• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Contact
 • FAQ
 • Community Discord
 • Business API
 •     Top Lists    
  YouTube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Facebook
  TikTok
  DLive
  Dailymotion
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count

  StoryFire Realtime

  StoryFire Live Sub Count
  Black Friday/Cyber Monday at Social Blade! Use "BFCM2020" at checkout in the Business API for 85% off! Ends Monday!
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 250 YouTubers Top 500 YouTubers Top 1000 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Made for Kids Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Made For Kids & COPPA - Initial Look At The Yo… The Social Blade Decade Abbreviated Subscriber Counts on YouTube Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification fo…

  Top 250 YouTubers in Hungary sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  B+
  CAIRO együttes
  115
  6.87K
  8,433,450
  2nd
  B+
  Magneoton
  1,180
  558K
  745,968,898
  3rd
  B+
  HeyKids - Gyerekdalok és Mondók…
  120
  352K
  197,417,209
  4th
  B+
  ZGSTUDIO Official 1
  993
  490K
  584,718,926
  5th
  B+
  Cartoon Network Magyarország
  1,891
  149K
  203,528,604
  6th
  B+
  Radics Peti
  541
  789K
  308,843,995
  7th
  B
  hodilton
  2,490
  127K
  80,994,117
  8th
  B
  Bing - Hivatalos Magyar Csatorna
  114
  148K
  111,670,527
  9th
  B
  Oliver Amon
  103
  263K
  121,866,229
  10th
  B
  Matyas
  626
  102K
  93,036,558
  11th
  B
  Barni.
  1,008
  670K
  249,754,299
  12th
  B
  ByeAlexIttVan
  57
  228K
  131,488,276
  13th
  B
  R3D ONE Official
  294
  2.11M
  318,140,653
  14th
  B
  Boomerang Magyarország
  519
  370K
  171,429,949
  15th
  B
  GWMMUSIC
  109
  347K
  202,642,138
  16th
  B
  Burai Krisztián Official
  17
  292K
  131,390,567
  17th
  B
  Patrik Bence
  22
  4.98K
  2,462,883
  18th
  B
  UborCraft
  716
  535K
  309,462,531
  19th
  B
  KEDD
  1,334
  606K
  612,377,428
  20th
  B
  Rácz Gergő
  53
  118K
  82,196,176
  21st
  B
  SzkiTon TV
  297
  133K
  86,382,880
  22nd
  B
  LifeTV
  2,430
  47.4K
  42,031,413
  23rd
  B
  GoldRecord Hungary
  476
  339K
  319,428,364
  24th
  B
  lljuniorofficial
  256
  317K
  243,858,739
  25th
  B
  Mokso
  51
  1.27M
  247,495,179
  26th
  B
  Bruno X Spacc
  6
  86.5K
  25,250,250
  27th
  B
  DUNA BEATS
  57
  153K
  135,015,784
  28th
  B
  TheVR Streamek Official
  2,743
  380K
  148,030,743
  29th
  B
  HIBRID BRO
  74
  120K
  71,802,377
  30th
  B
  GyLala
  775
  102K
  51,515,471
  31st
  B
  zsDav
  1,465
  511K
  251,049,201
  32nd
  B
  Bagossy Brothers Company
  61
  135K
  117,409,584
  33rd
  B
  PamKutya
  159
  1.25M
  410,015,114
  34th
  B
  pixamusic
  22
