• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Contact
 • FAQ
 • Community Discord
 •     Top Lists    
  YouTube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Facebook
  TikTok
  DLive
  Dailymotion
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count

  StoryFire Realtime

  StoryFire Live Sub Count
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 250 YouTubers Top 500 YouTubers Top 1000 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Made for Kids Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Made For Kids & COPPA - Initial Look At The Yo… The Social Blade Decade Abbreviated Subscriber Counts on YouTube Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification fo…

  Top 250 YouTubers in Taiwan sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  A
  三立新聞網SETN
  89,172
  1.28M
  2,714,797,247
  2nd
  A
  東森新聞 CH51
  265,101
  1.4M
  2,745,435,913
  3rd
  A-
  TVBS NEWS
  223,479
  1.36M
  2,258,203,562
  4th
  A-
  關鍵時刻
  21,338
  2.27M
  2,424,945,588
  5th
  A-
  B.C.&Lowy
  714
  592K
  410,264,270
  6th
  A-
  NewShowBiz完全娛樂
  12,772
  2.42M
  2,398,291,157
  7th
  A-
  民視戲劇館 Formosa TV Dramas
  17,364
  1M
  2,061,008,530
  8th
  A-
  即新聞
  23,148
  267K
  751,840,562
  9th
  A-
  滾石唱片 ROCK RECORDS
  4,650
  2.77M
  3,660,632,002
  10th
  A-
  葉式特工 Yes Ranger
  201
  1.81M
  666,905,890
  11th
  A-
  台灣達人秀
  4,436
  946K
  693,309,385
  12th
  A-
  阿神
  4,267
  2.41M
  1,384,743,619
  13th
  A-
  華南銀行 華銀嘩仔一路發
  96
  1.38K
  3,674,700
  14th
  A-
  Muse木棉花-TW
  4,821
  779K
  343,816,635
  15th
  A-
  民視新聞網 Formosa TV News ne…
  293,186
  670K
  1,182,000,973
  16th
  A-
  ETtoday星光雲/官方平台
  6,895
  770K
  916,626,228
  17th
  A-
  寶寶巴士 - 兒歌童謠 - 卡…
  1,463
  2.54M
  1,542,609,691
  18th
  A-
  Terry Films
  200
  487K
  230,072,771
  19th
  A-
  57爆新聞
  2,929
  527K
  327,452,626
  20th
  A-
  豪記唱片 HCM Music
  3,129
  678K
  1,504,905,271
  21st
  A-
  YOYOTV
  10,308
  985K
  992,343,566
  22nd
  A-
  台視新聞 TTV NEWS
  100,604
  495K
  702,588,658
  23rd
  B+
  三立LIVE新聞
  99,709
  1.01M
  1,505,116,614
  24th
  B+
  寶礦力水得 POCARI SWEAT
  45
  1.24K
  12,705,981
  25th
  B+
  Vidol TV
  5,979
  2.56M
  1,461,851,882
  26th
  B+
  三立iNEWS
  52,830
  738K
  721,915,799
  27th
  B+
  TTV 台視官方頻道 TTV Officia…
  23,449
  578K
  521,986,738
  28th
  B+
  Pan Piano
  287
  1.55M
  174,921,480
  29th
  B+
  DE JuN
  851
  1.72M
  930,691,251
  30th
  B+
  八大電視娛樂百分百
  7,709
  844K
  678,899,409
  31st
  B+
  自由電子報小編精選
  3,293
  173K
  227,598,101
  32nd
  B+
  蘋果新聞網
  63,972
  661K
  1,270,161,312
  33rd
  B+
  年代向錢看
  5,835
  742K
  381,431,906
  34th
  B+
  黃氏兄弟
  550
  1.59M
  402,932,003
  35th
  B+
  相信音樂BinMusic
  1,579
  2.44M
  2,869,253,286
  36th
  B+
  少康戰情室
  11,379
  926K
  905,934,473
  37th
  B+
  周杰倫 Jay Chou
  328
  1.66M
  2,437,673,302
  38th
  B+
  USTV 非凡電視
  44,314
  601K
  438,499,514
  39th
  B+
  親親2o音樂LîvË【中文音…
  640
  615K
  441,955,572
  40th
  B+
  NyoNyoTV妞妞TV
  1,674
  891K
  689,819,485
  41st
  B+
  墨鏡哥SG
  1,358
  951K
  252,318,968
  42nd
  B+
  WACKYBOYS 反骨男孩
  751
  1.51M
  585,385,870
  43rd
  B+
  Music Life
  75
  42
  8,631,528
  44th
  B+
  Doraemon TV Mumu
  107
  33.6K
  14,757,140
  45th
  B+
  喪屍老爸
  603
  1.09M
  540,625,856
  46th
  B+
  福茂唱片
  2,185
  1.66M
  2,104,420,658
  47th
  B+
  三立台劇 SET Drama
  8,586
  729K
  874,803,495
  48th
  B+
  Is me
  114
  198K
  102,007,829
  49th
  B+
  PlayIN
  6,410
  115K
  215,471,185
  50th
  B+
  Ahong & Life Experiment
  37
  287K
  128,470,939
  51st
  B+
  中視新聞
  155,233
  554K
  813,147,777
  52nd
  B+
  中華電視公司
  203,794
  560K
  874,509,985
  53rd
  B+
  中天電視
  56,923
  1.24M
  1,404,097,886
  54th
  B+
  葛瑞絲的天堂
  330
  139K
  108,618,375
  55th
  B+
  新聞挖挖哇!
