
  36,157
  12,643,596
  126th
  B
  托哥torres
  54
  217,920
  14,318,707
  127th
  B
  ViuTV
  4,255
  91,618
  28,983,347
  128th
  B
  Jolie Mai
  310
  13,842
  8,867,708
  129th
  B
  Catsup TV 好劇在綫
  1,501
  126,004
  86,085,564
  130th
  B
  Gundam G
  64
  97,124
  30,425,522
  131st
  B
  SREKNAW
  65
  83,743
  34,133,756
  132nd
  B
  Comma
  200
  35,429
  5,825,391
  133rd
  B
  環星音樂 WSM Music HK
  2,986
  175,605
  191,257,070
  134th
  B
  Pinky Fantastic
  5
  17,875
  3,590,569
  135th
  B
  何舒适
  197
  115,580
  67,462,503
  136th
  B
  Emily & Dolls Channel
  218
  49,716
  12,673,270
  137th
  B
  OralBHK
  106
  4,173
  55,037,360
  138th
  B
  环华十年
  191
  87,046
  18,575,018
  139th
  B
  唐人影視作品展
  829
  14,078
  11,165,838
  140th
  B
  點 Cook Guide
  410
  571,644
  51,683,758
  141st
  B
  am730
  1,555
  18,277
  6,021,994
  142nd
  B
  Ng Sam
  1,784
  53,711
  31,842,089
  143rd
  B
  自得琴社 Zi De Guqin Studio
  33
  110,317
  12,424,268
  144th
  B
  Arroz Marisco
  1,104
  85,880
  60,726,960
  145th
  B
  salsonmak
  1,896
  138,403
  97,488,926
  146th
  B
  Trap Massage
  18
  10,526
  5,365,345
  147th
  B
  arhoTV
  412
  248,082
  63,183,858
  148th
  B
  VTuber AdPro廣告達人
  6
  26,658
  5,388,667
  149th
  B
  KR TV today
  1,158
  127,953
  47,333,589
  150th
  B
  生活百科
  352
  --
  5,063,629
  151st
  B
  西DorSi
  612
  176,559
  40,644,396
  152nd
  B
  大佬你唔好咁痴線啦dudeareyoucrazy…
  2,078
  126,703
  163,547,382
  153rd
  B
  Toys Zone D
  452
  145,972
  57,123,150
  154th
  B
  啾啾啾电影
  15
  14
  4,316,596
  155th
  B
  韩小浪
  155
  17,532
  4,107,004
  156th
  B
  huggieshk
  61
  3,945
  20,551,610
  157th
  B
  Speakout 港人講地
  6,344
  46,013
  54,307,681
  158th
  B
  AIA Hong Kong
  294
  5,776
  8,521,295
  159th
  B
  Sathi. com
  268
  200,725
  8,557,324
  160th
  B
  TOP 10 TV
  204
  185,235
  65,164,420
  161st
  B
  스테파니Stephanie
  129
  91,619
  47,172,808
  162nd
  B
  orientalsunday
  1,728
  40,729
  54,336,522
  163rd
  B
  Alfred Chan
  168
  149,912
  20,797,140
  164th
  B
  Camvideo HK
  7,484
  51,303
  92,093,825
  165th
  B
  MIHK.tv_Youtube第一台
  11,162
  217,551
  113,256,226
  166th
  B
  TVB Mystery Channel 神秘頻道
  472
  51,572
  10,731,130
  167th
  B
  iCANDYforU
  6
  8,511
  16,908,522
  168th
  B
  Carl Ho卡爾 頻道
  644
  271,769
  76,869,779
  169th
  B
  啤梨頻道BarryMa TV
  325
  16,299
  3,896,057
  170th
  B
  爱好恐怖片的美男子
  125
  136,612
  35,147,655
  171st
  B
  拍拍拍
  2,688
  16,082
  13,640,990
  172nd
  B
  廣東配音最前線【粵語頻道】…
  305
  10,666
  9,791,237
  173rd
  B
  港。故oncckonggu
  174
  19,381
  6,151,619
  174th
  B
  Dudjom Buddhist 敦珠佛學會
  211
  248,895
  56,561,553
  175th
  B
  墨韵Moyun Channel
  294
  18,872
  4,092,404
  176th
  B
  老电影故事
  426
  50,888
  14,608,750
  177th
  B
  民眾證券 Freeman Securities
  3,336
  50,380
  13,877,003
  178th
  B
  恒生銀行 Hang Seng Bank
  515
  6,460
  5,595,788
  179th
  B
  ToCo International Official Channel
  2,426
  86,870
  66,053,895
  180th
  B
  Hong Kong Toolbar
  8,597
  148,915
  125,503,645
  181st
  B
  Rup Fashion Plus
  165
  123,152
  10,323,089
  182nd
  B
  Vso娛樂
  181
  54,766
  13,614,514
  183rd
  B
  卡皮君
  128
  34,053
  15,746,869
  184th
  B
  Arm Channel TV
  606
  141,707
  32,685,991
  185th
  B
  xiang zhou
  130
  25,368
  6,473,948
  186th
  B
  Clarins Hong Kong
  73
  3,558
  12,323,262
  187th
  B
  Mini World: Block Art
  92