  189K
  87,014,872
  35th
  B
  Horváth Tamás
  32
  378K
  204,212,658
  36th
  B
  VGX / TVHolidays
  4,370
  59.3K
  110,319,466
  37th
  B
  Léránt Károly
  228
  6.42K
  1,796,854
  38th
  B
  NándiMese
  103
  254K
  201,621,674
  39th
  B
  BrendonHUN
  936
  20.7K
  17,693,780
  40th
  B
  Csodás Magyarország
  1,387
  23.7K
  32,488,489
  41st
  B
  Gergo Janosik
  1,471
  332K
  131,426,810
  42nd
  B
  speedzone.hu
  1,744
  201K
  85,281,417
  43rd
  B
  TDTA Animations
  30
  11.2K
  4,916,093
  44th
  B
  Bp-i Autósok Közössége
  1,017
  59.8K
  54,156,718
  45th
  B
  #MISSHMUSIC
  132
  572K
  365,377,554
  46th
  B
  J.S Media
  198
  214K
  238,329,009
  47th
  B
  IceBlueBird
  1,088
  368K
  160,598,454
  48th
  B
  Sziget Festival
  905
  353K
  151,647,549
  49th
  B
  Gyerekdalok és mondókák - rajzf…
  98
  177K
  236,674,464
  50th
  B
  AK26 OFFICIAL
  72
  374K
  164,340,708
  51st
  B
  KKEVIN OFFICIAL
  7
  28.7K
  7,203,284
  52nd
  B
  Caillou Magyarul - WildBrain
  596
  331K
  166,655,660
  53rd
  B
  ESSEMM
  139
  451K
  274,491,189
  54th
  B
  FollowTheFlow
  32
  301K
  198,955,983
  55th
  B
  DikhTv Gipsy Tv
  439
  369K
  209,477,113
  56th
  B
  Kicsi Gesztenye Klub
  59
  158K
  156,669,274
  57th
  B
  Telekom HU
  760
  15.2K
  39,026,472
  58th
  B
  LG Magyarország
  368
  8.86K
  18,747,916
  59th
  B
  Padampa mese
  14
  113K
  38,757,941
  60th
  B
  Hír TV
  8,163
  110K
  110,527,168
  61st
  B
  OwnMcKendry
  1,270
  472K
  200,192,555
  62nd
  B
  Kowalsky Meg a Vega
  49
  175K
  171,281,143
  63rd
  B
  KD csapat
  1,715
  342K
  129,538,333
  64th
  B
  Mónika Erdélyi
  467
  344K
  185,724,892
  65th
  B
  Sorozatok - Magyar Szinkron
  2,915
  25.6K
  20,647,818
  66th
  B
  zsozeatya
  1,390
  520K
  124,437,754
  67th
  B
  Totalcar.hu
  968
  203K
  104,280,869
  68th
  B
  Damemer
  89
  68.7K
  19,036,442
  69th
  B
  ATV Magyarország
  55,798
  213K
  224,061,509
  70th
  B
  KamovRider
  544
  426K
  168,222,347
  71st
  B
  TV2 Magyarország
  24,235
  271K
  310,194,025
  72nd
  B
  Cresser
  817
  582K
  148,257,569
  73rd
  B
  Mucsi Zoltán Fan Club
  334
  40K
  17,419,843
  74th
  B
  levi.
  119
  11.6K
  1,895,789
  75th
  B
  90 perc
  375
  15.9K
  9,569,550
  76th
  B
  BSW
  89
  312K
  151,235,639
  77th
  B
  Samsung Magyarország
  345
  33.8K
  34,019,750
  78th
  B
  Robert Tar
  165
  82.5K
  25,024,548
  79th
  B
  MESE TV - dalok, mesék, rajzfilme…
  1,104
  161K
  178,847,713
  80th
  B
  BÓDI GUSZTI
  299
  140K
  103,874,613
  81st
  B
  Epic Music Mix
  776
  85.6K
  75,945,480
  82nd
  B
  LEGJOBB [MAGYAR TOP 10]
  238
  673K
  173,136,479
  83rd
  B
  Videómánia
  349
  1.17M
  366,966,591
  84th
  B
  DJ. Zsori. Gold Hits.