  9,411
  419K
  380,405,549
  56th
  B+
  彭昱凱(阿凱):09-1688-1688
  14,945
  727K
  760,147,540
  57th
  B+
  Timeless Music
  2,079
  307K
  776,657,674
  58th
  B+
  華研國際
  1,391
  1.48M
  2,061,871,129
  59th
  B+
  民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up
  13,022
  478K
  328,323,773
  60th
  B+
  KKBOX
  2,291
  663K
  240,112,925
  61st
  B+
  小伶玩具 Xiaoling Toy
  1,981
  844K
  710,199,633
  62nd
  B+
  NOWnews
  15,030
  238K
  347,627,411
  63rd
  B+
  Joeman
  2,123
  1.94M
  558,507,867
  64th
  B+
  鏡週刊
  10,774
  308K
  460,609,136
  65th
  B+
  寰宇新聞 頻道
  20,558
  277K
  152,159,299
  66th
  B+
  北美玩具 Toys TV
  994
  649K
  288,962,455
  67th
  B+
  玩樂三分鐘
  1,463
  1.03M
  864,749,392
  68th
  B+
  INFINI HD 4K ( dan201 )
  27,909
  717K
  490,513,818
  69th
  B+
  巧虎TV(台灣巧連智官方…
  625
  322K
  222,964,488
  70th
  B+
  健康2.0
  4,859
  809K
  284,643,630
  71st
  B+
  莫彩曦Hailey
  94
  1.08M
  89,835,101
  72nd
  B+
  達人秀新聞
  607
  20.6K
  26,604,422
  73rd
  B+
  GTV八大劇樂部
  1,428
  114K
  123,945,865
  74th
  B+
  Onion Man
  318
  987K
  321,347,130
  75th
  B+
  CH Music Channel
  195
  348K
  350,230,290
  76th
  B+
  Lucas and Kibo
  35
  524K
  40,328,194
  77th
  B+
  Tw Soap
  9
  9.3K
  5,813,175
  78th
  B+
  MIYA 。
  163
  422
  5,727,562
  79th
  B+
  野火娛樂
  464
  496K
  339,544,340
  80th
  B+
  Eric周興哲
  103
  817K
  756,302,756
  81st
  B+
  寰宇全視界
  965
  380K
  80,574,942
  82nd
  B+
  東風衛視
  9,855
  335K
  260,562,770
  83rd
  B+
  VS MEDIA Taiwan
  6,897
  891K
  367,623,154
  84th
  B+
  命運好好玩 官方頻道
  10,266
  304K
  278,115,289
  85th
  B+
  碰碰狐 (兒童兒歌・故事)
  1,043
  2.53M
  821,079,909
  86th
  B+
  這群人TGOP
  223
  3.31M
  852,395,567
  87th
  B+
  觀點
  3,633
  520K
  189,165,219
  88th
  B+
  jude0220
  147
  113K
  44,677,983
  89th
  B+
  蠢蠢
  2,391
  816K
  374,720,686
  90th
  B+
  得意的一天
  21
  1.08K
  6,096,464
  91st
  B+
  DenQ來了
  528
  454K
  157,504,583
  92nd
  B+
  綜藝玩很大 Mr.Player
  1,708
  1.34M
  789,566,807
  93rd
  B+
  123 GO! Chinese
  129
  610K
  226,896,285
  94th
  B+
  iTravel
  380
  182K
  82,703,444
  95th
  B+
  板橋妙雲宮
  261
  6.74K
  5,015,220
  96th
  B+
  Tanu Tha Phai
  65
  18.8K
  4,971,419
  97th
  B+
  三原JAPAN Sanyuan_JAPAN
  1,482
  1.35M
  418,778,551
  98th
  B+
  風傳媒 The Storm Media
  2,999
  533K
  184,612,849
  99th
  B+
  小青放映社
  184
  92.3K
  32,924,639
  100th
  B+
  蛋哥超有事
  191
  731K
  177,838,602
  101st
  B+
  LGETaiwan
  576
  11.4K
  105,251,048
  102nd
  B+
  Crazy Welding
  167
  40.9K
  20,655,502
  103rd
  B+
  吃貨們
  1,264
  484K
  322,399,511
  104th
  B+
  Psyman 塞門
  67
  405K
  61,079,411
  105th
  B+
