• Forgot Password?
 • Login
 • Register
 • Auth
 • Contact
 • FAQ
 •     Top Lists    
  Youtube
  Twitch
  Instagram
  Twitter
  Dailymotion
  Mixer
  Facebook
      Live Counts / Realtime    

  YouTube Realtime

  YouTube Live Sub Count

  Twitch Realtime

  Twitch Live Follower Count

  Twitter Realtime

  Twitter Live Follower Count

  Dailymotion Realtime

  Dailymotion Live Follower Count

  Mixer Realtime

  Mixer Live Follower Count
  Chrome user? View Social Blade Stats right from YouTube with our award winning Chrome Extension!
  Top Categories
  Top 50 YouTubers Top 100 YouTubers Top 500 YouTubers Top 5000 YouTubers
  Top 250 by Country
  Top 250 by Channeltype
  Auto & Vehicles Comedy Education Entertainment Film Gaming How To & Style Music News & Politics Nonprofit & Activism People & Blogs Pets & Animals Science & Technology Shows Sports Travel
  Active Gainers / Charts
  Top 500 YouTubers (30 Days) Top 500 YouTubers (14 Days) Top 500 YouTubers (7 Days) Top 500 YouTubers (3 Days) Top 500 YouTubers (1 Day) Worst 500 YouTubers (30 Days) Worst 500 YouTubers (14 Days) Worst 500 YouTubers (7 Days) Worst 500 YouTubers (3 Days) Worst 500 YouTubers (1 Day)
  Recent Blog Posts
  Social Blade launches Report Cards for YouTube Instagram opens highly-coveted verification… YouTube Premium to debut 50 original shows in… YouTube Music inks partnership with American… Netflix testing ads-that-aren't-really-ads…