  675
  74.2K
  49,223,913
  85th
  B
  SCARCITYBP
  246
  147K
  110,801,676
  86th
  B
  Stark Panzer
  1,663
  228K
  104,310,588
  87th
  B
  M1 - Híradó
  12,253
  79.2K
  60,506,642
  88th
  B
  elekrobi
  438
  285K
  72,495,953
  89th
  B
  Tűzoltó Sam
  350
  200K
  116,520,971
  90th
  B
  Two Minute Papers
  536
  814K
  54,089,978
  91st
  B
  Halott Pénz
  79
  304K
  258,883,038
  92nd
  B
  Magyarország Kormánya
  7,562
  39.4K
  42,730,140
  93rd
  B
  HERCEG Music
  23
  209K
  93,158,625
  94th
  B
  Játékautók
  92
  181K
  132,626,107
  95th
  B
  RTMGANG
  519
  407K
  353,048,381
  96th
  B
  ツPéter
  365
  47.4K
  27,263,478
  97th
  B
  Huawei Mobile HU
  89
  19.3K
  65,191,845
  98th
  B
  SLÁGER TV
  1,137
  159K
  126,379,630
  99th
  B
  Ben10Petya
  1,064
  112K
  74,152,139
  100th
  B
  APPS for KIDS
  170
  361K
  114,968,851
  101st
  B
  Nasz Dániel
  2,192
  377K
  146,535,526
  102nd
  B
  Raider Reid
  706
  143K
  51,085,230
  103rd
  B
  Mario Official
  37
  251K
  147,455,811
  104th
  B
  Kasza Tibor
  84
  154K
  71,795,686
  105th
  B
  Paul Street
  170
  422K
  61,997,971
  106th
  B
  NFS2SE3HP4HS8U2
  918
  54.4K
  110,411,810
  107th
  B
  Bogyó és Babóca
  221
  107K
  53,117,612
  108th
  B
  VamosART Drawing
  795
  1.75M
  340,343,902
  109th
  B
  HammerMusicHungary
  1,160
  50.3K
  80,938,674
  110th
  B
  Vrahno
  123
  116K
  65,151,058
  111th
  B
  Disney Magyarorszag
  1,731
  269K
  174,971,951
  112th
  B
  TheShowK
  254
  358K
  89,352,490
  113th
  B
  PoliceHungary
  7,718
  34.5K
  92,872,325
  114th
  B
  Nyezso007
  107
  491K
  197,365,228
  115th
  B
  TIAH MUSIC
  11
  136K
  30,284,855
  116th
  B
  Csuszy Gaming
  628
  171K
  47,783,116
  117th
  B
  Magdolna Rúzsa
  185
  136K
  153,125,592
  118th
  B
  Molnár Orsi - Gyerekdalok
  47
  39.7K
  29,615,943
  119th
  B
  Bloose Broavaz Official
  673
  114K
  100,370,467
  120th
  B
  Buborék együttes
  70
  50.2K
  38,983,124
  121st
  B
  OfficialTankcsapda
  491
  175K
  175,306,929
  122nd
  B
  Kitoons Magyarul
  166
  74.9K
  45,085,341
  123rd
  B
  Children of Distance
  77
  309K
  214,224,936
  124th
  B
  McDonald's Magyarország
  158
  16K
  48,186,402
  125th
  B
  OviTeve
  1,611
  118K
  158,035,171
  126th
  B
  Zewa Hungary
  71
  1.67K
  26,379,071
  127th
  B
  Puzsér Róbert
  2,463
  157K
  92,225,621
  128th
  B
  Varga Csaba
  991
  32.9K
  15,655,022
  129th
  B
  MFLEX SOUNDS
  188
  84.7K
  48,654,347
  130th
  B
  Tóth Benedek
  77
  175K
  22,158,867
  131st
  B
  colorful days
  1,246
  40.4K
  38,896,735
  132nd
  B
  Csecse Attila
  400
  451K
  150,216,207
  133rd
  B
  DZSÚDLÓ
  15
  38.4K
  18,170,844
  134th
  B
  #DAWEMUSIC
  433
  22.3K
  13,537,915
  135th
  B
  FunkyMusic
  79
  17K
  19,503,143
  136th
  B
  Magyarósi Csaba
  906
  337K
  95,422,138
  137th
  B
  its Black1200
  823
  130K
  40,717,651
  138th
  B
  National Geographic Magyarország
  766
  13.6K
  14,823,813
  139th
  B
  Green Aqua
  218
  345K
  27,893,939
  140th
  B
  For Pain
  113
  18.1K
  9,441,498
  141st
  B
  Kicsomi