  亮生活 / Bright Side
  2,017
  1.2M
  228,887,573
  106th
  B+
  最強聯盟
  5,986
  268K
  313,144,896
  107th
  B+
  阿紅RedKai_遊戲頻道
  7,877
  314K
  329,203,395
  108th
  B+
  WeTV 台灣
  9,747
  307K
  191,131,517
  109th
  B+
  綜藝大熱門 Hot Door Night
  4,678
  1.12M
  918,263,902
  110th
  B+
  GTV八大電視
  34,083
  391K
  349,184,224
  111th
  B+
  菱格世代DD52
  515
  64.6K
  24,312,653
  112th
  B+
  我愛貓大
  2,707
  1.11M
  1,075,997,020
  113th
  B+
  HowFun
  676
  1.31M
  434,109,594
  114th
  B+
  Jay Lee Painting
  520
  1.94M
  250,468,241
  115th
  B+
  Ru's Piano Ru味春捲
  197
  1.32M
  130,907,781
  116th
  B+
  FIFTY-5 AGI OJYSUN
  91
  271K
  145,612,651
  117th
  B+
  酒鬼小莉 Drunkard Lee
  555
  424K
  149,650,139
  118th
  B+
  123 GO! CHALLENGE Chinese
  62
  359K
  108,442,016
  119th
  B+
  MTV 我愛偶像 Idols of Asia
  3,027
  237K
  98,025,020
  120th
  B+
  Omeleto
  376
  2.69M
  299,959,148
  121st
  B+
  追風者JOE吳柏頡
  629
  107K
  49,343,057
  122nd
  B+
  胡子Huzi
  332
  756K
  165,482,816
  123rd
  B+
  含羞草
  536
  939K
  271,356,369
  124th
  B+
  Sunny&Yummy的玩具箱kids toys
  2,130
  508K
  619,710,994
  125th
  B+
  菩提觀音寺 慧平法師
  377
  13K
  4,397,007
  126th
  B+
  最近紅什麼
  342
  349K
  100,108,156
  127th
  B+
  SKRpresents 陶山音樂
  90
  219K
  222,867,987
  128th
  B+
  我愛小明星大跟班
  3,175
  648K
  476,537,105
  129th
  B+
  123 GO! SCHOOL Chinese
  20
  133K
  42,577,648
  130th
  B+
  蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family
  271
  888K
  137,111,712
  131st
  B+
  突發琪想
  2,948
  141K
  105,053,730
  132nd
  B+
  三立華劇 SET Drama
  2,328
  522K
  278,007,975
  133rd
  B+
  friDay影音
  2,622
  72.5K
  87,296,832
  134th
  B+
  海蝶音樂/太合音樂 Taihe Mu…
  736
  395K
  901,526,259
  135th
  B+
  小許
  9,143
  341K
  403,898,728
  136th
  B+
  SheepGG
  29
  459K
  31,444,347
  137th
  B+
  鄭知道了
  3,206
  197K
  153,922,520
  138th
  B+
  奕甜甜全村第一吃货
  109
  338K
  79,797,155
  139th
  B+
  Bit King比特王出任務
  257
  267K
  106,655,884
  140th
  B+
  反正我很閒
  80
  512K
  61,670,518
  141st
  B+
  蔡阿嘎Life
  423
  1.45M
  320,955,424
  142nd
  B+
  木曜4超玩
  571
  1.75M
  410,158,655
  143rd
  B+
  Kim 阿金
  1,141
  362K
  110,148,900
  144th
  B+
  Star lyric
  364
  604K
  365,438,772
  145th
  B+
  嘿基尼 Hey Jini
  663
  533K
  300,907,202
  146th
  B+
  h456456c
  137
  48.9K
  82,270,703
  147th
  B+
  娛樂星世界
  5,137
  91.5K
  111,497,761
  148th
  B+
  PawPawGo
  1,637
  150K
  79,507,040
  149th
  B+
  鏡娛樂
  1,085
  45.4K
  75,048,320
  150th
  B+
  大嘴嘴
  1,242
  136K
  168,312,088
  151st
  B+
  Food Adventure
  199
  98.9K
  44,400,119
  152nd
  B+
  STR Network
  314
  1.26M
  269,950,621
  153rd
