• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Auth
 • Contact
 • FAQ
 •     Top Lists    
  Youtube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Dailymotion
  Mixer
  Facebook
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 500 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification… YouTube Premium to debut 50 original shows in… YouTube Music inks partnership with American… Netflix testing ads-that-aren't-really-ads…

  Top 250 YouTubers in Taiwan sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  Nursery Rhymes TV
  32
  --
  262,937,709
  2nd
  A-
  寶寶巴士 - 兒歌童謠 -…
  1,268
  1,792,123
  939,115,172
  3rd
  A-
  SETN三立新聞網
  64,161
  757,707
  1,469,413,654
  4th
  A-
  東森新聞 CH51
  223,475
  1,092,312
  1,614,574,207
  5th
  A-
  滾石唱片 ROCK RECORDS
  4,495
  2,441,565
  2,948,179,683
  6th
  B+
  關鍵時刻
  17,970
  1,702,052
  1,550,408,202
  7th
  B+
  TVBS NEWS
  190,804
  958,495
  1,622,786,798
  8th
  B+
  民視戲劇館 Formosa TV Dramas
  9,096
  751,436
  1,419,853,008
  9th
  B+
  Vidol TV
  2,692
  1,543,622
  985,924,725
  10th
  B+
  豪記唱片 HCM Music
  2,834
  535,331
  1,082,880,926
  11th
  B+
  ETtoday星光雲/官方平台
  4,292
  619,387
  574,408,425
  12th
  B+
  相信音樂BinMusic
  1,390
  2,239,542
  2,546,143,644
  13th
  B+
  SEANCHOU MUSIC CHANNEL
  1,641
  918,329
  567,415,625
  14th
  B+
  佳映娛樂
  440
  73,057
  26,960,323
  15th
  B+
  三立LIVE新聞
  79,412
  705,745
  954,494,668
  16th
  B+
  台視新聞 TTV NEWS
  71,387
  300,957
  366,624,029
  17th
  B+
  三立iNEWS
  37,873
  486,756
  389,000,436
  18th
  B+
  即新聞
  8,403
  141,121
  194,441,762
  19th
  B+
  阿神
  3,807
  2,012,570
  891,356,785
  20th
  B+
  福茂唱片
  1,961
  1,551,054
  2,118,959,604
  21st
  B+
  瑪莎與熊 Masha and The Bear CH
  243
  1,989,029
  680,688,618
  22nd
  B+
  DE JuN
  777
  1,548,625
  733,603,500
  23rd
  B+
  鏡週刊
  7,859
  221,832
  343,917,833
  24th
  B+
  中天電視
  58,924
  1,038,347
  1,213,766,498
  25th
  B+
  華研國際
  1,300
  1,431,593
  1,814,840,460
  26th
  B+
  杰威爾音樂 JVR Music
  519
  1,539,410
  2,263,342,665
  27th
  B+
  Eric周興哲
  66
  619,986
  576,177,253
  28th
  B+
  親親2o音樂LîvË【中文音樂】…
  518
  282,709
  152,707,751
  29th
  B+
  彭昱凱(阿凱):09-1688-1688
  11,764
  526,641
  544,611,398
  30th
  B+
  少康戰情室
  7,316
  666,641
  558,291,854
  31st
  B+
  星培Jasper
  367
  663,093
  121,527,396
  32nd
  B+
  碰碰狐 (兒童兒歌・故事)
  800
  1,169,937
  398,654,653
  33rd
  B+
  年代向錢看
  1,900
  347,350
  121,870,182
  34th
  B+
  VS MEDIA Taiwan
  4,763
  634,891
  212,629,694
  35th
  B+
  Tiger TV
  5,699
  725,230
  366,208,002
  36th
  B+
  小草Yue
  1,602
  830,777
  245,876,405
  37th
  B+
  三立台劇-炮仔聲 The sound of…
  7,056
  623,756
  705,533,256
  38th
  B+
  YOYOTV
  8,903
  742,099
  741,239,215
  39th
  B+
  V科技奇趣
  292
  772,757
  184,519,096
  40th
  B+
  NOWnews
  10,401
  107,387
  188,221,225
  41st
  B+
  STR Network
  181
  735,522
  99,869,711
  42nd
  B+
  台灣達人秀
  1,703
  573,241
  276,792,877
  43rd
  B+
  遠傳電信
  356
  --
  59,208,533
  44th
  B+