  439
  243K
  130,106,236
  142nd
  B
  Street Kitchen
  722
  253K
  54,905,622
  143rd
  B
  luckeY
  1,515
  655K
  219,484,377
  144th
  B
  Maris
  386
  301K
  72,109,383
  145th
  B
  Alma Együttes
  168
  115K
  79,561,034
  146th
  B
  Nessaj
  1,217
  601K
  192,423,659
  147th
  B
  Ízletes TV
  964
  116K
  28,385,539
  148th
  B
  UIP-Duna Film
  1,576
  86.1K
  135,091,865
  149th
  B
  Drimi
  498
  147K
  34,542,043
  150th
  B
  Kecskemetfilm Kids
  263
  94K
  108,108,244
  151st
  B
  RICO
  66
  255K
  151,504,777
  152nd
  B
  Punnany Massif
  324
  184K
  171,065,345
  153rd
  B
  Péter Polgár
  180
  103K
  56,202,725
  154th
  B
  Zsanett Horváth
  36
  1.07K
  1,827,765
  155th
  B
  Tízes lista
  412
  240K
  69,178,950
  156th
  B
  andreboros
  27
  75.1K
  98,610,849
  157th
  B
  Tompeti és Barátai
  67
  197K
  117,455,947
  158th
  B
  Empyriangaming
  978
  71.2K
  29,495,331
  159th
  B
  Mamuko Berci
  134
  75.6K
  34,383,961
  160th
  B
  King Monroe Sound
  126
  71.2K
  40,821,064
  161st
  B
  Michael Film & Sorozat & Zene Chan…
  293
  11.6K
  5,228,197
  162nd
  B
  PlayGround
  228
  160K
  67,262,044
  163rd
  B
  ArchieBuld
  35
  97.5K
  149,236,222
  164th
  B
  fókuszcsoport
  166
  84.4K
  9,739,214
  165th
  B
  Nessaj VOD
  955
  193K
  31,575,449
  166th
  B
  ZG STUDIO OFFICIAL 2
  2,111
  150K
  111,741,642
  167th
  B
  RTL Klub
  12,667
  110K
  110,244,076
  168th
  B
  HORVÁTH TOMI ÉS RAUL
  46
  299K
  247,722,796
  169th
  B
  Hungary
  88
  366K
  121,745,360
  170th
  B
  Pierre Pierre
  101
  8.56K
  4,558,529
  171st
  B
  Szoky konyhája
  496
  206K
  36,608,086
  172nd
  B
  Tóth Balázs
  82
  252K
  37,652,136
  173rd
  B
  UNFIELD__GamePlay
  1,607
  368K
  102,484,765
  174th
  B
  Otherworld
  1,101
  254K
  94,014,614
  175th
  B
  Sajt32
  1,059
  314K
  124,327,005
  176th
  B
  Amazing Sports Videos
  75
  189K
  93,268,769
  177th
  B
  Rolix
  429
  152K
  36,485,601
  178th
  B
  Kékfény
  285
  31.4K
  14,611,015
  179th
  B
  Mr. Platin
  237
  73.6K
  59,954,920
  180th
  B
  Petya AgroTV
  250
  160K
  63,829,254
  181st
  B
  AkoxVid
  221
  84.2K
  85,300,082
  182nd
  B
  Alex Official
  76
  31.6K
  14,501,211
  183rd
  B
  Gryllus Vilmos - gyerekdalok
  57
  54.7K
  40,964,046
  184th
  B
  LAST PROJEKT RECORDS
  108
  284K
  131,067,685
  185th
  B
  TheVR
  1,196
  722K
  291,212,676
  186th
  B
  Loacher Films
  49
  114K
  10,179,065
  187th
  B
  Skyforcenet
  263
  196K
  121,038,012
  188th
  B
  bella022
  9
  939K
  287,569,729
  189th
  B
  Petii master
  29
  146K
  41,587,388
  190th
  B
  PGT Dani
  441
  118K
  37,606,373
  191st
  B
  Rádió 1
  538
  84.8K
  11,451,582
  192nd
  B
  Whisper Ton
  123
  214K
  28,464,298
  193rd
  B
  DVDNEWS.BLOG.HU
  1,409
  22.4K
  48,563,658
  194th
  B
  Romantikus Filmek - Sorozatok magy…
  340
  7.43K
  2,485,744
  195th
  B
  Tari Ádám Pro-Physique
  471
  153K
  33,445,850
  196th
  B
  WatchMojo Magyarország
  408
  133K
  35,040,166
  197th
  B
  Tech2.hu
  1,259
  232K
  60,966,308
  198th
  B
  DENIZ
  119
  115K
