• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Contact
 • FAQ
 • Community Discord
 • Business API
 •     Top Lists    
  YouTube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Facebook
  TikTok
  DLive
  Dailymotion
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count

  StoryFire Realtime

  StoryFire Live Sub Count
  Looking to integrate Social Blade into your business? Try out our new Business API!
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 250 YouTubers Top 500 YouTubers Top 1000 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Made for Kids Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Made For Kids & COPPA - Initial Look At The Yo… The Social Blade Decade Abbreviated Subscriber Counts on YouTube Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification fo…

  Top 250 YouTubers in Taiwan sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  Experiment Ahong
  64
  1.25M
  405,962,373
  2nd
  A
  三立新聞網SETN
  93,564
  1.44M
  3,029,577,419
  3rd
  A
  滾石唱片 ROCK RECORDS
  4,681
  2.86M
  3,838,941,251
  4th
  A-
  Terry Films
  217
  751K
  332,778,726
  5th
  A-
  很棒的生活
  32
  104K
  37,347,722
  6th
  A-
  東森新聞 CH51
  273,378
  1.43M
  2,749,096,330
  7th
  A-
  TVBS NEWS
  233,136
  1.44M
  2,471,267,310
  8th
  A-
  NewShowBiz完全娛樂
  13,569
  2.5M
  2,549,815,058
  9th
  A-
  關鍵時刻
  22,008
  2.31M
  2,580,152,597
  10th
  A-
  即新聞
  26,364
  297K
  866,371,873
  11th
  A-
  民視戲劇館 Formosa TV Dramas
  18,406
  1.05M
  2,212,383,825
  12th
  A-
  ETtoday星光雲/官方平台
  7,488
  801K
  989,345,316
  13th
  A-
  YOYOTV
  10,561
  1.07M
  1,078,520,195
  14th
  A-
  台灣達人秀
  5,272
  1.02M
  811,601,470
  15th
  A-
  葉式特工 Yes Ranger
  206
  1.98M
  748,538,003
  16th
  A-
  豪記唱片 HCM Music
  3,197
  707K
  1,597,383,273
  17th
  A-
  寶寶巴士 - 兒歌童謠 - 卡…
  1,492
  2.58M
  1,619,805,768
  18th
  A-
  Vidol TV
  6,645
  3.6M
  1,584,664,959
  19th
  A-
  三立iNEWS
  55,497
  769K
  794,491,683
  20th
  A-
  綜藝玩很大 Mr.Player
  1,779
  1.44M
  848,559,672
  21st
  A-
  PlayIN
  7,033
  129K
  266,425,211
  22nd
  A-
  三立LIVE新聞
  104,004
  1.03M
  1,579,005,376
  23rd
  A-
  B.C.&Lowy
  777
  679K
  548,090,094
  24th
  A-
  台視新聞 TTV NEWS
  106,340
  531K
  775,325,993
  25th
  B+
  Muse木棉花-TW
  5,292
  866K
  402,202,151
  26th
  B+
  TTV 台視官方頻道 TTV Officia…
  24,678
  623K
  575,997,877
  27th
  B+
  阿神
  4,351
  2.45M
  1,455,574,116
  28th
  B+
  Ahong & Life Experiment
  54
  469K
  180,454,388
  29th
  B+
  少康戰情室
  12,144
  966K
  965,631,009
  30th
  B+
  彭昱凱(阿凱):09-1688-1688
  15,543
  798K
  815,298,372
  31st
  B+
  蘋果新聞網
  65,788
  680K
  1,318,416,997
  32nd
  B+
  愛懵智孝gary
  1,118
  51K
  135,281,681
  33rd
  B+
  中天電視
  57,397
  1.51M
  1,462,589,474
  34th
  B+
  科幻梦工场
  861
  790K
  544,238,623
  35th
  B+
  PECOS_TW
  151
  22.9K
  109,364,467
  36th
  B+
  民視新聞網 Formosa TV News ne…
  304,057
  692K
  1,234,007,762
  37th
  B+
  Study With Me
  121
  57.8K