  綜藝大熱門 Hot Door Night
  3,739
  1,022,377
  765,431,784
  45th
  B+
  民視新聞網 Formosa TV News…
  240,077
  515,976
  866,948,211
  46th
  B+
  從台灣看見世界的故事
  10,339
  263,776
  305,195,613
  47th
  B+
  狠愛演
  371
  1,068,986
  161,994,339
  48th
  B+
  USTV 非凡電視
  32,082
  369,536
  217,021,812
  49th
  B+
  小伶玩具 (Xiaoling Toys)
  1,626
  644,775
  538,731,924
  50th
  B+
  Star lyric
  253
  504,071
  213,577,175
  51st
  B+
  NyoNyoTV妞妞TV
  1,290
  765,663
  502,786,464
  52nd
  B+
  Sunny&Yummy的玩具箱kids toys
  1,702
  387,148
  482,947,989
  53rd
  B+
  中視新聞
  132,345
  457,837
  647,595,694
  54th
  B
  Joeman
  1,950
  1,657,473
  405,552,463
  55th
  B
  大政治大爆卦
  2,919
  262,426
  181,474,319
  56th
  B
  野火娛樂Wild Fire Entertainment
  383
  337,966
  202,695,925
  57th
  B
  Is me
  120
  143,565
  86,540,125
  58th
  B
  蘋果新聞網
  59,478
  611,087
  1,136,172,524
  59th
  B
  國光幫幫忙之大哥是對的…
  2,777
  794,947
  502,438,574
  60th
  B
  吃貨們
  871
  402,558
  205,869,662
  61st
  B
  新聞深喉嚨
  3,940
  485,072
  297,843,860
  62nd
  B
  華納音樂 Warner Music Taiwan
  1,769
  1,472,066
  1,013,691,600
  63rd
  B
  Sony Pictures 索尼影業
  1,089
  66,246
  64,597,453
  64th
  B
  老天鵝娛樂
  334
  328,258
  63,669,364
  65th
  B
  嘿基尼 Hey Jini
  432
  324,970
  153,688,987
  66th
  B
  綜藝玩很大 Mr.Player
  1,226
  1,157,027
  627,077,281
  67th
  B
  海蝶音樂/太合音樂 Taihe…
  365
  339,844
  775,474,888
  68th
  B
  Machine Eye
  53
  47,720
  11,357,347
  69th
  B
  葉式特工 Yes Ranger
  164
  661,234
  201,382,981
  70th
  B
  EATING SHOW
  1,314
  153,948
  95,788,598
  71st
  B
  三原JAPAN Sanyuan_JAPAN
  1,110
  1,188,427
  290,414,306
  72nd
  B
  GTV八大電視
  25,111
  282,071
  252,665,231
  73rd
  B
  WACKYBOYS 反骨男孩
  579
  1,326,395
  416,031,743
  74th
  B
  八大電視娛樂百分百
  5,615
  550,284
  314,434,989
  75th
  B
  澄熒SPA ChangYing Spa
  49
  282,981
  221,603,310
  76th
  B
  木曜4超玩
  467
  1,396,870
  276,466,886
  77th
  B
  這群人TGOP
  193
  3,027,769
  689,755,773
  78th
  B
  中華電視公司
  184,449
  469,226
  721,191,067
  79th
  B
  CH Music Channel
  169
  228,863
  172,732,884
  80th
  B
  小許
  6,763
  310,234
  291,762,778
  81st
  B
  539 Lottery Number
  80
  35,337
  121,112
  82nd
  B
  自由時報電子報
  35,731
  100,702
  191,055,405
  83rd
  B
  千禧藝術團
  848
  279,709
  94,533,866
  84th
  B
  爱逗小师妹
  4,023
  47,290
  171,522,025
  85th
  B
  Famiwebchannel
  522
  --
  137,191,190
  86th
  B
  我愛小明星大跟班
  2,083
  561,628
  382,871,926
  87th
  B
  黃氏兄弟
  370
  1,214,082
  213,067,578
  88th
  B
  叫我官老爺
  300
  3,195
  67,772,377
  89th
  B
  atsukiFE3
  1,005
  415,326
  253,945,487
  90th
  B
  老撕鸡
  593
  361,928
  121,059,872
  91st
  B
  寶寶愛館長
  1,467
  330,703
  140,042,413
  92nd
  B
  蛋哥超有事
  93
  350,311
  48,984,134
  93rd
  B
  Toyz
  211
  377,714
  59,454,340
  94th
  B
  B.C.&Lowy
  385
  361,565
  92,036,542
  95th
  B
  喪屍老爸
  428
  352,633
  215,846,459
  96th
  B
  originaltruevideo
  4,675
  329,925
  191,982,735
  97th
  B
  蔡依林官方專屬頻道 Jolin…
  164
  570,414
  329,152,695
  98th
  B
  新聞挖挖哇!