  75,714,486
  199th
  B
  Mihály Balogh
  281
  51.3K
  40,027,690
  200th
  B
  Dumaszínház
  700
  118K
  40,162,199
  201st
  B
  Anett Gyurina
  493
  24.3K
  22,509,962
  202nd
  B
  Szomszédnéni Produkciós Iroda
  180
  202K
  62,575,966
  203rd
  B
  KerekMese
  175
  783K
  1,017,180,477
  204th
  B
  ZolaGamesHD
  1,917
  99.8K
  58,417,204
  205th
  B
  Kriszh Advice
  666
  229K
  79,706,612
  206th
  B
  Csokibanán
  31
  57.9K
  11,472,555
  207th
  B
  ELECTRIFY001
  3,795
  77K
  44,980,376
  208th
  B
  A Béke Szigete
  55
  38.7K
  2,379,227
  209th
  B
  OPEL MAGYARORSZÁG
  185
  6.43K
  23,771,604
  210th
  B
  Jasy
  6
  103K
  35,521,746
  211th
  B
  nemzeti1tv
  3,973
  73.5K
  63,242,289
  212th
  B
  InterCom
  1,810
  54.9K
  122,373,358
  213th
  B
  BEST of REMIX
  632
  188K
  41,978,989
  214th
  B
  Dezső Bence
  510
  565K
  124,877,929
  215th
  B
  Kárpátia Zenekar
  251
  81.9K
  56,772,849
  216th
  B
  BERY STUDIO
  180
  24.5K
  13,155,792
  217th
  B
  Magyar Nemzeti Bank
  236
  2.21K
  22,254,088
  218th
  B
  THEGG
  146
  132K
  31,834,527
  219th
  B
  magyarlakodalmas
  358
  45.3K
  43,250,325
  220th
  B
  Trimedio
  1,743
  54.7K
  61,401,247
  221st
  B
  Mr.Stephen
  434
  17.4K
  11,412,125
  222nd
  B
  RockMilady
  14
  92.6K
  22,628,097
  223rd
  B
  Jonas Emil Official Music
  107
  16.2K
  2,907,404
  224th
  B
  s1ses2
  317
  61K
  44,746,844
  225th
  B
  FruNár
  199
  8.38K
  8,974,596
  226th
  B
  Nerdhub
  217
  184K
  57,476,119
  227th
  B
  Dani Gamee
  344
  102K
  34,300,047
  228th
  B
  Játékmesék Gyerekcsatorna
  104
  55.4K
  25,496,419
  229th
  B
  Partizán
  645
  89.3K
  19,365,685
  230th
  B
  bodicsabifanclub
  94
  163K
  110,816,362
  231st
  B
  András Farkas
  292
  80.6K
  45,423,716
  232nd
  B
  Linda Faludi
  70
  12.5K
  3,525,357
  233rd
  B
  SnowFalls3
  123
  15.4K
  10,123,919
  234th
  B
  DJ DEKA
  140
  56.6K
  32,295,374
  235th
  B
  KAROLA
  9
  33K
  6,375,606
  236th
  B
  HEKIII x JBOY
  69
  90.4K
  43,205,298
  237th
  B
  0613Yusuke
  115
  71.1K
  103,275,250
  238th
  B
  REGIO JÁTÉK
  939
  38.2K
  43,395,687
  239th
  B
  Magyar Anon
  14
  936
  493,579
  240th
  B
  Lejla Official
  34
  27.6K
  10,610,695
  241st
  B
  Lutter Imre
  155
  6.09K
  3,856,259
  242nd
  B
  Hupikék Törpikék • Magyar
  240
  38.9K
  34,038,948
  243rd
  B
  WMN Magazin
  385
  127K
  44,154,336
  244th
  B
  Konzolvilág
  15
  1.68K
  916,736
  245th
  B
  Tiki-Taka TV
  627
  113K
  26,873,658
  246th
  B
  VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ
  1,264
  95.3K
  33,093,895
  247th
  B
  NorbertYTB
  757
  71.5K
  12,370,770
  248th
  B
  Nosalty
  2,009
  56.7K
  20,089,072
  249th
  B
  fschnell
  690
  34.6K
  52,322,991
  250th
  B
  Auchan Magyarország
  402
  1.9K
  13,892,811


   
  Social Blade LLC is an independent entity. The public statistical data is sourced from YouTube, but the presentation is not controlled by them. Our use of the name YouTube is for context, not claiming any ownership. It remains the property of the copyright holder.