  231,151
  31,210,285
  188th
  B
  Joey Yung 容祖兒
  125
  60,973
  35,085,349
  189th
  B
  LANLAN
  30
  160,188
  23,224,569
  190th
  B
  人生勵志
  5,449
  104,890
  97,839,947
  191st
  B
  852郵報
  6,008
  87,255
  63,067,124
  192nd
  B
  Bg Imamm
  103
  17,784
  1,344,945
  193rd
  B
  TCT
  88
  10,982
  8,898,725
  194th
  B
  Friso HK
  113
  5,397
  33,070,088
  195th
  B
  奇趣探索
  2,665
  --
  22,332,469
  196th
  B
  奥德修斯号
  126
  3,259
  1,493,571
  197th
  B
  史雲生食譜
  142
  19,551
  23,457,385
  198th
  B
  towerofsaviors
  720
  489,043
  133,435,509
  199th
  B
  Hong Kong Toys Channels…
  271
  15,508
  18,758,534
  200th
  B
  9GAG TV
  527
  278,383
  9,885,088
  201st
  B
  GEM鄧紫棋
  8
  1,536,363
  4,116,477
  202nd
  B
  Toonami Asia
  406
  47,608
  29,719,974
  203rd
  B
  KAY MING
  112
  5,552
  4,891,529
  204th
  B
  Kripa Drishya Digital
  348
  253,407
  75,576,385
  205th
  B
  港。實測Testhongkong
  152
  58,731
  11,034,833
  206th
  B
  老街森娱
  575
  51,592
  56,933,184
  207th
  B
  每天都有新鮮事
  837
  --
  41,142,055
  208th
  B
  Frankie Tech
  244
  65,236
  14,009,507
  209th
  B
  片桐夏向熊_極速領域
  46
  34,813
  4,088,305
  210th
  B
  Vernet Angel
  840
  87,846
  114,219,127
  211th
  B
  宅男俱樂部
  998
  188,618
  56,708,979
  212th
  B
  Hin TV
  815
  46,605
  13,131,088
  213th
  B
  HinsLiveinPassion
  29
  12,611
  27,515,127
  214th
  B
  屎萊姆的3次元
  722
  423,948
  136,789,151
  215th
  B
  hunterkiller1440
  189
  100,819
  77,183,626
  216th
  B
  肥丁手工坊 Beanpanda Cooking…
  245
  217,270
  19,128,337
  217th
  B
  Lee Gardens
  39
  1,559
  2,163,375
  218th
  B
  天堂电影
  237
  95,136
  68,060,777
  219th
  B
  she.com
  2,685
  51,689
  24,545,944
  220th
  B
  MyRadio Hong Kong
  10,822
  91,909
  78,244,450
  221st
  B
  Raining16-1
  41
  34,093
  35,328,745
  222nd
  B
  Amaz Hearthstone
  2,137
  492,108
  262,616,681
  223rd
  B
  JBS Gaming Channel
  15
  12,239
  3,385,547
  224th
  B
  【王者荣耀空伐】官方频道…
  388
  24,423
  5,738,766
  225th
  B
  Mentholatum HK
  79
  10,385
  36,009,138
  226th
  B
  Identity V触手直播
  5,173
  93,531
  17,209,091
  227th
  B
  WHIZOO
  316
  85,187
  17,452,148
  228th
  B
  SzeTingWong黃詩婷
  38
  86,916
  5,258,756
  229th
  B
  Nintendo HK官方頻道
  229
  27,365
  17,815,857
  230th
  B
  yoga gaskinz
  129
  64,274
  43,521,453
  231st
  B
  WBPicturesHK
  1,125
  15,756
  23,769,557
  232nd
  B
  政策.正察
  242
  5,108
  13,277,856
  233rd
  B
  MAR ASMR
  311
  59,605
  6,323,137
  234th
  B
  陳怡ChanYee
  544
  73,174
  21,476,357
  235th
  B
  守護健康
  5,718
  33,464
  8,299,420
  236th
  B
  Ezy傳說聯盟
  1,041
  54,448
  26,113,420
  237th
  B
  解读街头象棋残局
  44
  3,457
  5,658
  238th
  B
  KZee
  2,874
  333,339
  147,953,146
  239th
  B
  Revel Events HK
  64
  16,204
  2,442,405
  240th
  B
  菊城小微
  329
  19,579
  11,073,031
  241st
  B
  JOY RICH / 002
  134
  73,226
  64,934,766
  242nd
  B
  Dear Jane
  131
  132,971
  120,183,419
  243rd
  B
  serpentza
  851
  536,080
  85,399,966
  244th
  B
  煮家男人 Bob's Your Uncle
  247
  485,899
  59,177,874
  245th
  B
  Nathan Lam加蔥
  111
  78,667
  8,358,462
  246th
  B
  warnermusichk
  810
  163,993
  258,034,582
  247th
  B
  Arshad Shahzad Kashmiri
  1,092
  121,642
  29,344,533
  248th
  B-
  EHP Music Channel LIVE
  7
  80,826
  11,569,486
  249th
  B-
  Benja & Momo Channel
  82
  52,617
  4,977,052
  250th
  B-
  foxfilmhk
  365
  18,913
  23,559,752