  10,936,084
  38th
  B+
  廣播電視金鐘獎 Golden Bell …
  570
  45.6K
  49,562,662
  39th
  B+
  福茂唱片
  2,242
  1.68M
  2,137,807,858
  40th
  B+
  周杰倫 Jay Chou
  328
  1.66M
  2,484,797,359
  41st
  B+
  相信音樂BinMusic
  1,592
  2.45M
  2,917,477,449
  42nd
  B+
  玩樂三分鐘
  1,525
  1.05M
  900,467,011
  43rd
  B+
  娛樂星世界
  6,200
  121K
  137,939,195
  44th
  B+
  親親2o音樂LîvË【中文音…
  656
  643K
  481,854,610
  45th
  B+
  八大電視娛樂百分百
  8,020
  857K
  716,117,863
  46th
  B+
  三立華劇 SET Drama
  2,596
  574K
  308,753,286
  47th
  B+
  Takigawarei 瀧川零
  411
  24K
  11,524,534
  48th
  B+
  看著我扛槍
  527
  87
  61,649,127
  49th
  B+
  年代向錢看
  6,582
  769K
  418,266,496
  50th
  B+
  冰糖游戏
  171
  42.2K
  12,539,777
  51st
  B+
  Super JoJo - 兒歌童謠
  215
  473K
  172,920,400
  52nd
  B+
  Timeless Music
  2,242
  325K
  813,834,182
  53rd
  B+
  華研國際
  1,396
  1.49M
  2,099,566,282
  54th
  B+
  這群人TGOP
  231
  3.34M
  878,098,009
  55th
  B+
  PBAL ZNAL
  5
  145K
  4,692
  56th
  B+
  NOWnews
  15,667
  258K
  372,785,807
  57th
  B+
  碰碰狐 (兒童兒歌・故事)
  1,085
  2.55M
  851,689,844
  58th
  B+
  健康2.0
  5,287
  891K
  318,146,334
  59th
  B+
  黑男邱比特
  543
  427K
  151,362,238
  60th
  B+
  北美玩具 Toys TV
  1,004
  704K
  316,088,987
  61st
  B+
  Jacky Wu's Official Channel 吳宗…
  35
  140K
  16,428,027
  62nd
  B+
  鏡週刊
  11,188
  323K
  485,828,632
  63rd
  B+
  NyoNyoTV妞妞TV
  1,746
  910K
  720,523,871
  64th
  B+
  SamsungTaiwan
  1,107
  115K
  201,320,501
  65th
  B+
  頭條開講
  6,119
  664K
  450,172,668
  66th
  B+
  DE JuN
  860
  1.75M
  955,106,284
  67th
  B+
  新聞挖挖哇!
  9,851
  444K
  410,999,860
  68th
  B+
  Sakata Gintoki
  1,747
  56.7K
  303,604,756
  69th
  B+
  東風衛視
  10,376
  358K
  288,531,557
  70th
  B+
  Onion Man
  332
  1.02M
  344,907,190
  71st
  B+
  寰宇新聞 頻道
  21,626
  298K
  177,339,448
  72nd
  B+
  三立台劇 SET Drama
  8,876
  743K
  903,138,313
  73rd
  B+
  Joeman
  2,156
  1.98M
  584,089,402
  74th
  B+
  WACKYBOYS 反骨男孩
  779
  1.51M
  603,832,385
  75th
  B+
  PawPawGo
  1,830
  182K
  102,700,912
  76th
  B+
  民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up
  13,672
  497K
  350,732,986
  77th
  B+
  INFINI HD 4K ( dan201 )
  28,717
  755K
  521,862,237
  78th
  B+
  Food Adventure
  224
  159K
  88,087,268
  79th
  B+
  中華電視公司
  208,153
  576K
  902,532,867
  80th
  B+
  Lucas and Kibo
  42
  756K
  61,525,456
  81st
  B+
  USTV 非凡電視
  46,097
  636K
  480,362,108
  82nd
  B+
  喪屍老爸
  632
  1.1M
  562,871,938
  83rd
  B+
  Eric周興哲
  105
  847K
  784,606,406
  84th
  B+
  觀點
  4,103
  566K
  225,277,459
  85th
  B+
  CH Music Channel
  196
  358K
  375,221,582
  86th
  B+
  木曜4超玩
  590
  1.82M
  439,198,635
  87th
  B+
  墨鏡哥SG
  1,442
  1.04M
  285,484,081
  88th
  B+
  野火娛樂
  478
  508K
  358,729,765
  89th
  B+
  命運好好玩 官方頻道
  10,743
  326K
  301,193,295
  90th
  B+
  Luke Martin
  263
  1M
  197,581,841
  91st
  B+
  最強聯盟
  6,145
  272K
  325,269,642
  92nd
  B+
  小伶玩具 Xiaoling Toy
  2,037