  Top 250 YouTubers in Czech Republic sorted by SB Rank

  Sorted by: SB Rank
  Sort by SB Rank
  Sort by Subscribers
  Sort by Video Views
  Rank
  Grade
  Username
  Uploads
  Subs
  Video Views
  1st
  B+
  Peter PlutaX
  1,566
  2,251,852
  971,764,563
  2nd
  B+
  Baxtrix
  2,191
  773,821
  505,253,714
  3rd
  B+
  Tary
  780
  686,793
  331,870,370
  4th
  B
  World of toys
  990
  925,354
  467,215,551
  5th
  B
  Brick Builder
  1,916
  1,694,044
  1,043,821,303
  6th
  B
  Míša Růžičková
  47
  182,569
  102,635,345
  7th
  B
  Huawei Mobile CZ/SK
  530
  13,024
  43,243,158
  8th
  B
  Hazelnut Crush ASMR
  119
  98,438
  14,226,688
  9th
  B
  RC Toys 4 Kids
  1,008
  584,164
  342,205,632
  10th
  B
  RiZiPlaysTV
  947
  337,348
  195,296,915
  11th
  B
  The Voice Česko Slovensko CZ
  381
  47,949
  26,610,049
  12th
  B
  JIMKRUM
  33
  26,584
  8,232,475
  13th
  B
  GEJMR
  913
  1,115,305
  367,258,926
  14th
  B
  Milion+
  543
  339,056
  199,123,017
  15th
  B
  Pařmen Skiller
  192
  5,458
  3,475,922
  16th
  B
  FILMY ČESKY A ZADARMO
  233
  181,282
  82,945,524
  17th
  B
  MenT
  1,244
  1,276,183
  375,603,871
  18th
  B
  RobyerTV
  50
  10,166
  3,392,207
  19th
  B
  AApV - Vids For Kids
  478
  552,987
  401,935,872
  20th
  B
  RC Toys Adventure
  65
  --
  12,347,854
  21st
  B
  Bonton Kids
  327
  122,469
  123,534,818
  22nd
  B
  TopTrendingCZ
  433
  438,830
  133,708,180
  23rd
  B
  Lollipopz
  64
  66,395
  27,854,565
  24th
  B
  Agraelus
  3,059
  554,248
  279,237,332
  25th
  B
  Stejk
  1,273
  784,152
  254,898,008
  26th
  B
  Blakkwood Records
  1,005
  326,878
  247,911,250
  27th
  B
  Show Jana Krause
  2,907
  359,677
  292,223,668
  28th
  B
  Alkanhraje
  407
  186,654
  37,952,733
  29th
  B
  FIZIstyle
  137
  314,875
  55,528,425
  30th
  B
  EktorTV
  77
  313,130
  207,751,756
  31st
  B
  TVTwixx
  609
  747,059
  232,882,813
  32nd
  B
  Trolden
  488
  924,706
  419,068,300
  33rd
  B
  peeetaaaTV
  509
  367,361
  59,158,662
  34th
  B
  Wedry
  1,765
  631,353
  165,062,250
  35th
  B
  ANSWEAR cz
  67
  218
  4,652,610
  36th
  B
  Pompo
  161
  14,983
  12,097,395
  37th
  B
  Random Games Walkthroughs
  5,228
  35,292
  25,191,416
  38th
  B
  FattyPillowTV
  286
  666,628
  44,373,056
  39th
  B
  Totalfilm.cz
  4,356
  181,071
  165,977,865
  40th
  B
  SUPRAPHON
  1,460
  69,482
  99,399,982
  41st
  B
  Štístko a Poupěnka
  18
  91,962
  53,424,393
  42nd
  B
  KOBLIHA007TV
  35
  59,833
  2,576,470
  43rd
  B
  Disney Channel Česká republika
  1,681
  135,151
  115,436,390
  44th
  B
  RoUmEan Channel
  315
  278,111
  125,965,119
  45th
  B
  JanBendigOfficial
  78
  135,012
  57,744,075
  46th
  B
  John GodGames
  4,539
  478,549
  416,984,519
  47th
  B
  HONEST GUIDE
  180
  327,193
  45,409,432
  48th
  B
  Mr. Michal
  11
  128,424
  21,682,047
  49th
  B
  HouseBox
  1,299
  842,837
  223,454,324
  50th
  B
  Silvie Mahdal
  63
  77,280
  5,808,068
  51st
  B
  Ozodlik Radiosi
  13,696
  436,535
  312,769,163
  52nd
  B
  VladaVideos
  506
  664,376
  122,422,483
  53rd
  B
  L E A
  545
  193,487
  52,233,705
  54th
  B
  Tractors Chemer
  43
  125,683
  45,902,460
  55th
  B
  Hendysovo Doupě
  907
  344,539
  81,546,395
  56th
  B
  Samsung Česko a Slovensko
  510
  10,768
  37,760,411
  57th
  B
  TOP veci do 2 minut
  364
  137,499
  34,371,302
  58th
  B
  tynikdy
  827
  260,292
  203,030,123
  59th
  B
  PVNST
  672
  154,378
  48,901,410
  60th
  B