  B+
  小白
  2,273
  889K
  307,536,885
  154th
  B+
  女人我最大
  12,990
  585K
  427,977,169
  155th
  B+
  瑪莎與熊 Masha and The Bear CH
  415
  2.27M
  828,773,741
  156th
  B+
  寶寶愛館長
  1,527
  432K
  153,022,518
  157th
  B+
  李毅强同学
  90
  41K
  11,923,216
  158th
  B+
  123 GO! GOLD Chinese
  135
  127K
  51,465,659
  159th
  B+
  巧克力
  4,011
  1.01M
  602,205,196
  160th
  B+
  美麗妄娜
  62
  706K
  55,357,510
  161st
  B+
  YOYOROCK滾石移動 -歡迎訂閱-
  1,235
  204K
  181,003,410
  162nd
  B+
  快樂說書人
  3,919
  96.9K
  70,531,349
  163rd
  B+
  炮芯大怪
  351
  166K
  70,570,170
  164th
  B+
  民視綜藝娛樂 Formosa TV Ente…
  15,598
  282K
  202,697,897
  165th
  B+
  這!不是新聞
  2,815
  321K
  152,822,072
  166th
  B+
  新唐人亞太電視台NTDAPTV
  47,765
  260K
  150,388,529
  167th
  B+
  ConceptD
  44
  5
  14,693,201
  168th
  B+
  小哥哥艾理
  167
  291K
  49,189,223
  169th
  B
  有口福
  1,093
  326K
  70,158,766
  170th
  B
  探真动漫
  228
  61.1K
  31,504,826
  171st
  B
  Eddie Music Studio
  515
  516K
  208,619,333
  172nd
  B
  PChome 24h購物
  905
  10.3K
  31,290,534
  173rd
  B
  Happy smile
  1,521
  17.2K
  64,284,792
  174th
  B
  Mr. machine
  59
  468K
  220,609,853
  175th
  B
  Experiment Ahong
  36
  56.3K
  19,927,877
  176th
  B
  吃喝玩樂yuyuchen
  17,178
  102K
  50,151,399
  177th
  B
  大瓶台
  120
  51.6K
  42,915,339
  178th
  B
  眾量級CROWD
  488
  1.97M
  557,418,687
  179th
  B
  小玉
  314
  1.47M
  531,418,120
  180th
  B
  HOOK
  171
  671K
  74,295,230
  181st
  B
  玖壹壹
  78
  994K
  988,437,706
  182nd
  B
  Misa米砂
  127
  647K
  84,469,028
  183rd
  B
  欸你這週要幹嘛
  243
  748K
  156,135,803
  184th
  B
  機靈史萊姆SAM
  232
  118K
  47,614,963
  185th
  B
  灌籃高手 SLAM DUNK
  21
  1.92K
  21,768,158
  186th
  B
  眼球中央電視台
  438
  893K
  121,359,770
  187th
  B
  atsukiFE3
  1,012
  596K
  376,774,400
  188th
  B
  蔡阿嘎
  731
  2.46M
  581,852,914
  189th
  B
  多多其木格
  435
  130K
  33,141,865
  190th
  B
  茶裏王
  30
  13.6K
  28,842,926
  191st
  B
  Dinter
  1,367
  520K
  292,303,273
  192nd
  B
  家常菜日记
  878
  166K
  43,249,738
  193rd
  B
  華納音樂 Warner Music Taiwan
  1,588
  1.52M
  972,442,067
  194th
  B
  黑男邱比特
  505
  382K
  126,865,491
  195th
  B
  Muse闔家歡
  2,446
  50.9K
  27,141,636
  196th
  B
  美女健身聯盟
  270
  461K
  98,881,134
  197th
  B
  彼得豬 Peter Pig
  580
  198K
  123,455,249
  198th
  B
  尤汐伯夷
  3,173
  170K
  162,988,763
  199th
  B
  馬姿幽達
  150
  294K
  63,885,380
  200th
  B
  Luke Martin
  253
  926K
  181,612,991
  201st
  B
  最強動漫
  690
  99K
  70,032,792
  202nd
  B
  许杨君
  84
  26.3K
  8,618,124
  203rd
  B
  Clmnt59
  247
  3.2K
  3,010,299
  204th
  B
  新聞面對面
  3,135
  204K
  120,938,627
  205th
  B