  868K
  739,615,825
  93rd
  B+
  Titi tilah channel
  322
  73.3K
  13,920,825
  94th
  B+
  Pan Piano
  316
  1.79M
  206,465,142
  95th
  B+
  KKTV - 日劇、台劇、韓劇、…
  3,582
  193K
  187,180,697
  96th
  B+
  綜藝大熱門 Hot Door Night
  4,834
  1.14M
  942,570,133
  97th
  B+
  自由時報電子報
  46,630
  195K
  338,894,053
  98th
  B+
  中時新聞網
  156,746
  975K
  1,123,674,778
  99th
  B+
  黃氏兄弟
  584
  1.61M
  427,321,107
  100th
  B+
  瑪莎與熊 Masha and The Bear CH
  453
  2.29M
  850,302,711
  101st
  B+
  小哥哥艾理
  199
  379K
  73,912,760
  102nd
  B+
  KKBOX
  2,322
  702K
  259,871,304
  103rd
  B+
  Jay Lee Painting
  554
  2.14M
  291,193,806
  104th
  B+
  s960959
  31
  41.7K
  19,885,799
  105th
  B+
  鏡音樂坊
  745
  13.8K
  6,107,953
  106th
  B+
  肌肉山山jiroushanshan
  252
  783K
  161,820,779
  107th
  B+
  新唐人亞太電視台NTDAPTV
  50,101
  314K
  185,313,266
  108th
  B+
  家常菜日记
  1,021
  223K
  60,704,265
  109th
  B+
  玖壹壹
  80
  1.01M
  1,007,719,127
  110th
  B+
  YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-
  1,294
  220K
  200,545,107
  111th
  B+
  123 GO! SCHOOL Chinese
  40
  162K
  56,053,437
  112th
  B+
  Ru's Piano Ru味春捲
  215
  1.48M
  152,609,129
  113th
  B+
  巧虎TV(台灣巧連智官方…
  652
  340K
  246,875,200
  114th
  B+
  IsaYang 123
  248
  285K
  47,787,803
  115th
  B+
  STR Network
  355
  1.28M
  289,476,433
  116th
  B+
  小許
  9,512
  352K
  423,323,730
  117th
  B+
  寰宇全視界
  1,044
  415K
  100,519,629
  118th
  B+
  女人我最大
  13,735
  597K
  450,475,837
  119th
  B+
  酒鬼小莉 Drunkard Lee
  576
  457K
  164,216,832
  120th
  B+
  亮生活 / Bright Side
  2,232
  1.25M
  248,203,015
  121st
  B+
  玲玲微電影 SmileVlogTaiwan
  1,332
  51K
  51,744,165
  122nd
  B+
  GTV八大劇樂部
  1,657
  130K
  145,900,676
  123rd
  B+
  WeTV 台灣
  10,912
  330K
  209,004,472
  124th
  B+
  含羞草
  569
  957K
  288,457,363
  125th
  B+
  LoL Pacific Championship Series
  1,066
  39.5K
  14,500,567
  126th
  B+
  中視新聞
  159,668
  571K
  835,150,001
  127th
  B+
  我愛小明星大跟班
  3,432
  669K
  496,599,269
  128th
  B+
  理悟見
  2,181
  10.7K
  3,717,487
  129th
  B+
  Sunny&Yummy的玩具箱kids toys
  2,199
  513K
  637,823,233
  130th
  B+
  東森綜合台
  21,795
  526K
  368,748,940
  131st
  B+
  VS MEDIA Taiwan
  7,296
  922K
  380,524,429
  132nd
  B+
  眾量級CROWD
  505
  1.98M
  569,485,802
  133rd
  B+
  James Tsao
  497
  13.1K
  6,822,004
  134th
  B+
  深夜保健室
  78
  397K
  39,859,962
  135th
  B+
  三原JAPAN Sanyuan_JAPAN
  1,560
  1.36M
  437,240,556
  136th
  B+
  蛋哥超有事
  212
  764K
  196,379,409
  137th
  B+
  Kim 阿金
  1,213
  396K
  128,550,664
  138th
  B+
  阿紅RedKai_遊戲頻道
  8,366
  318K
  348,701,254
  139th
  B+
  奕甜甜全村第一吃货
  118
  404K
  97,540,630
  140th
  B+
  反正我很閒
  87
  581K
  75,322,258
  141st
  B+
  海悅廣告 Hiyes
  91
  1.5K
  37,480,699
  142nd
  B+
  龍華電視
  4,081
  166K
  106,091,170
  143rd
  B+
  三度
  393
  702K
  156,936,891
  144th
  B+
  Chinese Drama Head Quarter
  2,004
  249K
  116,360,926
  145th
  B+
  SKRpresents 陶山音樂