  6,921
  246,759
  205,665,970
  99th
  B
  女人我最大
  9,618
  505,836
  308,723,175
  100th
  B
  TTV 台視官方頻道 TTV Official…
  19,774
  329,346
  281,837,434
  101st
  B
  SKRpresents 陶山音樂
  59
  113,406
  78,929,087
  102nd
  B
  中華職棒CPBL
  32,904
  --
  353,901,872
  103rd
  B
  風傳媒 The Storm Media
  2,233
  290,923
  98,494,685
  104th
  B
  巧虎TV(台灣巧連智官方頻道)…
  359
  181,911
  111,968,409
  105th
  B
  Timeless 藍色點唱機
  1,339
  218,668
  360,500,110
  106th
  B
  SK-II Taiwan
  125
  35,953
  261,585,618
  107th
  B
  917 POP Radio 官方頻道
  3,388
  94,451
  25,999,545
  108th
  B
  搞神馬
  274
  921,520
  179,269,394
  109th
  B
  巧克力
  3,182
  979,283
  512,640,848
  110th
  B
  Luke Martin
  190
  537,769
  96,328,916
  111th
  B
  愛爾達體育家族 ELTA Sports
  14,903
  288,719
  150,037,863
  112th
  B
  未來男友Liann
  504
  433,246
  91,428,957
  113th
  B
  蔡阿嘎Life
  327
  1,103,683
  193,304,477
  114th
  B
  在不瘋狂就等死 x…
  851
  1,099,482
  280,271,399
  115th
  B
  東風衛視
  5,644
  173,011
  105,956,286
  116th
  B
  UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂
  1,062
  713,226
  862,031,342
  117th
  B
  Land Orange Toys
  416
  219,229
  122,527,134
  118th
  B
  PECOS_TW
  186
  20,040
  62,988,463
  119th
  B
  人生勝利組Life victory group
  2,545
  564,129
  577,995,177
  120th
  B
  小白导演
  788
  27,351
  13,302,961
  121st
  B
  FOX Taiwan
  632
  123,332
  54,765,153
  122nd
  B
  彼得豬 Peter Pig
  388
  113,273
  55,196,595
  123rd
  B
  NiTringo
  944
  270,237
  164,558,765
  124th
  B
  Baby Vlog寶寶日記
  2,732
  14,606
  9,268,344
  125th
  B
  狙击手麦克
  304
  262,629
  69,814,280
  126th
  B
  三立華劇 SET Drama
  1,468
  309,689
  157,739,957
  127th
  B
  大嘴嘴
  852
  60,154
  71,066,238
  128th
  B
  鄭知道了
  803
  72,078
  41,109,350
  129th
  B
  Song Lục
  435
  324,510
  61,421,130
  130th
  B
  INFINI HD 4K ( dan201 )
  25,528
  574,053
  469,014,318
  131st
  B
  LINE TV 追劇娛樂第一站
  2,346
  253,006
  193,395,875
  132nd
  B
  我愛貓大
  2,540
  1,090,898
  972,107,674
  133rd
  B
  卡提諾狂新聞
  363
  879,275
  243,489,449
  134th
  B
  电竞日报社
  971
  43,519
  12,507,710
  135th
  B
  Jay Lee Painting
  358
  1,158,831
  113,995,298
  136th
  B
  KKBOX
  2,161
  403,549
  125,271,556
  137th
  B
  國家地理 National Geographic
  2,342
  572,058
  62,012,023
  138th
  B
  超小厨
  201
  189,754
  57,745,601
  139th
  B
  Muse木棉花-TW
  1,909
  322,945
  84,439,105
  140th
  B
  Maybelline Taiwan
  302
  31,509
  64,180,031
  141st
  B
  狂語台灣
  1,513
  110,570
  50,867,459
  142nd
  B
  HowFun
  568
  1,162,175
  324,916,005
  143rd
  B
  汝汝與杉杉的魔法小舖
  958
  388,768
  166,760,519
  144th
  B
  玖壹壹
  67
  889,485
  877,718,135
  145th
  B
  小白
  1,876
  769,466
  222,077,114
  146th
  B
  千千進食中
  108
  1,159,527
  121,540,847
  147th
  B
  [東寧清水祖師宮]
  1,683
  53,036
  46,044,504
  148th
  B
  台灣大胃王丁丁/Ding-Ding
  141
  418,286
  59,216,609
  149th
  B
  YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-
  1,057
  96,358
  82,647,712
  150th
  B
  阿紅RedKai_遊戲頻道
  5,119
  257,762
  215,135,600
  151st
  B
  KS瘋活人生
  251
  24,822
  14,815,252
  152nd
  B
  HyyMusic
  26
  70
  3,759,347
  153rd
  B
  民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up