  5分鐘DIY
  2,761
  952K
  266,924,970
  206th
  B
  志祺七七 X 圖文不符
  912
  635K
  95,700,371
  207th
  B
  文老爹
  1,172
  238K
  77,258,940
  208th
  B
  PhilipsTWBM
  682
  18.7K
  49,772,342
  209th
  B
  台灣第一等 八大電視
  544
  60.4K
  26,203,066
  210th
  B
  窮奢極欲
  244
  399K
  50,607,485
  211th
  B
  上班不要看 NSFW
  512
  801K
  229,579,454
  212th
  B
  新聞深喉嚨
  5,762
  622K
  428,963,025
  213th
  B
  年代新聞CH50
  90,993
  465K
  470,761,974
  214th
  B
  GoogleTaiwan
  311
  115K
  114,902,457
  215th
  B
  肌肉山山jiroushanshan
  222
  750K
  146,616,894
  216th
  B
  國光幫幫忙之大哥是對的 …
  3,492
  915K
  612,556,762
  217th
  B
  台灣大胃王丁丁/Ding-Ding
  205
  769K
  147,630,823
  218th
  B
  食尚玩家
  10,253
  421K
  203,616,948
  219th
  B
  搞神馬
  419
  1.18M
  301,109,991
  220th
  B
  龍華電視
  4,067
  155K
  92,396,062
  221st
  B
  JasonFuOfficial
  91
  49.1K
  2,633,749
  222nd
  B
  SYMOfficial
  236
  7.88K
  32,081,093
  223rd
  B
  東森綜合台
  21,440
  503K
  352,919,467
  224th
  B
  爱逗小师妹
  1,356
  47.2K
  75,501,235
  225th
  B
  新聞精選【新唐人亞太電…
  10,199
  194K
  126,014,121
  226th
  B
  Hot Emma
  40
  193K
  24,440,181
  227th
  B
  幫寶適PampersTW
  122
  6.01K
  112,412,721
  228th
  B
  自由時報電子報
  45,386
  185K
  315,685,997
  229th
  B
  Truecolor本色音樂
  133
  79K
  6,199,005
  230th
  B
  我是老爸,我不要當爸!
  933
  545K
  150,336,429
  231st
  B
  Stopkiddinstudio
  1,086
  961K
  286,969,232
  232nd
  B
  Onion Man 洋蔥與阿文 第二…
  99
  430K
  65,201,359
  233rd
  B
  Yahoo TV 一起看
  2,993
  603K
  153,921,588
  234th
  B
  那個女生 Kiki
  363
  793K
  121,947,155
  235th
  B
  華視綜藝頻道
  8,886
  248K
  253,635,521
  236th
  B
  BuBuChaCha 傳說
  1,196
  510K
  208,706,716
  237th
  B
  Ru儒哥
  427
  242K
  45,134,494
  238th
  B
  Chinese Drama Head Quarter
  1,755
  229K
  106,797,148
  239th
  B
  Ku's dream酷的夢-
  155
  878K
  91,922,532
  240th
  B
  大蛇丸
  62
  822K
  80,741,159
  241st
  B
  57東森財經新聞
  22,109
  300K
  133,761,686
  242nd
  B
  黃庭書院
  169
  11.1K
  2,465,218
  243rd
  B
  華特音樂
  1,243
  156K
  212,123,009
  244th
  B
  好味小姐 Lady Flavor
  476
  488K
  122,708,116
  245th
  B
  福樂FreshDelight
  35
  2.47K
  39,705,704
  246th
  B
  Dove Taiwan
  89
  3.95K
  57,215,617
  247th
  B
  MSI Gaming
  520
  260K
  120,975,465
  248th
  B
  利刃观察
  516
  15.6K
  14,474,635
  249th
  B
  老王
  81
  235K
  22,207,493
  250th
  B
  看电影了没
  533
  765K
  246,633,505


   
  Social Blade LLC is an independent entity. The public statistical data is sourced from YouTube, but the presentation is not controlled by them. Our use of the name YouTube is for context, not claiming any ownership. It remains the property of the copyright holder.