  95
  226K
  237,017,743
  146th
  B+
  公視 PTS 台灣
  74,076
  304K
  230,115,536
  147th
  B+
  民視綜藝娛樂 Formosa TV Ente…
  16,802
  303K
  221,480,503
  148th
  B+
  鄭知道了
  3,638
  206K
  168,198,929
  149th
  B+
  atsukiFE3
  1,012
  617K
  393,882,070
  150th
  B+
  eTV行動傳媒
  32,729
  191K
  197,993,591
  151st
  B+
  Omeleto
  389
  2.76M
  318,685,907
  152nd
  B+
  57爆新聞
  3,240
  537K
  348,310,779
  153rd
  B+
  DenQ來了
  598
  474K
  178,451,229
  154th
  B+
  欸你這週要幹嘛
  264
  785K
  175,640,456
  155th
  B+
  風傳媒 The Storm Media
  3,242
  565K
  203,858,778
  156th
  B+
  突發琪想
  3,333
  152K
  117,135,507
  157th
  B+
  Psyman 塞門
  79
  468K
  78,343,717
  158th
  B+
  Bit King比特王出任務
  329
  313K
  138,521,946
  159th
  B+
  GAME BIG
  7,285
  1.28K
  288,639,157
  160th
  B+
  Ru儒哥
  460
  310K
  59,903,829
  161st
  B+
  達人秀新聞
  996
  32.9K
  49,869,701
  162nd
  B+
  我愛貓大
  2,751
  1.11M
  1,090,938,491
  163rd
  B+
  WebTVAsiaTaiwan
  555
  148K
  38,510,002
  164th
  B+
  零捌卡好笑
  290
  157K
  21,463,400
  165th
  B+
  Porsche Taiwan
  172
  6.97K
  27,863,604
  166th
  B
  Yahoo TV 一起看
  3,088
  642K
  169,758,027
  167th
  B
  運動狂粉 SportsManiacTV
  140
  28.9K
  15,418,356
  168th
  B
  泡芙小姐
  1,275
  65
  18,141,589
  169th
  B
  LGETaiwan
  589
  12K
  120,938,407
  170th
  B
  持修ChihSiou
  12
  98.6K
  11,678,775
  171st
  B
  安小闫说电影
  333
  225K
  31,737,496
  172nd
  B
  愛魔李
  3,038
  18.6K
  27,655,611
  173rd
  B
  自由電子報小編精選
  3,422
  180K
  238,192,660
  174th
  B
  華納音樂 Warner Music Taiwan
  1,589
  1.53M
  986,638,410
  175th
  B
  高點電視toptv
  1,026
  114K
  59,430,722
  176th
  B
  GM的秘密基地
  52
  68.1K
  7,676,599
  177th
  B
  friDay影音
  2,839
  80.9K
  104,070,651
  178th
  B
  莫彩曦Hailey
  104
  1.15M
  104,144,305
  179th
  B
  寶寶愛館長
  1,639
  450K
  164,655,473
  180th
  B
  添翼音樂 TEAM EAR MUSIC
  394
  178K
  272,406,242
  181st
  B
  謝和弦R-chord
  203
  422K
  310,668,955
  182nd
  B
  蠢蠢
  2,439
  846K
  392,097,321
  183rd
  B
  Google Play TW
  174
  94.4K
  205,721,054
  184th
  B
  GTV八大電視
  34,721
  411K
  363,455,474
  185th
  B
  我是蕾菈I'm Lyla
  128
  787K
  101,031,693
  186th
  B
  GQ TV Taiwan
  3,023
  633K
  149,884,961
  187th
  B
  123 GO! CHALLENGE Chinese
  79
  377K
  121,937,417
  188th
  B
  123 GO! Chinese
  150
  622K
  239,385,822
  189th
  B
  小豬
  163
  59.4K
  16,732,423
  190th
  B
  大嘴嘴
  1,313
  140K
  181,625,171
  191st
  B
  DNC ProMax
  23
  17.4K
  13,571,278
  192nd
  B
  hd-showgirl
  477
  156K
  90,315,918
  193rd
  B
  Ku's dream酷的夢-
  162
  985K
  104,192,801
  194th
  B
  蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family
  292
  901K
  146,476,885
  195th
  B
  嘿基尼 Hey Jini
  703
  543K
  313,292,899
  196th
  B
  FIFTY-5 AGI OJYSUN
  90
  271K
  156,594,197
  197th
  B
  千千進食中
  171
  1.56M
  218,019,389
  198th
  B
  屈臣氏WatsonsTaiwan
  1,079
  18.1K
  53,796,780
  199th
  B
  吃貨們
  1,330
  487K
  334,241,986
  200th
  B