  9,272
  259,075
  151,422,567
  154th
  B
  中時電子報
  165,535
  841,197
  1,314,100,101
  155th
  B
  57爆新聞
  1,336
  216,640
  95,650,105
  156th
  B
  wilson cheng
  1,244
  202,645
  194,715,407
  157th
  B
  眼球中央電視台
  244
  443,399
  40,097,686
  158th
  B
  Like You
  84
  166,434
  77,295,413
  159th
  B
  Vicky Tsai
  273
  566,585
  263,557,211
  160th
  B
  新台灣加油
  4,862
  129,147
  88,946,689
  161st
  B
  54Free食代
  8,322
  107,213
  144,503,997
  162nd
  B
  JE林季儀
  366
  180,220
  168,734,935
  163rd
  B
  健康2.0
  3,343
  480,651
  168,635,471
  164th
  B
  菜喳
  542
  1,269,324
  392,240,705
  165th
  B
  HahaTai 哈哈台
  255
  286,341
  31,367,714
  166th
  B
  台灣玩具反斗城
  1,545
  36,338
  35,914,209
  167th
  B
  R-chord謝和弦
  93
  429,672
  352,399,017
  168th
  B
  滴妹
  123
  1,186,819
  116,175,789
  169th
  B
  Sunny & Yummy…
  862
  209,657
  144,301,459
  170th
  B
  聲林之王 Jungle Voice
  1,082
  328,173
  88,379,702
  171st
  B
  分分鐘電影大咖
  193
  317,423
  78,783,408
  172nd
  B
  豆豆鼠
  51
  203,387
  62,356,851
  173rd
  B
  蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family
  145
  493,460
  42,914,670
  174th
  B
  PlayIN
  4,525
  84,109
  127,487,037
  175th
  B
  李四端的雲端世界
  2,021
  238,104
  74,746,955
  176th
  B
  哇萨比抓马 WasabiDrama
  558
  453,284
  198,053,244
  177th
  B
  含羞草
  342
  819,827
  183,948,264
  178th
  B
  玩具益趣园toys land
  409
  196,338
  117,592,157
  179th
  B
  Garena eSports
  4,624
  389,800
  250,281,320
  180th
  B
  眾量級CROWD
  405
  1,719,302
  449,895,287
  181st
  B
  蔡阿嘎
  619
  2,193,073
  484,241,714
  182nd
  B
  東森綜合台
  19,122
  386,994
  275,880,718
  183rd
  B
  amycafe
  390
  24,328
  29,046,540
  184th
  B
  非常新聞
  713
  15,859
  10,015,839
  185th
  B
  鍾明軒
  281
  591,078
  95,044,352
  186th
  B
  伶可兄弟[Kunkun Toys Show]
  187
  94,420
  33,249,790
  187th
  B
  Garena 極速領域
  80
  121,091
  37,701,012
  188th
  B
  小玉
  269
  1,434,709
  429,815,974
  189th
  B
  北美玩具 Toys TV
  880
  250,852
  159,767,725
  190th
  B
  Yanti89 Channel
  93
  4,754
  3,805,464
  191st
  B
  豐華唱片ForwardMusic
  766
  185,396
  354,090,189
  192nd
  B
  大愛網路劇場 DaAiDrama
  3,524
  80,961
  80,078,932
  193rd
  B
  年代新聞CH50
  86,436
  322,746
  377,119,482
  194th
  B
  觀點
  1,138
  227,058
  45,862,726
  195th
  B
  SGD LOL - TOP
  1,022
  158,964
  125,732,284
  196th
  B
  派拉蒙影片 官方頻道
  812
  62,245
  84,953,055
  197th
  B
  安小闫说电影
  503
  180,858
  94,608,868
  198th
  B
  中視經典戲劇
  2,775
  70,032
  48,235,752
  199th
  B
  Dong Xin
  401
  18,333
  14,131,187
  200th
  B
  有趣点
  28
  25,098
  8,982,743
  201st
  B
  啾啾鞋
  373
  1,059,425
  117,132,359
  202nd
  B
  Alice Mona
  41
  --
  107,602
  203rd
  B
  Tak moonfire
  105
  27,414
  50,006,977
  204th
  B
  路小燈music ktv subtitles
  375
  113,772
  79,429,056
  205th
  B
  黑男邱比特
  275
  236,968
  52,822,341
  206th
  B
  腦補給
  327
  695,173
  150,844,073
  207th
  B
  Kids…
  8,142
  138,127
  146,618,474
  208th
  B
  Mercedes-Benz TW
  339
  11,760
  19,093,201
  209th
  B
  Fred吃上癮
  187
  269,200
  36,549,507
  210th
  B
  ACUVUETW
  39
  553
  12,925,354
  211th
  B
  我是老爸,我不要當爸!