  TheJizzy
  104
  343,724
  76,350,176
  61st
  B
  DATEL
  925
  542,382
  157,269,328
  62nd
  B
  PedrosGame
  1,841
  874,646
  228,790,548
  63rd
  B
  ViralBrothers SHOW
  9
  145,944
  3,853,440
  64th
  B
  kamerygorily
  413
  30,596
  19,336,648
  65th
  B
  Transmission Festival
  482
  145,844
  42,017,586
  66th
  B
  FiFqo
  1,722
  206,121
  81,429,105
  67th
  B
  Herdyn
  1,352
  385,148
  115,876,459
  68th
  B
  Brick Real Games
  288
  312,922
  147,800,615
  69th
  B
  Ben Cristovao
  145
  510,195
  256,392,794
  70th
  B
  Americký táta
  65
  3,538
  2,664,879
  71st
  B
  TOP Topics
  94
  215,212
  132,461,550
  72nd
  B
  Fayne
  131
  282,126
  45,704,963
  73rd
  B
  Supernáklaďák Karel ve Městě…
  647
  92,499
  119,956,032
  74th
  B
  Jirka Král
  1,169
  1,121,464
  335,001,860
  75th
  B
  MsOsiolek
  83
  119,307
  156,601,191
  76th
  B
  Porty
  701
  413,069
  95,836,753
  77th
  B
  World of Android games
  2,666
  153,469
  90,723,066
  78th
  B
  KrystofVEVO
  14
  129,329
  160,661,403
  79th
  B
  O2 TV Sport
  1,041
  34,651
  26,215,836
  80th
  B
  iced out PTK
  147
  100,865
  40,267,704
  81st
  B
  Artix
  994
  396,323
  84,232,753
  82nd
  B
  -The Cartoon-
  92
  61,712
  29,135,898
  83rd
  B
  S-Movie Crafting
  17
  5,308
  1,099,487
  84th
  B
  Sugar Muffin
  37
  2,651
  1,238,796
  85th
  B
  YouJustDo
  818
  7,999
  33,978,221
  86th
  B
  Misty Brick Toys
  346
  284,969
  138,617,477
  87th
  B
  Garden and Forest
  1,290
  70,133
  35,942,915
  88th
  B
  HP Czech Republic
  189
  814
  6,963,034
  89th
  B
  BlueShadow24Cz
  1,389
  68,486
  98,769,739
  90th
  B
  Farwalk Everwill
  854
  98,515
  44,981,263
  91st
  B
  Martin Půček
  54
  41,003
  25,407,025
  92nd
  B
  Sterakdary
  1,823
  355,492
  120,103,723
  93rd
  B
  ViralBrothers
  93
  2,797,811
  598,506,310
  94th
  B
  MarweX
  1,377
  377,782
  104,924,318
  95th
  B
  NESCAFÉ CZSK
  55
  1,952
  15,116,538
  96th
  B
  Rohlik.cz
  111
  1,184
  11,397,887
  97th
  B
  Tvoje tvář má známý hlas
  632
  215,039
  185,885,578
  98th
  B
  Fitcasting.com
  110
  67,819
  20,941,446
  99th
  B
  Vykutálená Fidorka
  80
  1,096
  10,310,867
  100th
  B
  Zuzu TV
  181
  23,655
  9,899,000
  101st
  B
  Magnesia cz
  161
  12,205
  32,461,958
  102nd
  B
  Danger Arnie
  16
  4,443
  9,149,829
  103rd
  B
  lexa
  74
  39,286
  36,433,372
  104th
  B
  Chinaski
  228
  106,248
  104,495,108
  105th
  B
  azuritTV
  215
  100,507
  71,823,213
  106th
  B
  Natyla
  154
  234,055
  36,298,199
  107th
  B
  DJ Wich
  396
  401,879
  218,263,197
  108th
  B
  Zrebny & Frlajs
  92
  317,342
  96,291,463
  109th
  B
  tubyimyaj tshuabkwm
  58
  79,767
  27,494,579
  110th
  B
  Aik & Johanka
  141
  309,106
  71,316,190
  111th
  B
  PROJEKT CREEP
  198
  209,643
  38,197,539
  112th
  B
  ZEK
  342
  184,868
  43,748,099
  113th
  B
  Misha / Mishovy silenosti
  45
  759,469
  186,307,026
  114th
  B
  Tom's Gaming Life
  221
  223,512
  54,943,029
  115th
  B
  JohnGodgamesHD
  1,556
  144,946
  75,496,270
  116th
  B
  Martin Novák
  19
  127,883
  105,222,335
  117th
  B
  P3P4
  28
  3,509
  1,327,154
  118th
  B
  Amazing Ducker
  25
  30,272
  14,747,512
  119th
  B
  Kovy
  168
  762,133
  145,040,581
  120th
  B
  FlyGunCZ
  1,796
  523,398
  126,013,200
  121st
  B
  EvilBender47
  448
  263,917
  89,045,095
  122nd
  B
  SizeerCZ
  52
  156
  4,423,629
  123rd
  B
  Jan Vogl
  61
  10,278
  6,438,010
  124th