  HOOK
  186
  719K
  86,669,714
  201st
  B
  尤汐伯夷
  3,359
  178K
  176,539,836
  202nd
  B
  志祺七七 X 圖文不符
  985
  668K
  107,742,427
  203rd
  B
  msyangms
  811
  106K
  106,451,586
  204th
  B
  國家地理 National Geographic
  2,909
  942K
  143,277,031
  205th
  B
  內門起義
  1,342
  84.7K
  41,424,588
  206th
  B
  principle Mechanical
  274
  705K
  241,987,684
  207th
  B
  國光幫幫忙之大哥是對的 …
  3,596
  925K
  626,061,949
  208th
  B
  黃鴻升 Alien Huang
  14
  152K
  4,631,313
  209th
  B
  Eddie Music Studio
  515
  516K
  220,208,394
  210th
  B
  巧克力
  4,156
  1.01M
  615,046,175
  211th
  B
  【Rock TV】の 影像生活日記
  246
  7.82K
  2,513,687
  212th
  B
  華特音樂
  1,277
  165K
  226,513,982
  213th
  B
  蔡阿嘎Life
  437
  1.46M
  332,661,030
  214th
  B
  Stopkiddinstudio
  1,109
  977K
  296,680,293
  215th
  B
  小青放映社
  216
  124K
  47,754,338
  216th
  B
  最強動漫
  768
  99K
  81,730,947
  217th
  B
  HowFun
  693
  1.31M
  443,848,057
  218th
  B
  鏡娛樂
  1,224
  51.1K
  92,439,754
  219th
  B
  刘哈哈Haha
  144
  90.7K
  23,240,867
  220th
  B
  微疼
  171
  586K
  88,775,777
  221st
  B
  unisunshine
  49
  5.77K
  36,692,846
  222nd
  B
  Lancome Taiwan
  308
  10.6K
  140,804,407
  223rd
  B
  PILI 霹靂布袋戲
  4,606
  158K
  189,312,316
  224th
  B
  54Free食代
  12,242
  122K
  149,011,931
  225th
  B
  全明星運動會
  49
  151K
  16,217,338
  226th
  B
  W.A. Studio
  55
  15.4K
  10,650,655
  227th
  B
  Lobo 蘿蔔
  1,414
  335K
  145,047,055
  228th
  B
  Doraemon TV Mumu
  134
  53.1K
  24,086,672
  229th
  B
  BuBuChaCha 傳說
  1,267
  515K
  218,238,000
  230th
  B
  路小燈music ktv subtitles
  404
  144K
  113,573,265
  231st
  B
  MTV 我愛偶像 Idols of Asia
  3,393
  252K
  115,338,469
  232nd
  B
  蔡阿嘎
  751
  2.46M
  592,189,914
  233rd
  B
  超級紅人榜
  4,134
  195K
  189,365,914
  234th
  B
  幫寶適PampersTW
  123
  6.03K
  122,452,408
  235th
  B
  jude0220
  147
  147K
  61,251,550
  236th
  B
  觸電網 - 電影情報入口網
  5,094
  527K
  535,223,643
  237th
  B
  豆漿- SoybeanMilk
  169
  649K
  133,612,410
  238th
  B
  親親2o音樂LîvË【日系音…
  187
  382K
  105,245,265
  239th
  B
  Shawn TFT
  132
  43.4K
  14,481,017
  240th
  B
  豐華唱片ForwardMusic
  940
  221K
  437,986,382
  241st
  B
  全家便利商店
  621
  39.3K
  165,652,227
  242nd
  B
  Wayne調查
  99
  263K
  40,863,077
  243rd
  B
  海蝶音樂/太合音樂 Taihe Mu…
  772
  410K
  920,651,464
  244th
  B
  文老爹
  1,392
  245K
  87,627,395
  245th
  B
  Hot Emma
  60
  320K
  52,455,895
  246th
  B
  PChome 24h購物
  967
  11.2K
  34,857,190
  247th
  B
  Random Anime Channel Akane
  51
  411K
  93,079
  248th
  B
  下饭音乐官方频道
  166
  151K
  54,631,637
  249th
  B
  Madu Bunun
  215
  162K
  1,409,669
  250th
  B
  追風者JOE吳柏頡
  659
  122K
  58,280,989


   
  Social Blade LLC is an independent entity. The public statistical data is sourced from YouTube, but the presentation is not controlled by them. Our use of the name YouTube is for context, not claiming any ownership. It remains the property of the copyright holder.