  641
  358,981
  74,564,859
  212th
  B
  H 0105
  160
  73,986
  38,531,071
  213th
  B
  Rosalina's Kitchen…
  317
  646,518
  47,707,429
  214th
  B
  SHUEI YUE水月靜 JING
  8
  38,801
  20,493,411
  215th
  B
  爆哥Neal
  1,520
  204,244
  140,820,686
  216th
  B
  蕾蕾TV
  286
  81,926
  49,071,537
  217th
  B
  三立電視 SET TV
  14,122
  309,415
  305,826,148
  218th
  B
  Soxiya
  2,854
  --
  24,142,003
  219th
  B
  國家地理雜誌 National…
  1,146
  194,945
  55,401,276
  220th
  B
  直播線上
  677
  79,875
  32,219,572
  221st
  B
  酒國歌王陳一郎
  3,430
  195,972
  154,100,658
  222nd
  B
  那個女生 Kiki
  206
  539,740
  58,740,825
  223rd
  B
  法眼黑與白
  661
  81,463
  76,982,545
  224th
  B
  TV
  63
  31,551
  21,138,905
  225th
  B
  愛爾達影劇台
  716
  92,025
  58,749,676
  226th
  B
  台灣索尼音樂 Sony Music…
  1,305
  410,963
  308,952,909
  227th
  B
  華納兄弟台灣粉絲俱樂部
  1,339
  148,914
  156,962,041
  228th
  B
  namaste 大學生那摩斯戴
  327
  127,430
  45,741,799
  229th
  B
  LiTV 線上影視
  1,495
  42,873
  35,786,624
  230th
  B
  阿杰GAME實況
  3,214
  243,546
  78,035,364
  231st
  B
  波波星球泡泡哥哥BoboPopo
  360
  182,886
  82,507,539
  232nd
  B
  Wanfa Chen
  911
  76,694
  133,270,720
  233rd
  B
  TEEPR 亮影片
  457
  275,477
  47,508,145
  234th
  B
  吳青峰 官方專屬頻道 Wu…
  35
  91,713
  16,051,569
  235th
  B
  RHung阿航
  609
  319,390
  77,009,024
  236th
  B
  海贼王 Let's go
  24
  30,810
  36,867
  237th
  B
  台灣大代誌
  508
  113,343
  44,212,677
  238th
  B
  硬漢兄弟-tough guys
  233
  155,419
  17,418,946
  239th
  B
  Stephanie chiu
  49
  47,316
  25,684,081
  240th
  B
  我是趙姐
  740
  24,980
  14,996,745
  241st
  B
  94要客訴
  921
  25,481
  11,814,654
  242nd
  B
  華為台灣
  110
  2,803
  25,082,094
  243rd
  B
  飆悍館長
  1,049
  147,870
  40,215,555
  244th
  B
  Muz's Kpop頻道
  66
  38,755
  10,096,505
  245th
  B
  地球黃金線
  7,091
  306,784
  205,099,167
  246th
  B
  嗅音樂 Chinese Music Channel
  647
  20,206
  10,783,441
  247th
  B
  Bob The Train China -…
  107
  81,590
  29,563,252
  248th
  B
  漁小仙YouTube官方頻道
  384
  70,157
  29,129,846
  249th
  B
  吳阿寶OhPaPa
  25
  30,939
  52,279,620
  250th
  B
  chien7wei777
  17
  134,333
  67,949,707