  B
  Anna Sulc
  151
  429,168
  80,678,205
  125th
  B
  RaegoTV
  107
  154,717
  74,207,568
  126th
  B
  BiohazardGeek
  1,799
  82,679
  36,976,156
  127th
  B
  Rybičky 48
  139
  69,572
  64,279,765
  128th
  B
  ACcDejv - Turecké seriály -…
  303
  9,561
  11,674,578
  129th
  B
  MashaalRadio
  5,862
  111,663
  33,048,900
  130th
  B
  MONETA Money Bank CZ
  154
  2,209
  21,927,752
  131st
  B
  SAZKA
  6,485
  4,975
  31,362,843
  132nd
  B
  Derealmist
  13
  6,356
  1,821,489
  133rd
  B
  Frenchcore Hardcore
  712
  232,932
  65,938,328
  134th
  B
  Attack
  532
  224,225
  37,551,623
  135th
  B
  Pixelorez - TOP 5
  878
  346,344
  69,059,820
  136th
  B
  Jmenuju Se Martin
  213
  567,313
  91,967,158
  137th
  B
  Pimps
  116
  266,196
  33,905,886
  138th
  B
  eXcelent
  68
  6,998
  6,889,685
  139th
  B
  Vertical Entertainment CZ -…
  520
  29,484
  42,968,314
  140th
  B
  Necrit
  514
  304,793
  56,007,160
  141st
  B
  Ukaž Káru Official
  125
  63,532
  12,306,735
  142nd
  B
  DenisTV
  470
  686,027
  121,642,104
  143rd
  B
  Boris GameX
  98
  112,464
  82,055,124
  144th
  B
  Chutný TV
  91
  19,065
  1,725,757
  145th
  B
  Virality TOPlist
  411
  172,164
  64,344,491
  146th
  B
  JdemeŽrát
  373
  162,632
  39,427,748
  147th
  B
  Imrael .Production
  95
  86,077
  82,027,710
  148th
  B
  Dusty Cake
  743
  182,946
  99,254,325
  149th
  B
  CHUCK
  249
  64,895
  66,187,903
  150th
  B
  DVTV
  328
  41,066
  8,904,846
  151st
  B
  MCGamerCZ
  1,693
  179,113
  63,109,145
  152nd
  B
  Michajlov
  73
  40,235
  17,919,538
  153rd
  B
  Suara Injil
  442
  144,339
  17,157,265
  154th
  B
  ceskapojistovna
  164
  911
  17,426,918
  155th
  B
  TRAKTOR TV
  32
  17,785
  23,008,615
  156th
  B
  Wohnout
  692
  63,144
  75,616,166
  157th
  B
  veradona restoration
  52
  8,106
  1,367,982
  158th
  B
  ŠKODA Česká republika
  519
  55,438
  50,397,266
  159th
  B
  harlejTV
  75
  30,471
  50,419,503
  160th
  B
  Maxim Habanec
  171
  93,674
  15,423,941
  161st
  B
  BIOSCOP CZ
  257
  9,662
  14,160,387
  162nd
  B
  Pekař
  22
  40,704
  34,253,652
  163rd
  B
  GetTheLouk
  816
  386,268
  113,829,160
  164th
  B
  Adam Ondra
  42
  71,722
  5,750,787
  165th
  B
  NejFake
  1,490
  613,165
  132,998,760
  166th
  B
  NIVEACeskarepublika
  153
  9,975
  13,664,021
  167th
  B
  MTA - MASSAGE Therapy
  67
  247,118
  121,256,507
  168th
  B
  Warner Music Czech Republic
  344
  47,244
  49,964,204
  169th
  B
  diradosveta
  54
  145,151
  11,543,172
  170th
  B
  Umělecká agentura Ambrozia
  1,414
  55,330
  24,322,877
  171st
  B
  SirYakari
  133
  68,031
  14,977,788
  172nd
  B
  Franta Mráz
  85
  69,757
  7,950,122
  173rd
  B
  Veronika Spurná
  198
  342,943
  73,325,128
  174th
  B
  PROKY
  29
  15,304
  19,182,604
  175th
  B
  Azadi Radio
  8,452
  93,567
  32,545,601
  176th
  B
  St0rm
  192
  41,981
  7,311,889
  177th
  B
  Tomáš Ortel
  127
  68,311
  86,110,169
  178th
  B
  Pokáčovo Kanál
  126
  80,973
  27,672,976
  179th
  B
  Plzeňská Jehlárenská
  243
  61,195
  16,034,164
  180th
  B
  Dingy.cz
  336
  29,278
  13,496,312
  181st
  B-
  Buba
  332
  98,892
  8,716,111
  182nd
  B-
  Benetomm
  803
  53,130
  210,986,602
  183rd
  B-
  LOKELANI
  925
  140,637
  36,476,098
  184th
  B-
  Terysa
  92
  114,899
  16,837,587
  185th
  B-
  FactsForYou
  243
  346,554
  163,920,963
  186th
  B-
  Huramobil.cz
  449
  59,160
  12,996,164
  187th
  B-
  Generali ČR
  177
  650
  9,122,953
  188th
  B-
  Česká spořitelna
  292
  --
  21,214,807
  189th
  B-
  AtiShow
  583
  464,771
  71,836,334
  190th
  B-
  HornsterCZE
  52
  12,546
  4,738,375
  191st
  B-
  Filmy v češtině
  187
  191,886
  68,084,643
  192nd
  B-
  Sim Mallec
  414
  109,652
  41,775,612
  193rd
  B-
  Týnka M
  24
  1,215
  1,421,260
  194th
  B-
  Anna Kňourková
  2,070
  9,820
  5,224,650
  195th
  B-
  Czech Vibes Sound
  1,027
  213,271
  50,904,951
  196th
  B-
  L'Oréal Paris CZ/SK
  152
  6,479
  13,048,557
  197th
  B-
  Mikolas Josef
  10
  151,153
  26,485,373
  198th
  B-
  Šílenec Kačík
  22
  29,299
  10,817,879
  199th
  B-
  Heureka
  122
  7,379
  16,519,722
  200th
  B-
  Šim studio cz
  295
  8,271
  18,703,895
  201st
  B-
  Tvrdej Bob
  411
  79,282
  24,674,864
  202nd
  B-
  pidzej78
  296
  20,784
  75,157,220
  203rd
  B-
  Týdeník Policie
  4,070
  30,818
  29,088,547
  204th
  B-
  Hard Recordzz
  944
  82,059
  27,132,798
  205th
  B-
  N3ro
  1,017
  217,565
  54,098,523
  206th
  B-
  SkupinaCEZ
  450
  3,066
  5,929,904
  207th
  B-
  Chop Down Records
  80
  55,578
  40,340,184
  208th
  B-
  Autoškola Aura
  92
  19,505
  4,887,751
  209th
  B-
  Tery Heinz
  4
  18,721
  669,229
  210th
  B-
  WeLikeToPlay
  114
  56,229
  13,295,793
  211th
  B-
  MarpoMusic
  153
  149,205
  80,925,433
  212th
  B-
  homomoving
  106
  4,938
  4,350,241
  213th
  B-
  PLASMO - plastic models
  169
  265,449
  29,032,622
  214th
  B-
  Lvcas Dope
  13
  55,503
  7,488,561
  215th
  B-
  MAAR TV
  284
  14,100
  9,046,161
  216th
  B-
  Jan Michalovič
  53
  208,692
  36,533,203
  217th
  B-
  Aleš Lamka - Fitness
  1,091
  172,269
  33,854,132
  218th
  B-
  Viktor Sheen
  11
  62,067
  14,853,661
  219th
  B-
  FourKings Channel
  46
  27,142
  4,834,091
  220th
  B-
  Favi.cz - vyhledávač nábytku
  31
  2,036
  20,078,657
  221st
  B-
  mandalore CZ
  856
  17,020
  17,328,293
  222nd
  B-
  Fanny
  171
  51,004
  8,992,106
  223rd
  B-
  Majk Spirit
  161
  320,673
  161,479,856
  224th
  B-
  BIGGBOSS
  670
  106,142
  83,879,249
  225th
  B-
  Caabik
  1,611
  54,363
  16,893,206
  226th
  B-
  BironGaming
  322
  107,988
  31,624,388
  227th
  B-
  Atlet
  216
  70,555
  10,785,720
  228th
  B-
  Slevomat
  507
  6,916
  19,042,585
  229th
  B-
  globustvcz
  60
  795
  2,346,454
  230th
  B-
  Martin96 - CLC
  1,640
  33,075
  25,637,297
  231st
  B-
  Lukefry
  167
  140,007
  19,957,992
  232nd
  B-
  Martin Rufer
  386
  4,335
  8,097,025
  233rd
  B-
  THE TOP
  460
  81,438
  22,684,387
  234th
  B-
  Pepis
  428
  101,014
  15,062,283
  235th
  B-
  PETR.
  439
  112,541
  18,972,582
  236th
  B-
  HotRod Movies
  10
  10,318
  9,882,411
  237th
  B-
  Hoggy
  361
  829,626
  269,075,786
  238th
  B-
  Everydayme Polska
  165
  5,424
  26,070,413
  239th
  B-
  Super Trendy
  185
  47,528
  10,980,618
  240th
  B-
  ESET Česká republika
  228
  1,049
  9,521,592
  241st
  B-
  František Hajdekr
  1,642
  84,853
  54,851,604
  242nd
  B-
  McDonald's Česko a Slovensko
  12
  5,384
  2,838,201
  243rd
  B-
  Psychopat Bejr
  1,831
  168,596
  69,713,018
  244th
  B-
  HBO CZSK
  1,299
  42,006
  64,782,494
  245th
  B-
  Trap Site
  219
  66,168
  17,667,636
  246th
  B-
  tNo
  931
  46,640
  16,791,866
  247th
  B-
  BENZINA
  81
  869
  21,363,427
  248th
  B-
  Servis Climax a.s.
  93
  202
  1,416,592
  249th
  B-
  Vidrail
  241
  346,930
  36,790,026
  250th
  B-
  PJAY
  127
  279,347
  51,833,268